46 kartus baustas Bronius Naujokas – išteisintas(22)

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ | zydrune@kurjeris.lt

2014-07-14 08:35
Redakcijos nuotrauka

B.Naujokas aiškino, kad keiksmažodžius jis adresavo ne pareigūnui, o policijos sulaikytam tauragiškiui, kuris sėdėjo policijos tarnybinėje mašinoje. Redakcijos nuotrauka

32-ejų Bronius Naujokas teisėsaugai puikiai žinomas. 46 kartus administracine tvarka baustas tauragiškis dar dusyk teismo slenkstį mynė ir baudžiamosiose bylose. Trečiasis B.Naujoko teistumo procesas baigėsi jo naudai – Lietuvos aukščiausiasis teismas Klaipėdos apygardos prokuratūros skundą atmetė. Tauragiškis, kaltintas policijos pareigūno įžeidimu, išteisintas.

Įkliuvo atsitiktinai

Įvykis, dėl kurio teisėsaugai žinomas tauragiškis atsidūrė teisiamųjų suole, užfiksuotas 2011 m. lapkričio 30-osios naktį. Bylos medžiagoje teigiama, kad tąkart apie pusę keturių ryto Vytauto gatvėje kelių policijos patrulių ekipažas sustabdė automobilį, kuriame sėdėjo jau tuo metu policijos ieškotas B.Naujokas.

Pareigūnai pakvietė B.Naujoką persėsti į tarnybinę mašiną. Tauragiškis neprieštaravo, pakluso jų reikalavimams. Kiek vėliau, pasakęs, jog pamiršo savo automobilyje piniginę, B.Naujokas iš patrulių mašinos išlipo. Pareigūnams pareikalavus sugrįžti jų adresu pasipylė keiksmažodžiai. Patruliai tai traktavo kaip pareigūno įžeidimą. Už tai Lietuvos įstatymai numato dvi alternatyvias bausmes: galima įžeidusįjį bausti administracine tvarka arba taikyti baudžiamąją atsakomybę. Policininkai pasirinko pastarąją, ir po atlikto ikiteisminio tyrimo byla atsidūrė Tauragės rajono apylinkės teisme. Teisėja Rūta Laurinonienė, išnagrinėjusi gautą medžiagą, nusprendė, kad B.Naujokas kaltas, ir skyrė jam 78 paras arešto. Tiesa, kaltinamasis apkaltinamojo nuosprendžio skelbimo dieną buvo paleistas teismo salėje – laikyta, kad bausmę jis jau atliko. Mat B.Naujokas nuo kovo 14 d. iki teismo dienos (2013 m. gegužės 30 d.) buvo suimtas.

Siekė atsikratyti teistumo

Tačiau B.Naujoko tokia bylos baigtis netenkino. Jis apskundė Tauragės rajono apylinkės teismo sprendimą Klaipėdos apygardos teismui – prašė jį išteisinti, nes yra įsitikinęs, kad Baudžiamajame kodekse numatytos nusikalstamos veikos nepadarė. Tiek teismui Tauragėje, tiek Klaipėdoje B.Naujokas aiškino, kad išsakytus žodžius jis adresavo ne pareigūnui, o policijos sulaikytam tauragiškiui, kuris sėdėjo policijos tarnybinėje mašinoje. Tačiau į tokius motyvus Tauragės teisme atsižvelgta nebuvo.

Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegija nutarė patenkinti B.Naujoko skundą. Išteisinamajame nuosprendyje rašoma: „...susidaro įspūdis, kad B.Naujokas turi nuoskaudų dėl policijos pareigūnų veiksmų prieš jį. (...) Tačiau šios paminėtosios aplinkybės vis dėlto neduoda pakankamo pagrindo vertinti B.Naujoko veiksmus kaip pavojingus baudžiamosios teisės prasme. Ir, teisėjų kolegijos nuomone, B.Naujoko veiksmai atitinka administracinio teisės pažeidimo (...) sudėtį (...)“, – rašoma išteisinamame nuosprendyje.

Prašė palikti Tauragės teismo sprendimą

Klaipėdos apygardos prokuratūra su išteisinamuoju nuosprendžiu nesutiko ir pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui – prašė B.Naujoką išteisinamąjį nuosprendį panaikinti kaip nepagrįstą bei palikti galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį.

Apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Jevgenij Michailovskij apeliavo į baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už policijos pareigūno įžeidimą atribojimo klausimą. „Kiekvieno piliečio pareiga yra paklusti teisėtiems valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas vykdančio asmens reikalavimams ir elgtis korektiškai bei pagarbiai jų atžvilgiu (...). Tačiau akivaizdu, kad tokios elgesio normos negaliojo B.Naujokui, kuris ne tik elgėsi agresyviai policijos pareigūnų atžvilgiu, bet ir įžeidinėjo ir žemino juos, taip išreikšdamas savo požiūrį į jų atliekamas tarnybines pareigas. Sakydamas įžeidžiančius ir necenzūrinius žodžius B.Naujokas neabejotinai suprato, kad įžeidžia ir žemina savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, taigi jis veikė tyčia, nes suvokė pavojingą savo nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti“, – kasaciniame skunde rašo prokuroras.

Pareigūnas primena, kad B.Naujokas nėra atsitiktinis žmogus, nepaklusęs pareigūnų reikalavimams, – jo sąskaitoje 46 administracinės nuobaudos, tarp kurių – ir nepaklusimas teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams. Todėl, prokuroro J.Michailovskij nuomone, apeliacinės instancijos teismas B.Naujoko nusikalstamą veiką administraciniu teisės pažeidimu pripažino nepagrįstai.

Svarbus protingumo kriterijus

Lietuvos Aukščiausiojo teismo (LAT) Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija prokuroro kasacinį skundą atmetė, motyvuodama tuo, kad „nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas (...) teisės taikymo klaidos nepadarė“.

LAT teisėjų kolegijos nuomone, automobilio sustabdymas nebuvo susijęs nei su jo vairuotojo padarytu Kelių eismo taisyklių pažeidimu, nei su automobilio keleivio B.Naujoko daromu viešosios tvarkos pažeidimu. Be to, jam nebuvo paaiškintas policijos pareigūnų veiksmų teisinis pagrindas. Ikiteisminio tyrimo metu šios aplinkybės iš viso nebuvo tirtos, teismai jų irgi neišsiaiškino, o prokuroro nuoroda į B.Naujoko anksčiau padarytus teisės pažeidimus tik apibūdina jo asmenybę ir negali būti siejama su šioje byloje nustatytų jo veiksmų teisiniu vertinimu.

„Atribojant administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimą būtina įvertinti padarytą veiką pagal objektyvių ir subjektyvių požymių turinį, jų pasireiškimą, vadovaujantis protingumo, proporcingumo, teisingumo ir kitų bendrųjų teisės principų nuostatomis“, – savo sprendimą grindžia LAT teisėjai.

Laukia dar viena byla

B.Naujokas yra nuteistas realia laisvės atėmimo bausme už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą. Šią tauragiškio baudžiamąją bylą nagrinėjęs Šilalės rajono apylinkės teismas jį išteisino ir bylą nutraukė. Prokurorai, nesutikę su tokiu teismo sprendimu, nuosprendį apskundė. Klaipėdos apygardos teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį ir B.Naujoką nuteisė realia vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausme. Nuteistasis, savo ruožtu, nesutinka su tokia bylos baigtimi – B.Naujokas pateikė kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Tauragiškio įsitikinimu, nusikalstama veika, kuria jis apkaltintas, yra mažareikšmė, už tai nebaudžiama laisvės atėmimu. Todėl tauragiškis teismo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį ir jį nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti.

Skaityti komentarus (22) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras