Gera mokykla leidžia patirti mokymosi sėkmę(1)

Raimonda ALYSIENĖ | redakcija@kurjeris.lt

2014-03-03 09:45
„Kodėlčiaus“ archyvo nuotrauka

Lopšelio-darželio „Kodėlčius“ vizija, pasak direktorės Linos Kymantienės, sutampa su Koncepcija – ugdyti kūrybišką asmenybę. „Kodėlčiaus“ archyvo nuotrauka

Taip būtų galima vienu teiginiu apibendrinti Geros mokyklos koncepciją, kurią Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros atstovės pristatė Tauragės ugdymo įstaigų vadovams, rajono savivaldybės Švietimo skyriaus specialistams. Koncepcija – tai įrankis, leidžiantis ir skatinantis mokyklų bendruomenę šnekėtis ir veikti – ieškoti savų būdų tobulinti mokyklą.

 

Prisitaikyti prie pokyčių

 

Tarptautiniai mokinių mokymosi pasiekimų tyrimai atskleidė, jog Lietuvos mokykla yra orientuota į vidutinius, daugumai mokinių pasiekiamus rezultatus. O aukštus mokymosi rezultatus pasiekiančių mokinių dalis mokyklose mažėja. Tam, kad šis procesas būtų pristabdytas, o ugdymo procesas būtų kūrybiškas, turėtų padėti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengta Geros mokyklos koncepcija.

Trumpasis geros mokyklos apibrėžimas, perteikiantis pagrindines Koncepcijos vertybes ir nusakantis mokyklų veiklos tobulinimo kryptį, yra toks: „Gera mokykla – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi“.

Geros mokyklos koncepcijos tikslas – ne reglamentuoti, o parengti kryptį nurodantį ir veikti įgalinantį dokumentą, kuriuo pasinaudodamos, mokyklos galėtų ieškoti sau priimtinų mokymosi ir ugdymo proceso tobulinimo būdų. Vertinimo požiūriu koncepcija ypatingą dėmesį skiria individualiai pažangai – mokinio, mokyklos, mokytojo. Pasak švietimo specialistų, mokyklos turėtų būti skirtingos, veikti ne pagal iš anksto numatytą modelį ar visiems pritaikomas instrukcijas, bet turėtų gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių visuomenės poreikių ir ugdyti šiuolaikinio pasaulio piliečius, gebančius ieškoti informacijos, mąstyti, spręsti problemas, galinčius ir siekiančius nuolatos mokytis ir tobulėti.

Kaip teigia kūrėjai, tikimasi, kad Koncepcija taps universaliu šiuolaikinės mokyklos raidos orientyru, paskatins mokyklų bendruomenių kūrybiškumą bei ilgalaikes įvairių tipų mokyklų tobulinimo iniciatyvas. Dėl to ji turėtų būti suprantama visoms interesų grupėms: mokiniams, mokytojams, tėvams, mokyklų vadovybei ir steigėjams, nacionalinėms švietimo institucijoms bei visuomenei.

 

Laukia mokyklų vertinimo kriterijų

 

Daugiausia diskusijų sukėlė Koncepcijoje numatytas siekis mokykloms teikti gerų mokyklų sertifikatus. Kokiais kriterijais bus vadovaujamasi, kaip juos interpretuos valdininkai, kaip vertins ugdymo įstaigų vadovai, paaiškės per jau Švietimo ir mokslo ministerijos ruošiamų gerų mokyklų vertinimo kriterijų pristatymą.

Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė Lina Oželytė teigė, kad geros mokyklos koncepcija priimtina, bet ji neturėtų būti reglamentuota, įteisinta jokiais įsakymais.

– Jei norime išlaisvinti kūrybą, negalime jos reglamentuoti, – pabrėžė L.Oželytė.

Pasak jos, nepriimtinas ir gerų mokyklų sertifikatų teikimas, nes tai sugadintų ir iškreiptų patį geros mokyklos kūrimo procesą.

Lopšelio-darželio „Kodėlčius“ direktorė Lina Kymantienė papasakojo, kad Koncepciją apsvarstė ir savo ugdymo įstaigoje, jai pritaria, koncepcija sutampa su lopšelio-darželio vizija. Gairės, išdėstytos dokumente, nurodo kelią, kuriuo eina kiekviena ugdymo įstaiga. Tik, pasak direktorės, kol kas nerimą kelia neaiškūs geros mokyklos vertinimo kriterijai. Jie turėtų būti paruošti ir apsvarstyti vėliau.

Adakavo mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Romualdas Levanauskas pabrėžė, kad nieko naujo neišgirdo, nes ugdymo įstaigos jau dirba pagal Koncepcijoje išdėstytas gaires, kurios tik „įvilktos“ į moksliškesnį stilių.

– Viskas paaiškės, kai bus paruošti mokyklų vertinimo kriterijai, – paminėjo direktorius.

 

Įgyvendinimas – ateityje

 

Kaip šis modelis bus įgyvendintas, kada jis bus diegiamas Lietuvos švietimo sistemoje, neaišku. Mat modelis teorinis, o apie praktinį jo įgyvendinimą bus dar galvojama ateityje.

Geros mokyklos koncepcijos kūrimas yra projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“, finansuojamo iš ES struktūrinių fondų lėšų, dalis.

Ši Geros mokyklos koncepcija nėra pirmoji nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Pirmoji koncepcija – Tautinė mokykla (1988 m.), antroji – suformuluota 1994 m. Bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų programų įvade.

Skaityti komentarus (1) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras