Kriminalinė žvalgyba tampa profesionalesnė (9)

2015-03-23 05:53

Darius Petrošius, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas

Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2015 m. kovo 18 d. posėdyje, vykdydama kriminalinės žvalgybos parlamentinę kontrolę, analizavo duomenis apie 2014 metais sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus ir kriminalinės žvalgybos subjektų vykdytų kriminalinės žvalgybos tyrimų rezultatus.

Komisija nustatė, kad 2014 m. sankcionuoti kriminalinės žvalgybos veiksmai, t.y. telefoninių pokalbių kontrolė, slapta vaizdo ir garso kontrolė, slaptas patekimas į asmens būstą, tarnybines ir kitas patalpas bei jų apžiūra ir kitos priemonės, buvo vykdomi 4573 asmenų atžvilgiu, kai tuo tarpu 2013 metais tokie veiksmai buvo atliekami 6139 asmenų atžvilgiu. Stebimas 25 proc. mažėjimas.

Komisija taip pat nustatė, kad apie 40 proc. sumažėjo asmenų skaičius (2013 metais – 3545 asmenys, 2014 metais – 2114 asmenys), kurių atžvilgiu buvo taikyta Baudžiamojo proceso kodekso 154 straipsnyje numatyta procesinė prievartos priemonė – elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, jos fiksavimas ir kaupimas. 

Komisija papildomai domėjosi skundų dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų skaičiumi. Nustatyta, kad jis išlieka sąlyginai stabilus: 2013 metais gauti 23, o 2014 metais – 26 skundai, kurių didžioji dauguma buvo nepagrįsti. 2014 metais skunde pateiktos informacijos pagrindu pradėtas vienas ikiteisminis tyrimas.

Komisijos pirmininkas Darius Petrošius apibendrindamas pateiktą informaciją pasidžiaugė, jog analizuojant kriminalinės žvalgybos subjektų 2013-2014 metų kriminalinės žvalgybos veiksmų ir asmenų, kuriems taikytos žmogaus teises ribojančios priemonės statistinius duomenis, stebimos mažėjimo tendencijos. Tokie rezultatai leidžia daryti išvadą, jog kriminalinė žvalgyba tampa taiklesnė,tikslingesnė ir profesionalesnė.

Darius Petrošius, Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas

 

Skaityti komentarus (9) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras