Mokyklos kol kas paliktos nežinioje(9)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2014-06-02 07:02
Margaritos Pūdžiuvienės nuotrauka

Kur dalis vaikų šiemet sutiks rugsėjo 1-ąją, priklauso ne nuo tėvų pasirinkimo, o nuo tarybos sprendimo. Margaritos Pūdžiuvienės nuotrauka

Kai kuriems būsimiesiems pirmokėliams, jų tėveliams ir mokytojams teks dar kurį laiką gyventi kankinančioje nežinioje. Mat trečiadienį sušauktame rajono savivaldybės tarybos posėdyje tarybos narių balsai pasiskirstė taip, kad sprendimas dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2014-2015 mokslo metams liko nepriimtas. Leisti „Šaltinio“ progimnazijai formuoti šeštąjį klasių komplektą ar ne, taip ir neapsispręsta. Ar to siekta sąmoningai, ar tai tik tarybos narių neryžtingumo pasekmė? Šis sprendimas buvo labai svarbus ne tik mokykloms, turinčioms rengti ugdymo planus, bet ir mažiesiems mokinukams, paliktiems nežinioje, bus jie priimti į norimą mokyklą ar ne.

Iš kur atsiranda vaikai?

Audringa diskusija šiuo klausimu buvo kilusi jau ir jungtiniame tarybos komitetų posėdyje. Tada posėdyje dalyvavę mokyklų vadovai, išgirdę, kad „Šaltinio“ progimnazija prašo leisti formuoti dar vieną, jau šeštąjį, klasių komplektą, ėmė reikšti nepasitenkinimą. Kodėl kitoms mokykloms užtenka tiek klasių komplektų, kiek ir anksčiau, o „Šaltiniui“ vos prieš porą mėnesių buvo leista formuoti penktąjį klasių komplektą, o dabar jau prireikė ir šeštojo? Ar netrukus neprireiks ir septintojo?Gal tai kova dėl mokinių, kurioje galbūt skriaudžiamos kitos mokyklos, nerimavo ir kai kurie tarybos nariai.

– Iš kur tų vaikų ir atsiranda, juk kitos mokyklos vos surenka po 2-3 komplektus, – stebėjosi tarybos nariai, o kolegos šaipėsi, kad jei suaugę žmonės nežino, iš kur atsiranda vaikai, ko iš jų benorėti...

Pakraščių mokyklos“ – autsaiderės?

„Šaltinio“ progimnazijos noru formuoti šeštąjį klasių komplektą komitetų posėdyje itin aktyviai piktinosi tarybos narė Palmyra Gylienė, kvietusi pasisakyti ir posėdyje dalyvavusius mokyklų vadovus. Jos raginimui paklusęs Jovarų pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskis pritarė, kad šis klausimas itin opus. Pasak jo, jei miesto centre įsikūrusios mokyklos, ir taip turinčios pranašumų, vilios mokinius, „pakraščių mokyklos pasmerkiamos nebūčiai“. Jam skaudu girdėti teiginius, esą kas dirba, tas ir turi.

– O mes ką – nedirbame? – retoriškai klausė jis.

Jam pritarė ir „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė.

Baiminamasi, kad sužinoję, jog „Šaltiniui“ leisti formuoti dar vieną klasių komplektą ir gali priimti daugiau mokinių, jie pereis ten, o kitos mokyklos nebesuformuos nė tiek komplektų, kiek planavo.

Tarybos narys Arūnas Beišys, vadovaujantis tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetui, prieštaravo:

– Dirbtinai stabdyti mokinių srautų negalime. Jei ta mokykla mokiniams patraukli, ten jie ir eis. Kaip tik reikia sveikinti direktorę, kad mokykla turi autoritetą, o kitų mokyklų vadovams reikia susimąstyti.

Kiti tarybos nariai replikavo, kad vaikų nepadaugės, tad mokyklų jau visai netrukus bus per daug. Laikas keisti švietimo įstaigų infrastruktūrą – apsvarstyti, kurios mokyklos ateityje reikės atsisakyti. Esą reikia jau dabar turėti koncepciją, kurią mokyklą teks uždaryti.

Meras Pranas Petrošius bandė švelninti situaciją tikindamas, kad nebūtina sprendimą priimti dabar – esą nuspręsti, kiek klasių komplektų formuoti, galima ir rudenį, tačiau sulaukė pasipiktinimo: juk tokio sprendimo laukia ir mokytojai, ir mokiniai su tėvais – visi nori aiškumo. Juk jau birželio pradžioje paprastai susitinkama su auklėtojais.

Jungtiniame komitetų posėdyje nutarta klausimą teikti tarybai.

Reikia keisti tvarką“

Trečiadienį sušaukto tarybos posėdžio pradžioje siūlyta apskritai išbraukti šį klausimą iš darbotvarkės ir aptarti jį išsamiau, tačiau tokiam siūlymui nepritarta.

Švietimo skyriaus vedėjui Egidijui Šteimantui pristačius klausimą tarybos nariams pasigirdo abejonių, ar iš tiesų „Šaltinio“ prašymas suformuoti dar vieną klasių komplektą gali lemti, kad netrukus „pakraščių mokyklas“ gali tekti uždaryti. Pasak E.Šteimanto, taip iš tiesų gali atsitikti.

Tarybos narė Iveta Skurvydienė mano, kad apskritai laikas keisti tvarką, kaip pasirinkti mokyklą. Mokyklą turėtų būti leidžiama rinktis tik pagal gyvenamąją vietą, o ne pagal deklaruotą, nes taip atsiranda piktnaudžiavimų, o dabar ji siūlė tenkinti „Šaltinio“ prašymą formuoti dar vieną klasių komplektą:

– Šią mokyklą reikia tik sveikinti, vadinasi, ji puikiai dirba, – sakė ji.

Vicemeras Silverijus Statkus, pats šį rudenį leidžiąs dukrą į pirmąją klasę, pasisakė už tai, kad šio klausimo sprendimas būtų atidėtas. Jis įsitikinęs, kad skubėti nėra kur. Tiesa, jis patvirtino jau žinąs, į kurią mokyklą leis savo dukrą – į „Aušros“ pagrindinę. Beje, pirmininkaudamas posėdžiui, jis netgi neleido pasisakyti „Šaltinio“ direktorei.

– Nematau jokios tragedijos, jei prie šio klausimo grįšime birželį. Visi viską suspės, – sakė jis.

Taip pat manė ir tarybos narys Sigitas Baciuška, svarstęs, kad galbūt per tą laiką ir kitos mokyklos suskubs pateikti prašymus keisti klasių komplektų skaičių.

Klausimas įstrigo

Nors diskutuota ilgai ir karštai, sprendimo priimti nepavyko. Koją pakišo ne tik tai, kad tarybos narių nuomonės pasidalijo, bet ir tai, kad keturiems tarybos nariams nedalyvaujant, o merui ir Dariui Stankui nusišalinus nuo balsavimo balsai pasidalijo taip, kad nė viena pusė negavo daugiau nei 50 proc. tarybos narių balsų: už 10 (43,48 proc.), prieš – 9 (39,13 proc.). Pasak tarybos sekretorės Donatos Dervinskienės, tai ir IT sistemos netobulumo rezultatas.

Galbūt skaitytojams įdomu, kaip šiuo klausimu balsavo tarybos nariai. Už pasisakė I.Skurvydienė, Antanas Stankus, A.Beišys, Rasa Kancevyčienė, Juozapas Bauža, Vidas Bičkus, Nerijus Lukošius, Linas Stankus, Sigitas Mičiulis, Arūnas Jancevičius.

Prieš – Stasys Lapė, Gediminas Maškauskas, S.Baciuška, Darius Bredelis, S.Statkus, Vaidotas Globys, Regina Rimkienė, Benediktas Antanavičius, Orestas Kliunka.

Birutė Jokšienė nebalsavo visai, nors tarybos nariai ir neturi teisės taip elgtis.

Pasibaigus posėdžiui A.Beišys replikavo, kad dėkoti už nepriimtą sprendimą esą galima būsimosios pirmokėlės tėčiui S.Statkui – esą jis suinteresuotas, kad iš „Aušros“, kurioje mokysis jo dukra, neimtų bėgti būsimieji mokinukai. Tačiau tada jis turėjo nusišalinti nuo balsavimo.

– „Šaltinis“ dabar laikomas prestižine mokykla, visi į ją veržiasi, be to, leisti padidinti klasių komplektų skaičių jie paprašė laiku, – sakė po posėdžio pakalbintas tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas A.Beišys. – Negi reikia bausti tuos, kurie eina pirmyn?

Nepatenkintų tarybai nesugebėjus priimti sprendimo liko daug.

Pasak A.Beišio, jau nuspręsta, kad ateinantį antradienį, 10 val., susirinkę tarybos nariai ir mokyklų vadovai aptars šį klausimą ir galbūt prieis prie kokios nors vieningos nuomonės. To paties antradienio vakare būsimųjų „Šaltinio“ pirmokų tėveliai rinksis į mokyklą. Ar jie išgirs bent preliminarų tarybos sprendimą? Nežinia.

Skaityti komentarus (9) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras