Neįregistravusieji ginklų sės į teisiamųjų suolą(8)

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ | zydrune@kurjeris.lt

2014-04-08 13:37
Žydrūnės Jankauskienės nuotrauka

Raimondas Narbutas ragina gyventojus nebedelsti – kuo skubiau įregistruoti turimus ginklus. Autorės nuotrauka

Vis dar galima užregistruoti dujinius, mažos galios ir senovinius ginklus. Juos turintieji dažnai pyksta, kad Lietuvoje įsigaliojo toks reikalavimas. Pasirodo, dėl to kalti patys „auksarankiai“ lietuvaičiai, įsigudrinę dujinius ginklus perdaryti į šaunamuosius. Mojuodami šiais ginklais, užsienio valstybėse nusikaltėliai ir sukėlė Europos Sąjungos dėmesį Lietuvos ginklams. Mat reikia įvardintą ginklų grupę registruoti ne kiekvienoje valstybėje.

 

Lietuviai linkę viską atidėti paskutinei minutei

 

Dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus ir jų kopijas, nedidelės galios (2,5 J-7,5 J) šaunamuosius ginklus Lietuvoje ketinta spėti užregistruoti iki šių metų pradžios. Tačiau 2013-iesiems einant į pabaigą policijos komisariatų licencijavimo padaliniai lūžte lūžo nuo klientų srauto. Iš pradžių norinčiuosius ginklus užregistruoti bandyta sustatyti į eiles – įvesta registracija internetu. Bet ir tai nepadėjo. Buvo panašu, kad gyventojų, turinčių įvardintų ginklų, šalyje dar labai daug, terminas buvo pratęstas iki šių metų liepos 1-osios. Tačiau lietuviai suskumba tik tada, kai padai jau dega. Šiuo metu, kai jokių eilių ginklų registracijai nėra ir jų nė nereikia sudarinėti internetu, Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (VPK) sąlyginai tylu.

– Praėjusių metų pabaigoje, du paskutinius mėnesius, buvo apgultis: žmonės į Licencijavimo poskyrį ėjo ne po vieną, o dešimtimis. Per vieną darbo dieną aptarnaudavome po 40–50 interesantų. Baiminuosi, kad panaši situacija gali pasikartoti ir artėjant liepos 1-ajai – paskutiniam įvardintų grupių registracijos terminui. Tie, kurie nesuskubs įregistruoti turimų ginklų, po liepos 1 dienos, bus baudžiami pagal Baudžiamąjį kodeksą, t.y. bus teisiami, – įspėja Tauragės apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Licencijavimo poskyrio vyresnysis specialistas Raimondas Narbutas.

 

Reikalavimų – nedaug

 

Pareigūnas primena, kad norint įregistruoti turimą dujinį, senovinį ar mažos galios ginklą išankstinė registracija nebūtina. Išimtis – jeigu asmuo pageidauja ginklą užregistruoti konkrečiu laiku.

Registruojant ginklus būtina atsinešti ginklą (-us), įsigytą (-us) iki 2011 m. kovo 1 d., ir sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad asmuo neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Prašymą užregistruoti ginklus reikia pateikti policijos padalinyje. Su savimi reikia turėti ir asmens dokumentą.

Jeigu dėl ginklo registracijos kreipiasi asmuo, turintis galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklas įregistruojamas ir leidimas jį nešiotis išduodamas tą pačią dieną. R.Narbutas primena, kad už neterminuotą leidimą nešiotis ginklą imama 50 litų valstybės rinkliava. Jos nereikia mokėti iš anksto, o tik gavus pranešimą, kad leidimas bus išduotas.

– Kai kurie rinkliavą sumoka parduotuvių „Perlo“ terminaluose, kai kurie atsiskaito internetu. Apmokėjimo kvitą asmuo policijai pristatyto, kai atvyksta atsiimti neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklą. Kur kas rimtesnių problemų gali kilti dėl paties ginklo ar jo savininko. Tokių atvejų, nors ir nemalonu, bet pasitaiko. Turime prikaupę ginklų, kuriems leidimai greičiausiai nebus išduoti, – atverdamas ginklų seifą, sakė pareigūnas.

 

Ginklai įvairūs

 

R.Narbutas pasakoja, kad yra buvę, kai žmogus atėjo nešinas ginklu ir norėjo jį įregistruoti kaip dujinį, nors iš tiesų tai buvo tik kariuomenėje naudotinas ginklas. Pareigūnas atkreipia dėmesį, kad norimi priregistruoti ginklai į komisariatą turi būti gabenami saugiai, t.y. neužtaisyti, dėkluose, su išimta dėtuve, šaudmenys privalo būti išimti iš dėtuvių, būgnelių ar vamzdžio.

– Kalbant apie ginklus apskritai, visi ginklai yra skirstomi į keturias kategorijas: A, B, C ir D. A kategorijos ginklų civilių gyvenime negali būti, tad jie neregistruojami. B kategorijos ginklų įregistravome 759. O C kategorijai, kuriai priklauso ir šiuo metu dar galimi įregistruoti ginklai, jau užregistravome 4607. Tarp jų, ginklų, kuriuos šiuo metu registruojame, jau įregistravome: 418 dujinius pistoletus, 327 dujinius revolverius, 4 mažos galios pistoletus, 441 mažos galios revolverius ir 1 senovinį ginklą, – vardija Licencijavimo poskyrio vyresnysis specialistas.

D kategorijai priskiriami dujų balionėliai, elektrošokas, pneumatiniai ginklai iki 7,5 J.

 

Gali tekti atiduoti

 

Kiekvienas ginklo turėtojas turi atsiminti, kad leidimai nešiotis ginklą išduodami tik nepriekaištingos reputacijos asmenims.

– Leidimai išduodami tik techniškai tvarkingiems ginklams, t.y. pirmiausia įvertiname ginklo būklę. Nemažiau svarbu ir ginklo nešiotojas – tikriname jo asmenybę. Tik kai šie du faktoriai teigiami, nusprendžiame, kad neterminuotas leidimas žmogui gali būti išduotas. Pranešame jam apie sprendimą, tuomet jis jau gali mokėti 50 Lt valstybės rinkliavos mokestį. Kai atsakymai arba dėl ginklo, arba dėl asmens gaunami neigiami, ginklą atnešęs asmuo turi nuspręsti, ką su ginklu daryti. Ginklą galima dovanoti, parduoti, atiduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui, kur vėl bus sprendžiama, ar ginklą sunaikinti, ar realizuoti. Apsispręsti reikia per 30 dienų terminas, – pasakojo R.Narbutas.

 

Leidimai – tik nepriekaištingiems

 

 Praradusiu reputaciją žmogumi, kurio vardu ginklas nebus įregistruotas, laikomas tas, kas teismo yra pripažintas padaręs tyčinį nusikaltimą, už kurį didžiausia įmanoma bausmė viršija 3 metus nelaisvės, tokį pat nusikaltimą, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat, jeigu nusikalsta naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus. Reputacija nebe nepriekaištinga ir tuo atveju, kai asmuo yra teismo pripažintas kaltas padaręs nusikaltimą, susijusį su disponavimus ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, už kurį įstatyme numatyta didžiausia bausmė viršija 3 metus nelaisvės. Taip pat tie, kurie už išvardintus nusikaltimus per pastaruosius 3 metus buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą arba dėl lengvinančių aplinkybių arba susitaikė su nukentėjusiaisiais. Ginklo negalės nešiotis ir turintys bet kokį teistumą asmenys arba per pastaruosius metus teisti už baudžiamąjį nusižengimą arba įtariami, kaltinami padarę nusikalstamą veiką. Šiai grupei priskirtini ir tie, kuriems organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka yra taikomi teismo įpareigojimai, bei tie, kurie per pastaruosius 3 metus už šiurkštų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą bausti ne mažiau kaip 2 kartus. Reputaciją praradusiais asmenimis laikomi ir per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus padarę administracinius teisės pažeidimus, būdami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Naujo leidimo nebegaus ir tie, kurie prieš 3 ar mažiau metų yra praradę leidimą nešiotis, laikyti ginklą išvardintais pagrindais ir už kitus ginklų apyvartos pažeidimus.

– Dar labai svarbu atsiminti, kad nepriekaištingai reputacijai negalioja jokie terminai, t.y. reputacija prarandama iki gyvos galvos ir ginklo savo vardu jie nebegalės įregistruoti niekada, – sako Licencijavimo poskyrio vyresnysis specialistas Tauragėje.

Išsamesnės informacijos dėl ginklų registracijos galima teirautis telefonu (8 446) 20 288.

Skaityti komentarus (8) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras