Tvirtinant biudžetą neišvengta opozicijos spyrių(5)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2013-02-25 14:18
Renaldo Malycho nuotrauka

Dėl pakeitimų biudžete labiausiai kovojo Linas ir Darius Stankai (kairėje). Renaldo Malycho nuotrauka

Praėjusį trečiadienį Tauragės rajono savivaldybės taryba rinkosi svarbiausiam metų darbui – darbotvarkėje buvo numatyta patvirtinti biudžeto projektą. Tai ir padaryta – biudžeto projektas, nors ir sulaukęs nemažai pastabų, priimtas be pakeitimų. Aptarinėjant jį aktyvi buvo opozicija, neišvengta ir skaudžių „pasikandžiojimų“.

 

Panašus kaip pernai

Prieš prasidedant posėdžiui rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius tradiciškai pasveikino sukaktuvininkus – gimtadienius neseniai minėjo Sigitas Baciuška ir Juozapas Bauža.

Biudžeto projektą pristačiusi Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Irma Jurkšienė vardijo skaičius, kurie nuo pernykščio biudžeto skyrėsi nedaug: 2013 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamos turėtų būti 96 465,7 tūkst. Lt, išlaidos – 102 185,2 tūkst. Patvirtinti biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus: biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 42 625 tūkst. Lt, valstybės (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti – 20 198,4 tūkst. Lt, mokinio krepšelio išlaidoms – 29 084 tūkst. Lt, biudžetinių įstaigų specialiųjų programų išlaidoms – 2 434,6 tūkst. Lt, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos išlaidoms – 300 tūkst. Lt, speciali tikslinė dotacija (ūkio išlaidoms, savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) – 1 323,7 tūkst. Lt, skolintų lėšų  5 719,5 tūkst. Lt, speciali tikslinė dotacija Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti – 500 tūkst. Lt.

Pakeitimai nepatvirtinti

I.Jurkšienė informavo, kad komitetų posėdžiuose siūlyta biudžeto projekto pakeitimų: daugiau lėšų skirti jaunimo užimtumui skatinti, religinėms bendruomenėms papildomai skirti 50 tūkst. Lt. Prieštaringų siūlymų sulaukta dėl sporto programų finansavimo: vieni siūlė nuo joms skiriamų lėšų 100 tūkst. Lt „nukirpti“, kiti – pridėti. Siūlyta ir sutaupyti – sumažinti biudžetą 2 mln. Lt.

Prieš balsuojant už biudžeto projektą ginčų netrūko. Opozicija aktyviai įrodinėjo, kodėl verta pritarti pakeitimams. Sigitas Mičiulis sakė, kad susitikus su sporto klubais išsiaiškinta, kam papildomi 100 tūkst. Lt jiems būtų reikalingi.

Vaidotas Globys argumentavo, kodėl Autobusų parkui būtinai reikalinga GPS įranga – ji esą padėtų ne tik kontroliuoti, bet ir sutaupyti. Meras atsakė, kad įmonės valdyba įpareigota sutaupyti šiai įrangai. Šis tarybos narys prabilo ir apie Vaikų ir jaunių sporto mokyklos „Modulio“ salę – esą jos stogas kiauras, o grindys išpuvusios, ir klausė, kada tai bus sutvarkyta.

– Kalbame apie jaunimo užimtumo, sporto svarbą, o kur sportuoti, kai tokios sąlygos? – klausė jis.

I.Jurkšienė atsakė, kad lėšos įstaigų remontui biudžete yra numatytos, o meras papildė, kad tuo klausimu bus sudaryta komisija, kuri įvertins situaciją ir pateiks pasiūlymus tarybai.

Apie tai, kad sportui, jaunimui, religinėms bendruomenėms lėšų reikia skirti papildomai, įrodinėjo ir S.Mičiulis, ir Linas Stankus, ir Darius Stankus. Vis dėlto meras, atsakydamas į pastabas, sakė, kad pinigų reikia viskam, tačiau paskirstyti galima tik tiek pinigų, kiek jų yra. Be to, jis pabrėžė, kad sportui lieka specialiosios lėšos – tos, kurias susirenka patys klubai. Tai apie 400 tūkst. Lt per metus – ne taip ir mažai.

– Suprantu, kad daugiau pinigų norėtų ir religinės bendruomenės, ir jaunimas, ir sporto klubai. Tačiau turime matyti ir aprėpti visas gyvenimo sritis, – sakė P.Petrošius.

 „Užsikirtusi plokštelė“

Taip P.Petrošius pavadino tarybos nario Antano Stankaus pastabas, esą biudžeto pinigai naudojami ne taip, kaip reikia:

– Taryboje esu 10 metų, ir visą tą laiką kalbu apie investicijų pritraukimą į rajoną, nedarbo mažinimą, apie tai, kad Savivaldybėje reikia specialisto, kuris tais klausimais dirbtų. Per 10 metų pravalgėme 1 mlrd. ES pinigų, o dėl nedarbo mažinimo nepadaryta nieko. Pastaraisiais metais Tauragę paliko apie 5500 žmonių. Net jei kasmet būtume skyrę bent po 200 tūkst., čia viskas blizgėtų. O dabar rūpinamasi tik biudžetininkais, vadinasi, kiti tauragiškiai savivaldybei nesvarbūs? – klausė A.Stankus.

Pasak jo, reikėtų ne rankas sudėjus laukti investuotojų, o daryti viską, kad jie pas mus ateitų – parengti galimus pasiūlyti sklypus, nutiesti kelius ir kt. Juk investicijų laukia ir tikisi visas pasaulis, jos ateina ten, kur turima ką pasiūlyti.

Meras tarybos nario priekaištus pavadino užsikirtusia plokštele ir pasiūlė nesisvaidyti nepamatuotais kaltinimais.

– Galiu dar kartą pakartoti: tegu investuotojai ateina – kalbėsimės, tarsimės, ką galima padaryti. O kol jų nėra – negi investuoti į tuščią vietą. Nutiesti kelius, komunikacijas į plyną lauką, į kurį galbūt niekas niekada neateis? Atleiskit, tai per didelė prabanga, – sakė meras.

Teiginius, kad taryba pinigus pravalganti, meras pavadino įžeidimais. Esą mūsų Savivaldybė tarp kitų atrodo netgi labai gerai – galima skolintis net 16 mln. litų, o tai Lietuvoje gali tik 6 savivaldybės.

Toks pasakymas prajuokino Liną Stankų:

– Situacija gera vadinama tik dėl to, kad galime skolintis?

Pradėti nuo savęs

Paprašyti apibūdinti šių metų biudžetą, Finansų skyriaus vedėja sakė:

 – Tai pinigai, skirti biudžeto funkcijoms vykdyti. Didžioji dalis yra tikslinės dotacijos, ir niekaip čia nepalaviruosi. Savarankiškumo šioje srityje Savivaldybė turi labai mažai.

O kiek skiriasi šių ir praėjusių metų biudžetas? Pasak I.Jurkšienės, skirtumai minimalūs: daugiau pinigų skirta tik minimalioms algoms mokėti ir socialinėms išmokoms.

Priėmusią biudžetą tarybą sveikino Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė, Seimo narys Darius Petrošius. S.Mičiulis šį biudžetą pavadino išgyvenimo biudžetu, A.Stankus buvo dar kategoriškesnis – tai esąs pravalgymo biudžetas. O tarybos narė Iveta Skurvydienė pasiūlė pradėti nuo savęs – išeiti į viešumą ir parodyti, kad nesame egoistai ir prisidėdami prie bendro reikalo atsisakome kanceliarinėms išlaidoms padengti skirtų lėšų. Taip yra padarę 4 tarybos nariai, ir per metus jie sutaupo 50 tūkst. litų. 

Rengiama diskusija

Kiti tarybos svarstyti klausimai išspręsti sklandžiai: patvirtinta Kontrolės komiteto 2013 m. veiklos programa, pritarta, kad 2012 m. nepanaudotomis biudžeto lėšomis būtų dengiamas kreditinis įsiskolinimas, patvirtintas 2013 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų planas ir kt. Savivaldybės tyliosiomis gamtos zonomis patvirtinta Plynosios telmologinis draustinis ir  Viešvilės rezervatas. Pasirinktos ir triukšmo prevencijos zonos, kurios bus stebimos – tai kelios Tauragės miesto gatvių sankryžos.

Posėdžiui pasibaigus Seimo narys D.Petrošius informavo, kad rengiama diskusija dėl seismo žvalgybinių tyrimų Žygaičių apylinkėse, ir kvietė tarybos narius joje dalyvauti.

Pasak mero, šiuo klausimu tarybai irgi derėtų suformuluoti savo poziciją, nes klausimas išties sudėtingas ir keliantis daug abejonių.

L.Stankus jam replikavo:

– Mere, turbūt „nepritilpote“ prie to „biznio“, kad nepritariate?

Skaityti komentarus (5) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras