Maža žemaičių pergalė: skalūninių dujų projektą siūloma stabdyti(15)

Karolina STAŽYTĖ | karolina@kurjeris.lt

2013-02-06 10:33

Paketuotojai susirinko prie Seimo. T.Vinicko /Delfi.lt nuotrauka

Daugiau nei šimtas žmonių, protestuojančių prieš skalūninių dujų žvalgybą bei gavybą, trečiadienio rytą susirinko į piketą prie Seimo. Net du pilni autobusai jų atvyko iš Žygaičių seniūnijos. Šia akcija buvo siekiama paveikti į posėdį besirenkančių Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narių nuomonę. Po valandos diskusijų pastarieji priėmė piketuotojams parankų sprendimą: nutarta siūlyti Vyriausybei stabdyti skalūninių dujų paieškas ir gavybą. Žadama sudaryti specialią mokslininkų grupę, kuri išanalizuos skalūnų žalą bei naudą.

 

 

 

Prieš prasidedant akcijai prie Seimo rūmų pakalbintas Žygaičių bendruomenės „Žygava“ pirmininkas Jonas Nairanauskas buvo kupinas ryžto bei optimizmo.

– Nemiegojome visą naktį – ruošėmės. Nuotaika puiki: dainuojame, šokame. Kęsčių bendruomenės nariai netgi pasipuošė tautiniais drabužiais. Prisigaminome plakatų, iškelsime trispalvę vėliavą. Kiek girdėjau, Seimo nariai jau mūsų laukia ir tiesia raudoną kilimą, – šmaikštumo ryte nestokojo J.Nairanauskas.

Į 10 valandą prasidedantį Aplinkos apsaugos komiteto posėdį pakviesti septyni Žygaičių seniūnijos bendruomenių atstovai pateikė apie 4000 skalūninių dujų žvalgybai prieštaraujančių Šilutės, Šilalės bei Tauragės rajonų gyventojų parašų. Prie akcijos prisijungė ir „žaliųjų“ atstovai bei prieš vėjo jėgaines kovojantys Prienų savivaldybės gyventojai. Girdėjosi ir Kariotiškių sąvartynu nepatenkinto asmens šūksniai.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis užsitęsė apie valandą. Fizinių ir technologijos mokslų centro atstovas Emilis Urba, parašęs nemažai straipsnių, rėmėsi užsienio mokslininkų darbais. Daugelis pritarė pozicijai neskubėti ir palaukti Europos Sąjungos (ES) nuomonės šiuo klausimu.

Galiausiai įvyko balsavimas. Įvertinus tai, kad šiuo metu neužtikrinamas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus pradiniuose skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos etapuose, bei tai, kad būsima nauda gali nekompensuoti galimos žalos aplinkai ir gyventojams, kad šalyje šiuo metu nėra pakankamo teisinio reguliavimo, užkertančio kelią neigiamų pasekmių atsiradimui, buvo nutarta kreiptis į Vyriausybę siūlant sustabdyti skalūnų dujų išteklių paiešką, žvalgybą ir gavybą šalyje iki bus paskelbta ES kompetentingų institucijų nuomonė dėl šių išteklių naudojimo; apsvarstyti galimybę valstybės biudžete numatyti lėšų angliavandenilių išteklių paieškos darbams; įvertinti UAB „LL investicijos“ sudarytas sutartis su Tauragės rajono Žygaičių seniūnijos gyventojais jų atitikimo įstatymų reikalavimams požiūriu; sudaryti darbo grupę problemoms spręsti bei įvertinti ekonominę naudą; parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus, įpareigojančius valstybės institucijas valstybės lėšomis atlikti poveikio aplinkai vertinimą visais atvejais skelbiant konkursus angliavandenilių išteklių naudojimui ir gavybai; parengti ir pateikti įstatymų pakeitimus, atskiriančius skalūnų dujų, kaip specifinių išteklių, paiešką, žvalgybą ir gavybą nuo kitų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir gavybos.

Aplinkos apsaugos komitetas nutarė siūlyti Aplinkos ministerijai parengti pavyzdines sutartis dėl žemės ir jos gelmių, paviršinio vandens tyrimų ir matavimo žemės naudojimo suteikimo (Žemės įstatymo 21 straipsnio 8 punktas) bei kreiptis į Generalinę prokuratūrą prašant ginti viešąjį interesą „LL investicijoms“ vykdant veiklą Tauragės ir Šilalės rajonuose.

Už daug ginčų keliančio projekto stabdymą ir tobulinimą balsavo 7 iš 10 komiteto narių. Vienintelis balsavęs prieš – aplinkos ministras Valentinas Mazuronis. Du komiteto nariai susilaikė. Šis nutarimas tėra rekomendacija, į kurią Vyriausybei nebūtina atsižvelgti.

Su kompanijos, žadančios atlikti skalūninių dujų žvalgybą, „Chevron“ atstovais komiteto nariai ketina susitikti kitą savaitę.

Po posėdžio, išgirdę palankų jiems Aplinkos apsaugos komiteto sprendimą, piketuotojai linksminosi, šoko bei dainavo. Vėliau Žygaičių krašto delegacija vyko prie Aušros Vartų, aplankė kovotojų už laisvę kapus Antakalnio kapinėse.

Internetinėje erdvėje neseniai pasirodė kvietimas, raginantis pasirašyti peticiją „Siūlomai skalūninių dujų išgavimo technologijai Lietuvoje NE“. Šiuo metu ją pasirašę yra beveik 400 skalūninių dujų gavybai prieštaraujančių asmenų.

Skaityti komentarus (15) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras