Tarybos posėdis: išskirtinis, nes... susirinko visi(0)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2013-01-27 18:53
Birutės Slavinskienės nuotrauka

Po posėdžio tarybos nariai visi kartu nusifotografavo. Autorės nuotrauka

Į trečiadienį sušauktą Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį susirinko visi 25 jos nariai. Tuo posėdžio ir būta išskirtinio. Knygomis apie Tauragę ir darbo kalendoriais apdovanoti tarybos nariai ta proga netgi visi drauge nusifotografavo.

Posėdžio pradžioje Savivaldybės meras Pranas Petrošius  pasveikino sausio 3-ąją gimtadienį minėjusį tarybos narį Robertą Piečią.

Visiems tarybos nariams įteikta po puošnią pernai išleistą knygą apie Tauragę ir po darbo kalendorių.

Darbo partijos atstovui taryboje Vaidotui Globiui perskaičius pranešimą apie tai, kad kartu su „Tvarkos ir teisingumo“ partijos nariais Rasa Kancevyčiene ir Juozapu Bauža jie susivienijo į Darbo, Tvarkos ir teisingumo frakciją taryboje, pereita prie posėdžio darbotvarkėje įrašytų klausimų svarstymo.

Nė vienas iš 34 darbotvarkės klausimų didesnių aistrų nesukėlė. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė daugeliui klausimų.

Vis dėlto, kai kalba sukasi apie pinigus, savo nuomonę nori išsakyti daugelis. Klausimas dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Tauragės rajono biudžetinių įstaigų vadovams sukėlė šiokių tokių emocijų. Kai kurie tarybos nariai siūlė Kultūros ir Sporto centrų vadovams nustatyti maksimalius koeficientus, nes šie žmonės iš tiesų dirba negailėdami savęs. Meras P.Petrošius pastebėjo, kad šių metų biudžetas numatomas nė kiek ne didesnis už pernykštį, todėl didinti koeficientų nelabai yra iš ko. Tačiau, pasak mero, šiems vadovams būtų galima skirti vienkartines premijas kokių nors švenčių proga. Pasigirdo siūlymų Krašto muziejaus ir Lauksargių globos namų direktoriams koeficientus mažinti. Meras šiems vadovams skirtą kritiką įvertino kaip nekonstruktyvią. Pasvarstę, kad vienos ar kitos įstaigos vadovui reikėtų koeficientus kelti arba mažinti, ir apgailėję, kad nėra nustatyta konkrečios ir aiškios tvarkos, pagal kokius kriterijus tai turėtų būti daroma, tarybos nariai pasiliko prie pirminio projekto varianto. Tauragės kultūros centro direktoriui nustatytas koeficientas 28, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriui – 25,4, vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“, Socialinių paslaugų centro direktorėms ir Lauksargių globos namų direktoriui – 22, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkui – 20,1, Sporto centro vedėjui – 22,6, Krašto muziejaus direktoriui – 19,5.

Svarstant klausimus dėl detaliųjų planų tvirtinimo tarybos narys Antanas Stankus pastebėjo, kad, pavyzdžiui, visa žemė pramoniniame miesto rajone yra komercinės paskirties, ir norint ją pakeisti prireikia nemažai ir lėšų, ir laiko. Pavesta Savivaldybės administracijos direktoriui išsiaiškinti, kaip būtų galima tokią situaciją pakeisti.

Tarybos nariai patvirtino, kam suteikti, o kam ne vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatą.

Priimti ir sprendimai dėl tarybos darbo planavimo, Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo, mokinių maitinimo normų Skaudvilės specialiojoje mokykloje nustatymo, Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kt. Tarybos nariai patvirtino tvarkos aprašus, kaip skirti studijų rėmimo programos lėšas, organizuoti mokinių nemokamą maitinimą, telkti gyventojus visuomenei naudingai veiklai ir kt.

Tarybos nariai sutiko Lietuvos šaulių sąjungos Tauragės apskrities LDK Kęstučio 7-ajai rinktinei ir Tauragės rajono Vietos veiklos grupei panaudos pagrindais suteikti ilgalaikio materialiojo turto V.Kudirkos g. 9.

Naudodamiesi proga, kad į posėdį susirinko visi tarybos nariai, apsvarstę visus 34 klausimus jie išsirikiavo bendrai nuotraukai.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras