Apie nepageidaujamą reklamą – veterinarijai arba ne maisto produktų inspekcijai(4)

„Tauragės kurjerio“ inform. | info@kurjeris.lt

2013-01-24 12:55

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) informuoja, kad įsigaliojus įstatymo nuostatai, kai vartotojas gali atsisakyti gaunamos reklamos, savo pretenzijas dėl maisto reklamos reikia reikšti valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, o dėl nepageidaujamos ne maisto produktų ir paslaugų reklamos – į Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai.

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo Pašto įstatymo 10 straipsnio 9 dalies nuostata, kurioje nurodoma, kad „jeigu gavėjas nepageidauja gauti reklamos, jis, siekdamas aiškiai išreikšti šį nesutikimą, ant gaunamųjų laiškų dėžutės nurodo, kad reklamos gauti nepageidauja. Asmenys, pažeidę šį gavėjo nesutikimą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka“. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 13 straipsnis nustato, kad reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu bei tai, kad draudžiama tiesiogiai teikti reklamą konkrečiam asmeniui, jeigu yra aiškiai išreikštas šio asmens nesutikimas.

VVTAT pastebi, kad nė vienas iš įvardintų įstatymų nenumato standarto, kuriuo vartotojas savo nesutikimą galėtų išreikšti. Pastebima, kad tie, kurie nenori reklamos gauti į pašto dėžutes, turėtų atsisakymo užrašu šias paženklinti lengvai įskaitomu šriftu, įskaitomu užrašu ir pan.

VVTAT vartotojams pataria, gavus nepageidaujamą reklamą apie maisto produktus kreiptis į VMVT, o dėl nepageidaujamos ne maisto produktų ir paslaugų reklamos – į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją. „Prašyme ištirti nepageidaujamos reklamos siuntimo atvejį vartotojas turėtų kuo tiksliau aprašyti skundžiamus veiksmus ir su jais susijusias aplinkybes. Prie prašymo reikėtų pridėti visus turimus galimą Reklamos įstatymo pažeidimą pagrindžiančius įrodymus: nurodymą, kad asmuo nepageidauja gauti reklamą, kada toks nurodymas uždėtas ant pašto dėžutės, gautos nepageidaujamos reklamos pavyzdžius ir pan. Šioms aplinkybėms įrodyti tinkamos ir administracinio proceso įrodinėjimo priemonės: ginčo šalių ir jų atstovų paaiškinimai, liudytojų parodymai, daiktiniais įrodymai, dokumentai ir kiti rašytiniai, garso bei vaizdo įrodymai“, – rašoma VVTAT pranešime.

Tarnyba įspėja, kad už įstatymo reikalavimų nesilaikymą reklaminės veiklos subjektai gali sulaukti 1000–30 000 litų piniginės baudos. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, VVTAT, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už šių reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymą gali taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

Skaityti komentarus (4) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras