Klausimai tik du, bet abu svarbūs(28)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2013-03-27 10:44
Renaldo Malycho nuotrauka

Arūnas Beišys. Renaldo Malycho nuotrauka

Praėjusį penktadienį Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetas buvo susirinkęs apsvarstyti du klausimus – dėl tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 1-265 ,,Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano pakeitimo“ ir dėl Žalgirių gimnazijos mokytojo skundo.

Komitetas svarstė mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimus, kuriais numatoma uždaryti Lomių pagrindinės mokyklos Šakviečio skyrių, Sartininkų pagrindinę mokyklą prijungti prie Žygaičių gimnazijos, Adakavo pagrindinę mokyklą pertvarkyti į mokyklą-daugiafunkcinį centrą, Baltrušaičių pagrindinę mokyklą prijungti prie Gaurės pagrindinės mokyklos, o Jovarų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyrių Dacijonų kaime uždaryti.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas dėl kai kurių petvarkos plano punktų turi savo nuomonę: esą Baltrušaičių pagrindinę mokyklą geriau būtų uždaryti. Mat šis kaimas visiškai šalia miesto, ir laikyti dėl 51 mokinio (kitąmet, planuojama, bus tik 49 mokiniai) 24 darbuotojus, iš kurių 14 – pedagogai, tikrai neverta. Mokinio išlaikymas tokioje mokykloje tampa itin brangus.

– Taip nukenčia normalios mokyklos, nes liūto dalį mokinio krepšelio lėšų gauna tokios mažos mokyklėlės. Baltrušaičiuose vieno mokinio išlaikymas per metus kainuoja 13 305 Lt, Sartininkų pagrindinėje mokykloje – 12 020 Lt. Tiek studentai kainuoja! O miesto mokykloje vieno mokinio išlaikymas atsieina per 3 000 Lt, – dėstė komiteto pirmininkas Arūnas Beišys.

Komiteto pirmininkas supažindino su Dacijonų kaimo bendruomenės prašymu nenaikinti jų kaimo pradinės mokyklos. Raštu, kažkodėl pasirašytu ne pirmininkės, o tarybos, prašoma neuždaryti pradinio ugdymo skyriaus Dacijonų kaime.

– Rašte teigiama, kad kitąmet skyriuje mokysis 10 vaikų. Tačiau dvi iš minimų pirmokių pirmoje klasėje mokosi jau dabar. Arba raštą pasirašiusieji meluoja, arba jau dabar aišku, kad jos bus paliktos antriems metams, – piktinosi komiteto pirmininkas.

Pasak jo, taip išeina, vaikai eina į mokyklą tik tam, kad kažkam išsaugotų darbo vietą. Be to, ko verta ugdymo kokybė, jei vienu metu vienoje patalpoje vyksta pamoka trims klasėms?

– Taip žaisti vaikų likimais nevalia, – tvirtino A.Beišys.

Komitetas nutarė Dacijonų kaimo bendruomenės skundo netenkinti.

Ar tarybos nariai pritars mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimams, paaiškės trečiadienį numatyto tarybos posėdžio metu. 

Perėjęs prie klausimo dėl Žalgirių gimnazijos mokytojo skundo komitetas persikėlė į Žalgirių gimnaziją.

Tyrimą, pagrįstą mokyklos kompiuterinių tinklų specialisto skundu, tęsia Tauragės rajono savivaldybės administracijos sudaryta komisija, kuriai vadovauja socialdemokratas, tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas A.Beišys. Pirmiausia Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro psichologės Vaidos Ališauskaitės buvo paprašyta atlikti tyrimą, paremtą anketų, kuriose klausiama nuomonės apie gimnazijos direktorės Viktorijos Paulauskienės kompetenciją eiti savo pareigas, atsakymais. Anketos buvo išsiuntinėtos gimnazijos mokytojų elektroninio pašto adresais.

Žalgirių gimnazijos mokytojai šįkart susirinko aktų salėje išklausyti tyrimo išvadų. Pasak su jomis supažindinusios V.Ališauskaitės, iš 65 gimnazijos mokytojų atsakymus atsiuntė tik 52. Vadinasi, 20-čiai  procentų mokytojų tas pats, kas vyksta gimnazijoje. Įdomiausia, kad 19 atsakymų atsiųsta iš vieno elektroninio adreso. Ar gali būti, kad jie suklastoti? Atsakymų kol kas nėra. V.Ališauskaitės pateikta anketų analizė aiškumo neįnešė. Pasak jos, daugelio mokytojų atsakymai iki visus 36 klausimus labai jau aptakūs, dauguma direktorę įvertino vidutiniškai. Jų atsakymai labiau  neigiami nei teigiami. Didesnės dalies mokytojų nuomone, ji gera vadybininkė, mokanti pritraukti lėšas, pasirūpinti mokyklos materialine baze, tačiau gana autoritariška vadovė, neišklausanti kitų nuomonės, nekonstruktyviai sprendžianti konfliktus ir pan.

Mokytojai kritiškai įvertino pačią anketą. Šurmuliuoti ėmusiems mokytojams tik pasakyta, kad tyrimas dar toli gražu nebaigtas, jo išvadų teks palaukti bent kelias savaites.  

Beje, skundą tiria ir Švietimo ir mokslo ministerija.

Skaityti komentarus (28) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras