Patvirtinta visuotinė rinkliava prieštarauja įstatymui(12)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2012-07-28 10:18
Renaldo Malycho nuotrauka

Renaldo Malycho nuotrauka

Gali būti, kad vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą tvarka, kurios nuostatus Tauragės rajono savivaldybė patvirtino pernai spalį, vėl bus keičiama. Daugybę gyventojų emocijų ir pasipriešinimo sukėlusias rinkliavos nuostatas dar birželį užprotestavo Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš. Tauragės rajono merą pavaduojantis Silverijus Statkus nemano, kad jau įsigaliojusioje rinkliavoje būtina daryti kažkokių pakeitimų.

Tuo metu, kai Tauragės rajono savivaldybės taryba tvirtino rinkliavos nuostatus, dabartinė Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė pati buvo tarybos narė. Todėl nuostatus užprotestavo Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje D.Kerekeš, o I.Ričkuvienė nuo teikimo nusišalino.

Savo teikime Tauragės rajono savivaldybės tarybai ir merui D.Kerekeš teigia, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos pernai spalio 19-osios sprendimu patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai prieštarauja LR įstatymų ir kitų norminių teisės aktų rengimo tvarkos įstatymui, kuris nurodo, kad teisės akto turinys turi būti logiškas, glaustas ir aiškus. Prieštarauja jie ir Dokumentų rengimo taisyklėms. Pasak D.Kerekeš, to paties teisės akto atskiruose punktuose nustatytas skirtingas teisinis reglamentavimas, sukeliantis dviprasmybių ir apsunkinantis nuostatų taikymą.

Su įstatymais prasilenkia ir tai, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (TRATC) pavedė nustatyti tvarką, pagal kurią individualių namų atliekų turėtojai gali deklaruoti, kad kompostuoja bioskaidžias ir žaliąsias atliekas, ir taip gauti 20 procentų rinkliavos nuolaidą. TRARC nėra viešojo administravimo institucija, todėl priimti norminių teisės aktų ji negali.

Be to, nuostatuose nėra nustatyta nei komunalinių atliekų deklaravimo tvarka, nei asmenų skaičiaus gyvenamajame būste deklaravimo tvarka, nepatvirtintos šių deklaracijų formos. Vyriausybės atstovė įsitikinusi, kad nuostatai nėra nei aiškūs, nei logiški – neaišku, koks yra leistinas mažiausias konteinerių tūris, kokios formos deklaraciją turi užpildyti asmuo, norintis deklaruoti komunalinių atliekų kiekį.

Pagal nuostatus juridiniams asmenims yra suteikta galimybė vietinę rinkliavą mokėti ir pagal faktinį deklaruotą atliekų kiekį. Kadangi fiziniams asmenims tokios galimybės nuostatai nenumato, jie prieštarauja Viešojo administravimo įstatymui. D.Kerekeš įsitikinusi, kad tai neskatina gyventojų mažinti susidarančių atliekų kiekį.

Visi išvardinti trūkumai įrodo, kad nuostatai prieštarauja Savivaldos įstatymui.

D.Kerekeš siūlo artimiausiame tarybos posėdyje, ne vėliau kaip per mėnesį nuo teikimo gavimo dienos svarstyti nuostatų pakeitimo klausimą – pakeisti nuostatų 21.1.1. ir 22 punktus, nustatyti komunalinių atliekų kieko deklaravimo tvarką, asmenų skaičiaus gyvenamajame būste deklaravimo tvarką, kompostuojamų bioskaidžių ir žaliųjų atliekų deklaravimo tvarką, patvirtinti šių deklaracijų formas, o svarbiausia – numatyti galimybę ir fiziniams asmenims vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį.

Kadangi teikimas buvo išsiųstas birželio 18 dieną, birželio 27-ąją įvykusiame tarybos posėdyje jo apsvarstyti nespėta ir paprašyta terminą pratęsti. Vyriausybės atstovo tarnyba jį pratęsė iki rugpjūčio 31-osios, kadangi liepos mėnesį tarybos posėdžiai nevyko.

Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje vyriausiojo patarėjo Rimo Bytauto paklausėme, kokie bus tolimesni žingsniai, jei Savivaldybės taryba šio teikimo neapsvarstys ir trūkumų nepašalins.

– Paprastai tokiais atvejais Vyriausybės atstovas kreipiasi į teismą. Žinoma, gali būti ir taip, kad taryba pateiks motyvuotą prašymą terminą dar pratęsti.

TRATC direktorius Leonas Leikus, paprašytas pasakyti savo nuomonę, nesiėmė vertinti, kiek Vyriausybės atstovės protestas pamatuotas, tačiau sakė, kad jokių didelių perversmų įvykti neturėtų.

– Viskas bus normaliai – tiesiog nuostatus ištaisysime, trūkumus pašalinsime ir pateiksime tarybai svarstyti, – sakė jis.

Apie birželio mėnesį gautą Vyriausybės atstovo teikimą Savivaldybė gyventojų neinformavo.

Pasak vicemero S.Statkaus, visų Vyriausybės atstovo teikimų skelbti Savivaldybės tinklalapyje neprivaloma.

– Tarybos nariams prieš posėdį bus pateikta, nėra ko čia iš anksto siuntinėti, – sakė jis.

Vicemeras įsitikinęs, kad keisti vietinės rinkliavos nuostatų nėra jokio reikalo. Pasak jo, žmonės su nustatyta tvarka jau apsiprato, dauguma ja patenkinti, yra pritaikyta įvairių lengvatų, kompensacijų, o svarbiausia – pakelės švarios, daugiabučių kiemai neužversti šiukšlėmis.

– Tačiau tai tik mano nuomonė, – pabrėžė S.Statkus. – Rugpjūčio 22 dieną vyks tarybos posėdis, kaip tarybos nariai nuspręs, taip ir bus.

Skaityti komentarus (12) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras