5 tūkstančiai litų – mero nuveiktiems darbams nušviesti(4)

Margarita RIMKUTĖ | margarita@kurjeris.lt

2012-05-19 13:02
Renaldo Malycho nuotrauka

Iš 105-ų nuotraukų 23-ose – meras Pranas Petrošius. Renaldo Malycho nuotrauka

5 tūkstančiai litų – tai daug ar mažai? Sakytumėte: priklauso nuo to, kam pinigai išleidžiami. O jeigu tam, kad sužinotume, kaip gerai dirba mūsų rajono valdžia? Ir jeigu ši galimybė suteikiama už mūsų pačių pinigus?

Po 2,46 lito

Sakoma, kad kalbėti apie gerus darbus niekada nėra per daug. Su jais šiemet meras nusprendė supažindinti Tauragės gyventojus išleisdamas dviejų tūkstančių egzempliorių leidinį „Tauragės rajono savivaldybės 2011 m. veiklos ataskaita“. A5 formato, 32 puslapių knygelėje rašoma apie rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų darbą, bendradarbiavimą su užsienio bei Tauragės rajono bendruomenėmis, Tauragės mieste įgyvendintus Europos Sąjungos finansuojamus projektus, savivaldybės ūkį, kultūrą, švietimą, sporto, sveikatos apsaugos sistemos pasiekimus, kaimo reikalus, aprašomi nuveikti darbai seniūnijose, aprašyta rajono tarybos sudėtis, pateiktas mero kreipimasis į Tauragės krašto žmones. Vienos knygelės kaina – 2,46 Lt. Paimi, perverti, sužinai, pasigėri ir numeti.

Graži ir brangi

Na, gal numesti nebūtina – ji pakankamai graži pasidėti į knygų lentyną: popierius blizgus, spalvotas, gausu nuotraukų. Kas ketvirtoje – meras Pranas Petrošius. Bendrauja su vaikais, kerpa juostelę baigus rekonstruoti ligoninę, laiko iškėlęs kamuolį, spaudžia ranką bendruomenės atstovui, kalbasi su žmonėmis, trijose nuotraukose laiko gėles, vienoje – mero regalijas, vėl kalbasi su žmonėmis... Iš viso leidinyje per virš šimtą nuotraukų, kai kuriuose puslapiuose – po šešias. Poroje nuotraukų šventės metu nufotografuotas laužas. Panašu, kad leidinio rengėjai nesuko galvos informaciją sudėti talpiai: ten, kur pritrūkta nuotraukų – paliktas tuščias žalsvas stačiakampio formos plotelis. O kam spaustis su viena nuotrauka prie teksto, juk už leidinį mokama iš Savivaldybės biudžeto. Iš to, į kurį „suplaukia“ rajono mokesčių mokėtojų pinigai. Už du tūkstančius veiklos ataskaitos knygelių – 5 000 litų leidinio tekstą redagavusiai, maketavusiai ir išleidusiai VšĮ „Terra Publica“.

Leidinys ataskaitai neprivalomas

Meras kasmet, įprastai pirmoje metų pusėje, pateikia metinę praėjusių metų tarybos, tarybos komitetų, komisijų ir savo veiklos ataskaitą. Rajono galva gali rinktis, kaip  su veiklos ataskaita supažindinti gyventojus: skelbti savivaldybės interneto svetainėje, sutrumpintą variantą – vietinėje spaudoje arba organizuojant viešuosius susitikimus su savivaldybės gyventojais. Tokius susitikimus meras P.Petrošius šį mėnesį ir organizuoja. Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatyme nėra numatyta, kad meras privalo leisti su jo ir rajono tarybos veikla supažindinantį specialų leidinį.

„Proga pasireklamuoti“

Opozicijos atstovo Raimondo Matemaičio, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir rajono tarybos nario nuomone, šios knygelės pasirodymas – tai proga merui pasireklamuoti prieš spalio mėnesį artėjančius rinkimus mokesčių mokėtojų sąskaita.

– Pastebėjau, kad tokių leidinių pasirodymas paprastai sutampa su artėjančias savivaldos rinkimais. Čia vieša paslaptis, kaip savivaldybės pinigai naudojami savireklamai. Žinoma, galima teisintis neva norima kuo geriau informuoti gyventojus. Tačiau juk žmogus tokį leidinį perskaitys tik kartą ir jis bus nebereikalingas. Tai išliekamosios vertės neturintis leidinys. Kam po kelerių ar net kitais metais bus įdomu, ką meras nuveikė 2011 metais? 5 000 litų, mano nuomone, nėra maži pinigai. Už juos būtų buvę galima išleisti kokį leidinį turistams Tauragės konvencijos 200 metų sukakties proga. Manau, kad su šia veiklos ataskaita buvo šiek tiek perspausta. Pinigus reikėtų taupyti, – kritikavo  R.Matemaitis.

„Tai nėra tarybos ataskaita“

Kad 5 000 litų nėra „maži pinigai“, laikėsi nuomonės ir Iveta Skurvydienė, Liberalų ir centro sąjungos ir rajono tarybos narė. Anot opozicijos atstovės, išleistas leidinys apskritai net nėra toji ataskaita, kurią meras privalo teikti kasmet.

– Meras kartą per metus privalo teikti savo, rajono tarybos, jos sudarytų komitetų ir komisijų veiklos ataskaitą. Tačiau leidinys juk vadinasi ne tarybos, o „Tauragės rajono savivaldybės 2011 m. veiklos ataskaita“. Apie tarybą rašoma vos viename puslapyje. Atrodo, kad per praėjusius metus plušėjo tik vienas meras. Be abejonės, tai – politinės reklamos leidinys, – sakė I.Skurvydienė.

„Toks mano darbo braižas“

O rajono meras atkakliai ginasi nenorėjęs save pareklamuoti – sako siekęs plačiau informuoti gyventojus.

– Galima rinktis, kokiu būdu pateikti veiklos ataskaitą. Aš renkuosi visus tris būdus: ir skelbiu internete, ir spaudoje, ir važiuoju aplankyti gyventojus, ir dar, kaip kasmet, išleidžiu leidinį. Toks mano darbo braižas. Užpernai leidome dar didesniu tiražu, už 10 tūkstančių litų. Ar leidinys turi išliekamąją vertę? Kiekvienas gali vertinti skirtingai. Leidinys papildys ir miesto, ir mokyklų bibliotekų lentynas, o mokiniams – dėstomas pamokas savivaldos tematika. Manau, kas buvo nuveikta 2011 metais, bus įdomu leidinį atsivertus ir po šimto metų, – svarstė P.Petrošius.

Skaityti komentarus (4) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras