Pagrasinta ugniagesius išleisti nemokamų atostogų(6)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2012-06-18 09:16
Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Tarybos posėdis vyko Kultūros rūmuose, teko apsieiti be kompiuterinės balsavimo sistemos, balsuoti pakeliant rankas. Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Trečiadienį surengtas neeilinis rajono tarybos posėdis buvo trumpas – svarstyti tik keturi klausimai, tačiau du iš jų buvo reikšmingi. Priimti svarbūs sprendimai – dėl biudžeto pajamų ir išlaidų plano pakeitimo bei pinigų skyrimo iš biudžeto laisvų lėšų likučio, dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perėmimo iš Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro.

Pinigus tikisi atgauti

Paprastai dėl visų tarybai svarstyti pateiktų klausimų diskutuojama tarybos komitetų posėdžiuose, o taryboje dažniausiai tik priimami sprendimai. Taip buvo ir šį kartą. Prašyta paskirstyti didesnį biudžeto lėšų likutį, tačiau paskirstyta mažesnė pinigų suma – 120,86 tūkst. litų. Socialinių paslaugų centrui skirta 46,36 tūkst. litų prie renovuojamų Nakvynės namų įrengti privažiavimą, automobilių stovėjimo aikštelę ir pėsčiųjų takus, prisidėti prie Moterų krizių centro projekto.

Tačiau komitetų posėdyje užvirė ginčas dėl lėšų skyrimo Priešgaisrinei tarnybai, kuri nebegali sumokėti ugniagesiams algų už gegužės mėnesį. Prašyta skirti 105,9 tūkst. litų, skirta 61,5 tūkst. litų.

Ugniagesiams valstybės deleguotai funkcijai atlikti lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto, bet pritrūko pinigų jų algoms, nes Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pareikalavus panaikinti Batakių ugniagesių komandą nuo 2012 metų buvo sumažintas finansavimas, tačiau batakiškiai iš darbo buvo atleisti tik nuo šių metų balandžio. Finansų skyriaus vedėja Irma Jurkšienė teigė, kad dėl lėšų Priešgaisrinei tarnybai kreiptasi į departamentą, tačiau gautas neigiamas atsakymas.

Meras Pranas Petrošius piktinosi, kad valstybės deleguotai funkcijai atlikti tenka skirti lėšų iš rajono biudžeto. Teigė, kad mūsų rajono ugniagesių komandos blogiau finansuojamos negu kitų rajonų,  kai kur vienai komandai išlaikyti skiriama 180–190 tūkst. litų, o mūsų rajono – tik 156 tūkst. litų metams. 

– Savivaldybė skriaudžiama, nors Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sutaupė apie 8 milijonus litų. Kitam tarybos posėdžiui teiksime kreipimąsi į departamentą, Finansų ministeriją ir Vyriausybę dėl lėšų šiai tarnybai skyrimo. Jei tai nepadės, lapkritį visus ugniagesius išleisime nemokamų atostogų, tegu gaisrus gesina sukarinti ugniagesiai, – emocingai kalbėjo meras.

Greitąją medicinos pagalbą atiduos kitai viešajai įstaigai

Svarstant komitetų posėdyje klausimą dėl įpareigojimo Pirminės sveikatos priežiūros centrui nuo liepos 1 dienos perimti Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo funkciją meras P.Petrošius informavo, kad po perėmimo kartu su Pagėgių savivaldybe bus kuriama viešoji įstaiga, kuriai bus perduotos abiejų savivaldybių greitosios medicinos pagalbos tarnybos. Ši žinia kliuvo tarybos nariui Raimondui Matemaičiui, esą dėl to padidės valdymo išlaidos. Atsakyta, kad priešingai, jos mažės, jog ši paslauga finansuojama iš sveikatos draudimo lėšų, be to, Pagėgių savivaldybė kitaip nesutiko, kad būtų jungiamasi prie Tauragės, nes geresnes sąlygas siūlė Šilutė. Priimtas sprendimas dėl Pagėgių greitosios medicinos pagalbos perėmimo numatytomis sąlygomis.

Dėl to, kad abi savivaldybės salės buvo užimtos abitūros egzaminų vertintojų, tarybos posėdis šį kartą vyko Kultūros rūmų konferencijų salėje. Todėl teko apsieiti be kompiuterinės balsavimo sistemos, balsuoti pakeliant rankas. 

Skaityti komentarus (6) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras