Savivaldybės meras dalyvavo vyskupo konsekracijoje(11)

2012-04-17 14:07

Balandžio 15 dieną Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius dalyvavo vyskupo Genadijaus Lino Vodopjanovo OFM konsekracijoje Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje.

Iškilmingose šv.Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, beveik visi Lietuvos vyskupai, Rygos arkivyskupo delegatas, dauguma Telšių vyskupijos kunigų, broliai pranciškonai iš Ukrainos, Italijos, JAV, Vokietijos, Baltarusijos, angliškai kalbančių šalių pranciškonų konferencijos ir Šiaurės Amerikos lietuvių pranciškonų delegatai, įvairių vienuolijų atstovai, Žemaitijos savivaldybių merai, kiti garbūs svečiai.

Vyskupą Liną Genadijų Vodopjanovą konsekravo Vilniaus arkivyskupas, metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, jam asistavo Kauno arkivyskupas, metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Rankų uždėjimu apaštalų įpėdiniu tapo jauniausias šiuo metu pasaulyje vyskupas, ateinantis iš pranciškoniškos šeimos. Telšių vyskupui augziliarui (Telšių vyskupo Jono Borutos SJ L pagalbininkui) Linui Vodopjanovui suteiktas Quizos vyskupo titulas. Ši vyskupystė lyg ir simbolinis misijos perdavimas – užsienio lietuvių vyskupui Pauliui Baltakiui OFM baigus savo tarnystę ją tarsi pratęsia kitas jaunosios kartos pranciškonų atstovas.

Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, sveikindamas vyskupą Liną Genadijų Vodopjanovą, pasidžiaugė, kad jaunas pranciškonų atstovas konsekruotas į vyskupus, palinkėjo jam vienodai mylėti visus tikinčiuosius, linkėjo ištvermės, stiprybės, pakvietė apsilankyti Tauragės rajono savivaldybėje, susitikti su Tauragės Švč. Trejybės parapijos tikinčiaisiais ir įteikė Tauragės herbą.

Mišių pabaigoje G.L.Vodopjanovas padėkojo tėvams, Kretingos parapijai, kuri padėjo jam subręsti kaip vikarui ir klebonui, pranciškoniškų provincijai, kuri jį ugdė ir rūpinosi jo dvasine formacija, visiems, atvykusiems ir sveikinusiems jį konsekracijos proga.

 

Izolina Turauskienė, atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene

Skaityti komentarus (11) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras