Viršum Priešgaisrinės tarnybos – Damoklo kardas(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-10-12 12:03
Renaldo Malycho nuotrauka

Sumažinti 40 ugniagesių komandų, bus atleisti apie 300 darbuotojų. Renaldo Malycho nuotrauka

Mūsų šalies įvairiose institucijose vyksta nepabaigiamos reorganizacijos, įvairūs pokyčiai. Viršum savivaldybėms priklausančių priešgaisrinių tarnybų taip pat pakibęs Damoklo kardas. Dėl nepakankamo finansavimo darbuotojai kasmet privalo eiti nemokamų atostogų. Duotas nurodymas šalyje sumažinti 40 ugniagesių komandų, atleisti apie 300 darbuotojų. Be to, taupant lėšas ateityje ketinama išvis atsisakyti savivaldybėms priklausančių ugniagesių paslaugų, pereiti prie savanorių gaisrininkų sistemos, kaip yra kitose Europos šalyse.

Likviduoti vieną ugniagesių komandą – sunkus uždavinys

Apie tai pakalbintas savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus sakė, kad rajono savivaldybė iš Vidaus reikalų ministerijos gavo raštą, rekomenduojantį mažinti ugniagesių skaičių.

– Nėra nurodyta, ką daryti – likviduoti vieną komandą, kurioje yra 9 darbuotojai, ar atleidinėti pavienius žmones. Bet iš darbo atleistas bet kuris darbuotojas gali ginti savo teises teisme, o likviduojant komandą šis veiksmas būna labiau teisiškai pagrįstas, – aiškino A.Mosėjus.

Todėl, pasak savivaldybės administracijos vadovo, buvo manoma, kad reikėtų naikinti vieną komandą. Pasirenkant, kurios komandos turėtų nelikti, vertinta daug faktorių – atstumas iki kitų ugniagesių komandų dislokacijos vietų, išvažiavimų gesinti gaisrų skaičius per metus.

Iš šalies žiūrint atrodytų, kad turėtų „kristi“ Taurų ugniagesių komanda, nes yra labai arti miesto. Tačiau ši komanda įsikūrusi tankiai apgyvendintoje teritorijoje, bene dažniausiai išvažiuoja gesinti gaisrų, ją greičiausiai gali į talką pasikviesti Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Kitos komandos – Gaurės, Skaudvilės, Sungailiškių, Kęsčių, Žygaičių – vienos nuo kitų įsikūrusios optimaliu atstumu. Visos komandos turi neblogas nuosavas patalpas.

– Prasčiausios patalpos – Batakių komandos. Batakiai yra tarp Skaudvilės ir Gaurės, todėl lemtis būti likviduotai nuo kitų metų sausio pirmosios gali tekti šiai ugniagesių komandai. Nors tai ir nebūtų geras sprendimas, nes ši komanda dažnai išvažiuoja gesinti gaisrų, talkina Jurbarko rajonui, nes toje pusėje nėra įsikūrusių ugniagesių komandų. Mums iškilęs labai sunkus uždavinys – likviduoti vieną ugniagesių komandą, darbo netektų devyni žmonės, – samprotavo savivaldybės administracijos vadovas A.Mosėjus.

Paklaustas, kaip žiūri į peršamus gaisrininkus savanorius, jis atsakė, kad mūsų šalis tam dar nėra pribrendusi. Kaimuose nėra tokių žmonių, kurie veržtųsi būti gaisrininkai savanoriai. Ūkininkai ar verslininkai sunkiai verčiasi, yra labai užimti, o gyvenančiuosius iš pašalpų ne visus įmanoma pakviesti gesinti gaisrų.

Ne visuomet atsižvelgiama į rajono plotą ir gyventojų skaičių

Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai nuo pat jos įkūrimo vadovaujantis Gintaras Ramanauskas sakė žinantis, kad dėl etatų ar komandų mažinimo savivaldybės administracija yra gavusi raštą iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, bet galutinį sprendimą turės priimti rajono taryba. Finansavimas kitiems metams lieka koks buvęs – 1,1 milijono litų.

– Tauragės rajone nuo 2012 metų sausio 1-osios vietoje septynių komandų turėtų likti šešios, tačiau dar nieko konkretaus nenuspręsta. Dėl nepakankamo finansavimo žmonės priversti kasmet po mėnesį eiti nemokamų atostogų. Likviduojant vieną komandą reikėtų sumokėti nemažai kompensacijų, nors lėšų tam nenumatyta, – konstatavo G.Ramanauskas.

Jis pastebėjo, kad ne visos savivaldybės matuojamos vienu masteliu – ne visos privalės mažinti ugniagesių komandų skaičių. Šalyje yra 60 savivaldybių, o siūloma mažinti tik 40 komandų. Nustatant ugniagesių komandų skaičių ne visuomet atsižvelgiama į rajono gyventojų skaičių, teritorijų dydį. Pavyzdžiui, daug mažesniuose negu Tauragė rajonuose yra tiek pat ar net daugiau ugniagesių komandų: Rokiškyje – 9, Radviliškyje – 6.

Kita problema: priešgaisrinės tarnybos išlaikomos iš savivaldybėms skiriamų lėšų valstybės deleguotai funkcijai atlikti. Tačiau savivaldybių ugniagesiai privalo važiuoti gaisrų gesinti į kitus rajonus. Batakių komanda, kurios ateitis pakibusi ant plauko, antra pagal išvažiavimus į gaisrus, taip pat dažnai važiuoja į Jurbarko rajoną. Kelmės rajone apie 30 kilometrų atstumu nuo Kryžkalnio nėra nė vienos ugniagesių komandos, todėl ten vyksta skaudviliškiai. Išvažiavimams į kitus rajonus Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba išleidžia 10–15 tūkstančių litų per metus.

– Gaisrininkai savanoriai – kol kas utopija, galbūt jie galės pakeisti ugniagesius po 10–15 metų. Manau, kad šis reikalas ne nuo to galo pradedamas. Lenkijoje, Vokietijoje, kur, be profesionalų, gaisrus gesina ir savanoriai, pastatuose yra įrengti dūmų ir ugnies davikliai, pranešantys apie kilusią nelaimę. Įrengtos pirminio gesinimo sistemos, visur yra hidrantai vandeniui paimti, beveik nėra vienkiemių. O pas mus visiškai kitokia padėtis, – kalbėjo G.Ramanauskas.

Reikia tikslios metodikos

Ugniagesius vienijančios profsąjungos protestuoja prieš apverktiną jų būklę. Dabar iškėlė naują reikalavimą, kad jie būtų pripažinti valstybės tarnautojais, tačiau traukinys – pertvarka – toliau rieda į pakalnę, ketindamas kai kuriuos išstumti į užribį, ilgainiui sutraiškyti visą sistemą.

Ką apie susidariusią situaciją ir gresiančius pokyčius Priešgaisrinėje tarnyboje mano Tauragės apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Mindaugas Mikutavičius?

– Tauragės rajone apytikriai reikėtų naikinti vieną ugniagesių komandą, bet viską spręs savivaldybė. Labai gaila, kad darbo netekti gali devyni patyrę ugniagesiai, nemažai metų atidavę nelengvam ir pavojingam darbui. Tačiau problema galėjo būti ne tokia skaudi. Žinant apie laukiantį etatų mažinimą vietoje į pensiją išleistų ar iš darbo išėjusių žmonių nereikėjo priimti naujų, – sakė M.Mikutavičius.

Pasak jo, Tauragės apskrityje turėtų būti likviduotos net keturios ugniagesių komandos: Tauragės rajone vietoje septynių ugniagesių komandų turėtų likti šešios, Šilalės rajone vietoje šešių – penkios, Jurbarko rajone vietoje penkių – trys, Pagėgiuose, kaip ir buvo, liktų viena, bet dar vieną komandą išlaiko savivaldybė iš biudžeto lėšų.

M.Mikutavičius pripažino, kad metodika, kiek kur turėtų būti ugniagesių komandų rajonuose, turėtų būti tikslesnė. Turėtų būti atsižvelgta į rajonų teritorijų dydį, gyventojų skaičių, kad būtų galima užtikrinti gyventojų saugumą nuo gaisrų.

Kalbėdamas apie gaisrininkus savanorius M.Mikutavičius teigė, kad dar neverta apie tai diskutuoti, nes nepriimtas įstatymas.

– Kai bus priimtas įstatymas, tada galėsime aiškintis, kas ir kaip, kada turėtų būti daroma. Kol kas nieko nėra, tik pamąstymai apie tai. Vakarų šalyse gaisrininkai savanoriai sėkmingai dirba, – samprotavo apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas M.Mikutavičius.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras