Norėjo kaip geriau, tačiau įsiliejo į bendrą šilumos ūkio ardymo chorą(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-09-16 06:29
Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Jei dėl šilumos ūkio „stumdymo“ į visas puses brangs šiluma ir karštas vanduo, gal ateityje kojas plausimės vonelėje, vandenį pasišildę virdulyje. Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Vakar Tauragės rajono savivaldybė gavo LR Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas išsiaiškinti, ar UAB Tauragės šilumos tinklai teisėtais pagrindais valdo daugiabučių gyvenamųjų namų karšto vandens ruošimo įrenginius. Jei teisėtai nevaldo, siūloma imtis priemonių, kad šilumininkai teisėtai valdytų šiuos įrenginius. Pranešama, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija paprašyta įvertinti, ar rajono taryba teisėtai ir pagrįstai nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos mokestį.

Daug painiavos

Visa šalis dunda, bilda nuo priekaištų šilumininkams, nuo užmojų pakeisti padėtį, kad esą gyventojams būtų lengviau – sumažėtų didžiulės šilumos kainos. Užmojai iš tiesų gražūs ir pagirtini, bet neaišku, kokie bus rezultatai, kai kada abejotinos triukšmo kėlimo intencijos.

Šiuo atveju jos buvo pačios geriausios – vartotojų interesus ginti ėmėsi Buitinių vartotojų sąjungos vadovas Antanas Miškinis. Jis, gindamas Tauragės miesto daugiabučių namų gyventojų interesus, kreipėsi į Prokuratūrą, LR Seimo kontrolierių, nurodydamas, kad Tauragės rajono savivaldybės taryba 2008-01-24 sprendimu nustatė, kad karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, nors šilumininkai nuosavybės teise nevaldo daugiabučių gyvenamųjų karšto vandens ruošimo įrenginių. Teigta, kad gyventojams neteisėtai įvestas centralizuotai tiekiamo karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis.

LR Seimo kontrolierius sureagavo, paprašė rajono merą Praną Petrošių išsiaiškinti, imtis priemonių, kad trūkumai būtų pašalinti, ir iki šių metų spalio 31 dienos informuoti LR Seimo kontrolierių.

Gal išgelbėtų panaudos sutartys?

Bent šiek tiek besigilinančiam į tai, kas šiuo metu vyksta su šilumos ūkiu, turi visiškai susisukti galva nuo prieštaringų siekių, tendencijų, nurodymų, povandeninių srovių. LR Prezidentė spaudžia Seimą, kad kuo greičiau būtų priimtos Šilumos įstatymo pataisos ir iš šilumininkų atimti daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos punktai, tokiu būdu aptramdyti monopolininkų apetitai. LR Seimo kontrolierius rekomenduoja merui pasirūpinti, kad šilumininkai teisėtai valdytų karšto vandens ruošimo įrenginius (tuos pačius šilumos punktus). Tauragėje šilumininkai tų punktų nevaldo, tai ką dabar daryti rajono vadovui – kuo skubiau dėti pastangas, kad šilumininkai teisėtai valdytų šilumos punktus, o paskui, kai bus priimto Šilumos įstatymo pataisos, organizuoti iš jų šių punktų ir vamzdžių, kuriais „teka“ šiluma, atėmimą ir atidavimą kažkam kitam – privatizavimą? Įstatymas neleistų šio turto valdymo perduoti kitai įkurtai Savivaldybės bendrovei.

Rajono meras buvo išvykęs, todėl apie tai, kaip būtų galima įvykdyti Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, kalbėjausi su Savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėja Genovaite Pukelytė.

– Taryba, 2008 metais priimdama sprendimą, kad šilumininkai tampa karšto vandens tiekėjais, jokio tuo metu galiojusio įstatymo nepažeidė, nes šilumininkai paskelbti karšto vandens tiekėjais tik tol, kol gyventojai pasirinks kitą tiekėją. Tokios išvados pernai priėjo ir Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje. Galima ginčytis tik dėl kito sprendimo – 2009 metais taryba nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugų mokestį – dėl to mokesčio dydžio. Manau, kad visa tai nesunkiai pavyks išsiaiškinti. Tačiau kodėl šiuo metu, kai norima atskirti šilumos gamybą ir jos tiekimą, reikalaujama, kad šilumos punktai priklausytų šilumininkams? Galbūt šilumininkai tais punktais galėtų naudotis pagal panaudos sutartis? Tačiau lauktų nemažas darbas – sukviesti gyventojus, organizuoti susirinkimus, šiam darbui turėtų būti numatytas protingas terminas, – samprotavo G.Pukelytė.

Pasak jos, įvedus mokestį už karšto vandens skaitiklius ir šilumininkams labiau pradėjus kontroliuoti daugiabučių namų gyventojus, karšto vandens nuostoliai nuo 20–30 procentų sumažėjo iki 5–6 procentų.

Gal kiti tieks karštą vandenį, bet brangiau?

UAB Tauragės šilumos tinklai generalinis direktorius Vaclovas Karbauskis teigia, kad taryba, 2008 metais priimdama sprendimą, kad šilumininkai yra karšto vandens tiekėjai, įstatymo nepažeidė, nes Šilumos taisyklių pataisos, kad karšto vandens tiekėjas privalo nuosavybės teise valdyti karšto vandens ruošimo įrenginius, priimtos tik pernai. Be to, kaip tik jos šilumininkus stūmė į monopolinę padėtį, iš kurios Prezidentė dabar nori juos iškrapštyti.

– Jei su gyventojais reikės sudarinėti šilumos punktų panaudos sutartis, bus daug painiavos, nes gyventojai yra gana inertiški. Galbūt atsiras kitų vandens tiekėjų, o mums liks vien tik šilumos gamintojų funkcija, jei ketinama kažkam atiduoti ir vamzdynus, kurių turime apie 30 kilometrų? Bet ar tai reiškia, kad dėl to šiluma pigs? Priešingai, ji turėtų brangti, nes visi nori uždirbti, – „Tauragės kurjeriui“ sakė V.Karbauskis.

Pasak jo, visų pirma reikia siekti, kad žmonės daugiau uždirbtų, atpiginti dujas, kuriomis šildomasi daugelyje miestų, daugiau naudoti biokuro, o ne žaisti politinius žaidimus „stumdant“ įstatymų pataisas.

– Dabar populiarios nuotaikos: „Duosim per galvą šilumos ūkiui, viskas bus gerai“, tačiau mažai kam rūpi ir mažai kas supranta, kas ir kodėl daroma. Nuolatiniai įstatymų kaitaliojimai neduoda nieko gero. Visas tas jovalas šilumos tarifų mažinimu net nekvepia, į viską žiūrima per Vilniaus prizmę. Bet Vilniuje ir Tauragėje ar kokiame kitame rajone problemos kitokios. Gal sostinėje reikia šilumos ūkio reorganizacijos, bet užsimota ją daryti visoje šalyje, nes artėja rinkimai, reikia krautis politinį kapitalą, – kalbėjo V.Karbauskis, dvi kadencijas buvęs Seimo nariu.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras