Tautos išrinktieji – nuo bedarbių iki penkių įmonių direktorių(9)

Renaldas MALYCHAS | redakt@kurjeris.lt

2011-11-14 07:09
Renaldo Malycho nuotrauka

Tapę viešaisiais asmenimis, rajono politikai privalo deklaruoti ne tik savo turtą, pajamas ir sandorius, bet ir objektus ar asmenis, dėl kurių galimas viešųjų ir privačių interesų konfliktas. Renaldo Malycho nuotrauka

Jau geras pusmetis, kaip mūsų išrinktieji pluša rajono taryboje. Senbuviai nardo lyg žuvys vandenyje, o kai kuriems „naujokams“ lieka tik statistų dalia – nebylus pritarimas valdančiosios daugumos sprendimams arba tylus prieštaravimas sėdint opozicijoje. Apie nuveiktus „pateptųjų“ darbus galėsime spręsti kadencijos mediume, o „užviršuosime“ – jai baigiantis. Šiandien verčiau pasižvalgykime, ko Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai privalomose viešai skelbiamose Viešųjų ir privačių interesų deklaracijose prirašė rajono taryboje sėdintys politikai.

Valstiečių liaudininkų sąjungos Tauragės skyriaus pirmininkas Eduardas Anulis nurodo, kad yra bendrovės „Tauragės tiekimas“, kuriai vadovauja, akcininkas. Pustuštėje anketoje nurodyta, kad jo sutuoktinė Danutė Anulienė toje pat įmonėje dirba apskaitininke.

Socialdemokratas Sigitas Baciuška yra trijų įmonių akcininkas, o žmona Bronislava Baciuškienė sugeba vienu metu vadovauti vyro įmonei ir darbuotis Baltrušaičių pagrindinėje mokykloje.

Pirmą kartą tarybos nario mandatą gavusio „tvarkiečio“ Juozapo Baužos anketa – beveik tuščia. Joje nurodyta, kad politikas yra tik rajono tarybos narys ir europarlamentaro Juozo Imbraso padėjėjas.

Tokia pat tuščia anketa – socialdemokratės Palmyros Gylienės. Be to, kad dirba Tauragės miškų urėdijoje, tarybos narė yra ir Europos parlamento nario Zigmanto Balčyčio padėjėja.

Socdemas Arūnas Beišys, užtūpęs šiltą kėdę šalia miesto katilinės kamino, anketoje nurodo turįs bendrovės „Tauragiškių balsas“ akcijų, esąs Tauragės kredito unijos narys. Prie kitų sandorių nurodoma, kad A.Beišys padovanojo fiziniam asmeniui solidžią pinigų sumą, nuo šių metų pradžios juridiniam asmeniui nuomoja namą, o nuo praėjusių metų pabaigos – žemės sklypą. Angelė Beišienė dirba Skaudvilės gimnazijoje.

Liberalcentristas ir vienas jauniausių tarybos narių Vidas Bičkus nurodo užimąs komercijos direktoriaus pareigas įmonėje NEBA, o šiuo metu naudojasi tėvystės atostogų teikiamais privalumais. Antroji V.Bičkaus pusė Lolita Balcevičienė triūsia UAB NLN komercijos direktore.

Konservatorius Darius Bredelis, be darbovietės – Profesinio rengimo centro, nurodo esąs Jovarų bendruomenės pirmininko pavaduotojas, o Birutės Jokšienės pustuštėje anketoje, be to, kad yra rajono tarybos narė, dar liko užrašas, kad yra sporto komplekso „Bastilija“ administratorė. Nors dėl to dabar galėtume ir pasiginčyti.

Paslaptinga „darbiečio“ Vaidoto Globio anketa. Individualiosios įmonės savininkas ir „Globegas“ bendrovės direktorius lentelėje apie sąsajas su verslu nurodo esąs „UAB Nenurodyta“ akcininkas ir „KU Nenurodyta“ pajininkas.

Rajono tarybos mandatą gavusio socialdemokrato Arūno Jancevičiaus gyvenimas sukasi apie gydymo įstaigas. Gydytojo diplomą turintis A.Jancevičius yra bendrovių „Juraja“, „Tauragės Medea klinika“, „Holista“ ir Alytaus šeimos medicinos klinikos akcininkas. Darbovietė nurodoma UAB „Holista“, kurioje eina direktoriaus ir gydytojo pareigos. Galimų interesų konfliktų lentelėje nurodomas sūnus, vadovaujantis „Tauragės Medea klinikai“, kuri teikia antrojo lygio sveikatos priežiūros paslaugas ir sutuoktinė Rasa Jancevičienė, vadovaujanti UAB „Juraja“, kuri rajono savivaldybei perka maitinimo paslaugas.

Partijai „Tvarka ir teisingumas“ atstovaujanti Rasa Kancevyčienė dirba ne tik Tauragės rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre gestų vertėja, bet ir Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centre. Jos sutuoktinis, Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, dalyvauja penkių visuomeninių organizacijų veikloje, yra jų narys, turi UAB „Tauragės kurjeris“ akcijų, prie komercinės ir gamybinės veiklos nurodomas parodų organizavimas.

Profesinio rengimo centro direktorius, socialdemokratas ir tarybos narys Stasys Lapė nemažai dėmesio skiria savo santaupoms. 2007 m. jis įsigijo Ūkio banko akcijų, 2010 m. investuota į įmonių obligacijas, o šiemet kovo mėnesį S.Lapė įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistų vertybinių popierių. Visų sandorių suma nurodoma preliminari – nuo 5 iki 25 tūkst. litų. Marija Lapienė darbuojasi Jurbarko ligoninėje.

Socialdemokratas tarybos naujokas Nerijus Lukošius anketoje nurodo niekur nedirbantis. Matyt, yra išlaikomas žmonos Rolandos Lukošienės, kuri darbuojasi Skaudvilės specialiojoje mokykloje-internate. Šeimos biudžetą papildė gautos pajamos už parduotą medieną UAB „Gilinis“. Sandorio vertė nurodoma nuo 5 iki 25 tūkst. litų.

Socdemų partijai priklausantis Gediminas Maškauskas yra paties vadovaujamos įmonės „Gralis“ akcininkas ir automobilių sporto klubo „Gralis“ prezidentas. Per pastaruosius metus šis tarybos narys nesudarė jokių finansinių sandorių, kuriuos privaloma deklaruoti šioje anketoje.

Valdantiesiems taryboje nuolat priekaištų negailintis konservatorius Raimondas Matemaitis darbuojasi Tauragės miškų urėdijoje vyr. inžinieriumi. Be to, yra Žygaičių kaimo bendruomenės narys bei Tauragės apskrities Ternopilio bičiulių bendrijos steigėjas ir prezidiumo narys. Sutuoktinė Rita Matemaitienė dirba rajono savivaldybėje, bet, redakcijos žiniomis, šiuo metu yra motinystės atostogose, nors anketoje tai neatsispindi.

Barbe devyndarbe galima drąsiai vadinti socialdemokratą Darių Petrošių. Vienu metu jis sugeba direktoriauti net keturioms įmonėms – „Rimtijos prekybos centrui“, „Tauragiškių balsui“, tėvo Prano Petrošiaus individualiajai įmonei „Rimtija“ ir UAB „Eglonta“. Be kita ko, yra UAB „Trailway rental“ likvidatorius, medžiotojų būrelio „Pušynas“ valdybos narys. Kruopščiai užpildytoje anketoje netgi nurodyta turistinė kelionė į Turkiją, už kurią tarybos narys sausio mėnesį paklojo 5 340 litų. Sutuoktinė Jūratė kaip vyresnioji specialistė darbuojasi Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Buvęs meras, liberalcentristas Robertas Piečia darbuojasi UAB „Tauragės kurjeris“ plėtros vadovu. Kaip nurodyta sandorių lentelėje, šiais metais R.Piečia išmainė biuro patalpas į žemės sklypą su ūkiniais pastatais bei pardavė žemės sklypą su pastatais, kurie jau tapo istorija. Sandorio suma nurodoma nuo 50 iki 75 tūkstančių litų. Vasarą naujasis sklypo savininkas Vidas Keserauskas buvusią irklavimo bazę nugriovė.

Pernai R.Piečia suteikė paskolą vienai uždarajai akcinei bendrovei ir pardavė miško sklypą.

Žmona Asta vadovauja Pirminės sveikatos priežiūros centrui.

Šią savaitę, iš Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus gavusi palaiminimą, liberalcentristė Irena Ričkuvienė ėmėsi naujų – Vyriausybės atstovės Tauragės apskrityje pareigų. Tad tarybos nario mandatą teks perleisti kitam. I.Ričkuvienės anketoje nurodyta, kad ji yra UAB „Lairas“ akcininkė, o sandorių lentelėje matyti, kad šiemet atsikratyta pernai pirkto automobilio, praėjusiais metais iš įvairių bankų imtos trys paskolos, kurių suma siekia nuo 5 iki 50 tūkst. litų. 2009 metų gruodžio mėnesį ji fiziniam asmeniui padovanojo patalpas gyvenamajame name bei grąžino pasiskolintas pinigines lėšas fiziniam asmeniui.

Valstiečių partijai priklausančios Reginos Rimkienės anketoje galime rasti tik tiek, kad ji yra Tauragės rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė.

Liberalcentristei mokslų daktarei Ivetai Skurvydienei veiklos tikrai netrūksta – darboviečių ir pareigų eilutėje nurodoma, kad ji yra bendrovės „Šeimos pulsas“ vaikų gydytoja, gydo vaikučius Tauragės ligoninėje, skaito paskaitas Kauno kolegijos Tauragės skyriuje bei yra I.Skurvydienės individualiosios įmonės savininkė. Sutuoktinis Audronius skaito paskaitas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje. Grafoje individualioji veikla nurodoma mokslinė ir švietimo veikla.

Deklaracijų apačioje trys vienodos pavardės – Antanas, Darius ir Linas Stankai – yra tarybos nariai, o ir jų deklaracijos daugmaž panašios.

Nepralenkiamo rajono taryboje milijonieriaus Antano Stankaus anketoje nurodoma, kad jis vis dar pirmininkauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės filialo valdybai, užima solidžiai skambančias Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos kanclerio ir vado pareigas, yra Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, priklauso Rotary klubui. Direktoriauja bendrovėse „Elka rainwear“ ir „Švytis“. Pernai A.Stankus buvo dosnus savo sūnums – Dariui Stankui padovanotas žemės sklypas Ramovės gatvėje, kurio vertė nurodyta nuo 100 iki 150 tūkst. litų, o jaunėliui Linui atiteko piniginės lėšos, lentelėje nurodomos nuo 25 iki 50 tūkst. litų.

Pernai tarybos narys A.Stankus palepino save išskirtiniu pirkiniu – kilimu, už kurį suplota 5 000 litų. Dar dešimt sandorių nurodyti kaip statybinių medžiagų pirkimai iš įvairių įmonių, jų vertė nurodoma nuo 5 iki 75 tūkst. litų. Sutuoktinė Birutė Stankienė vadovauja UAB „Taurana“.

Darius Stankus, išrinktas į rajono tarybą nuo Liberalų sąjūdžio, eina verslo plėtros direktoriaus pareigas bendrovėje „Švytis“, yra UAB „Taurana“ projektų vadovas bei Tauragės apskrities verslininkų asociacijos vadovas. Kad tėvo dovanotame sklype aktyviai vyksta statybos, galima nuspėti iš anketoje nurodytų sandorių – perkamų statybinių medžiagų sumos svyruoja nuo 5 iki 50 tūkst. litų. Ypač namų šilumą turėtų palaikyti židinys, už kurį nepagailėta nuo 5 iki 25 tūkst. litų. D.Stankus turi AB TEO akcijų, yra Tauragės kredito unijos pajininkas, Ramovės bendruomenės narys.

Užimamų pareigų gausa D.Petrošių lenkiantis Linas Stankus išvardino net penkias įmones, kuriose eina vadovaujančias pareigas – bendrovėje „Švytis“ rinkodaros direktorius, UAB „Taurana“ komercijos direktorius, UAB „Mobilicity systems Lithuania“ direktorius, Tauragės mokslo ir technologijų parko direktorius ir pagaliau „Derivative industries“ direktorius. Stebėtina, kad taip užsiėmusiam tarybos nariui pavyksta produktyviai atstovauti rinkėjų lūkesčiams. Sutuoktinė Anastazija Stankienė vyriausiąja specialiste darbuojasi Sveikatos apsaugos ministerijoje.

Rajono meras socialdemokratas Pranas Petrošius turi UAB „Bernotiškės“, „Rimtijos prekybos centras“, „Eglonta“ akcijų, yra savo vardu ir pavarde pavadintos individualiosios įmonės savininkas. Nurodo esąs Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narys.

Panagrinėjus skaičius sandorių lentelėje galima daryti prielaidą, kad gegužę atšventęs jubiliejų, už vaišes puotai UAB „Bacas“, turinčiai kavinę „Boulingas“, rajono vadovas paklojo 6 000 litų. Pernai gruodžio 29 dieną iš Rimvydo Pakalniškio jis nupirko prie Jūros upės žemės sklypą, kurio suma nurodoma nuo 50 iki 75 tūkst. litų. Šiuo metu ten sūnui statomas namas.

Kiemo vartų automatikos įrengimas P.Petrošiui atsiėjo 8 033 litus, o pernai už parduotą sklypą gauta nuo 150 iki 200 tūkst. litų. 2008-ieji – sandorių metai. Per juos dabartinis meras pardavė sandėlį, už kurį gavo nuo 300 iki 400 tūkst. litų, su savo bičiuliais Arūnu Beišiu, Vaclovu Karbauskiu ir Arūnu Jancevičiumi dalyvavo parduodant žemės sklypą, už kurį gautos pajamos nurodomos nuo 5 iki 25 tūkst. litų. Interesų konfliktų lentelėje nurodomi: marti Julija Petrošienė ir sūnus Donatas Petrošius, dirbantys Tauragės ligoninėje, bei sūnus Darius Petrošius, rajono tarybos narys.

Politikų deklaracijų pabaigoje – partijos „Tvarka ir teisingumas“ Tauragės skyriaus pirmininkas ir vicemeras Silverijus Statkus, turintis akcijų bendrovėse „Jusilta“ ir „Ovinga“. Per pastaruosius keletą metų jokių svarbesnių pirkinių ar pardavimų šio politiko gyvenime nebuvo, paskutiniai pirkimai ir pardavimai fiksuoti 2008 metais. Tada kartu su broliu Juozu Statkumi jis pirko keletą žemės sklypų ir administracines patalpas už 50–75 tūkst. litų.

Nurodoma, kad vicemero sutuoktinė Regina Statkienė dirba bendrovėje „Jusilta“ vadybininke. Ši įmonė, dar neseniai besivertusi vaisvandenių gamyba, veiklą pristabdė.

Skaityti komentarus (9) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras