Rajono taryboje – pasikeitimų metas(3)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-11-21 06:48
Jovitos Strikaitienės nuotrauka

Sigitas Mičiulis priima tarybos nario priesaiką. Autorės nuotrauka

Antradienį surengtame rajono tarybos posėdyje įvyko kai kurių pasikeitimų – prisiekė naujas tarybos narys Sigitas Mičiulis, atsisveikinta ir padėkota buvusiam Vyriausybės atstovui Viktorui Kovšovui, „pasisveikinta“ su naująja Vyriausybės atstove Irena Ričkuviene, padėkota jai už darbą taryboje. Posėdyje apsvarstyti 24 klausimai, svarstytais klausimais priimti sprendimai, vieno klausimo svarstymas atidėtas. Didžiausios diskusijos užvirė dėl gatvių asfaltavimo eiliškumo.

Stiprėja liberalcentristų pajėgos

Rajono meras Pranas Petrošius posėdį pradėjo nuo laukiančių pokyčių: Liberalų ir centro sąjungos narė Irena Ričkuvienė, laimėjusi konkursą eiti Vyriausybės atstovo pareigas Tauragės apskrityje, privalėjo atsisakyti tarybos nario mandato, todėl Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė prašymą, kad jo atsisako, Vyriausybėje priėmė priesaiką ir nuo lapkričio 7-osios pradėjo eiti naujas pareigas. Likusią laisvą tarybos nario vietą turėjo užimti kitas rinkimų sąraše buvęs liberalcentristas – verslininkas S.Mičiulis, todėl turėjo priimti priesaiką. Visų naujos kadencijos tarybos narių priesaiką priima apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, tačiau tuomet, kai tarybos narys turi prisiekti ne kadencijos pradžioje, o vėliau, priesaiką priima atvykęs į tarybos posėdį Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys. Antradienį S.Mičiulio priesaiką priėmė VRK narys Vaidotas Vaičaitis.

Po priesaikos Sigitą sveikinę kolegos sakė: „Sveikas sugrįžęs!“, nes jis ne vieną kadenciją yra buvęs tarybos narys. S.Mičiulis, padėkojęs už pasitikėjimą, sveikinimus, pažadėjo:

– Kiek jėgos leis, jūsų visų padedamas dirbsiu tauragiškių labui.

Meras P.Petrošius padėkojo buvusiam Vyriausybės atstovui V.Kovšovui už ilgą gražų bendradarbiavimą su rajono taryba.

– Per dvi kadencijas su Vyriausybės atstovu neturėjome teisinių ginčų, nes jis visuomet laiku informuodavo apie reikalingus pakeitimus, laukiančius pasikeitimus, – teigė rajono vadovas.

V.Kovšovas, atsisveikindamas su tarybos nariais, sakė:

– Jūsų yra dvidešimt penki, neįsijauskite ir negalvokite, kad jūs esate visa Tauragė, tarkitės su žmonėmis, nes tai – jūsų sėkmės laidas.

Rajono vadovas padėkojo I.Ričkuvienei už darbą taryboje ir pristatė ją kaip pirmą kartą posėdyje dalyvaujančią Vyriausybės atstovę.

– Aš jaučiuosi tvirtai, manau, kad esu pasiruošusi šiam darbui. Jei bus tenkinami Vyriausybės atstovo reikalavimai, manau, sugyvensime taikiai, – pažadėjo I.Ričkuvienė.

Belieka konstatuoti, kad liberalcentristų pajėgos stiprėja – į tarybą sugrįžo labai aktyvus ir sumanus S.Mičiulis, ši partija gavo Vyriausybės atstovo postą – paveržė jį iš socialdemokratų.

Opozicijos atstovo siūlymas nesulaukė dėmesio

Posėdžio darbotvarkėje buvo 25 klausimai. Vieno klausimo – dėl pajamų mokesčio, nustatyto už verslo liudijimus, dalinio pakeitimo – svarstymas atidėtas kitam kartui, nes norima gerai susipažinti su Vyriausybės nutarimu dėl kitais metais įvedamų kasos aparatų pramoninių prekių prekeiviams.

Iveta Skurvydienė klausė, kodėl į darbotvarkę neįtrauktas Raimondo Matemaičio siūlytas klausimas dėl draudimo rūkyti kai kuriose vietose. Apie tai įvairiai pasamprotauta, esą reikia sužinoti visuomenės nuomonę, tačiau aiškaus atsakymo į klausimą nesulaukta.

Taryboje kalbant apie gatvių tvarkymo projektus opozicija vėl nerimo – R.Matemaitis klausė, kodėl įgyvendinant projektus neretai prarandamas valstybės turtas – akmenys, gruntas, juodžemis. Bet atsakyta, kad esanti nustatyta tokia tvarka – su visu tuo tvarkosi rangovai savo nuožiūra, o akmenys iš Vytauto gatvės neprarasti, naudojami ir saugomi.

Nugyventą ūkį „permetė“ kitiems

Nustebino, kad be jokių diskusijų balsuota už tai, kad UAB Tauragės butų ūkis būtų įpareigotas laikinai vykdyti Eičių gyvenvietės daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrą, kol butų savininkai pasirinks kitą prižiūrėtoją. Kodėl prireikė keisti šilumos punktų prižiūrėtoją, ar šio darbo toliau negalėjo atlikti UAB Tauragės šilumos tinklai, Eičių daugiabučiams tiekiantys šilumą, juk Tauragės butų ūkis su šių namų gyventojais neturi jokių reikalų? Ar tik pasinaudojus gera proga – LR Prezidentės iniciatyva, kad iš šilumininkų būtų perimti šilumos punktai, kad tokiu būdu būtų atpiginta šiluma, nesiekiama palengvinti UAB Tauragės šilumos tinklai naštą ją permetant kitiems? Atrodo, kad šį kartą persistengta, nes Vyriausybės nutarime minimi tik didieji Lietuvos miestai, kad juose šilumininkams neturėtų priklausyti gyvenamųjų namų šilumos punktai, be to, Eičiuose šilumos punktai priklauso gyventojams. Ką daryti Tauragės butų ūkiui gavus tokį kraitį, juk žodelis „laikinai“ dažnai reiškia „amžinai“?

To po posėdžio paklausta Tauragės butų ūkio direktorė Edita Vaitkutė-Zinkė teigė, kad padėtis su Eičių daugiabučiais namais nepavydėtina – viskas nugyventa, niekam nepatikėta rūpintis namų eksploatacija – savivaldybės administracija tuo iki šiol nesusirūpino, o bendrija neįkurta.

– Neįsivaizduoju, kaip mes ten dirbsime, kiek tai kainuos, nes darbuotojams dar reikės gana toli važinėti, o kitų darbų mes ten neturime. Net tarifas nepatvirtintas, kiek imti už šią paslaugą, – susirūpinusi sakė ji ir pridūrė, – bet mes esame papratę imti, ką užkrauna.

Susikirto nuomonės dėl gatvių asfaltavimo

Tauragėje maždaug pusė gatvių – neasfaltuotos. Juokaujama: jei asfaltuojama bus tokiais tempais, kaip iki šiol, paskutinės gatvės asfaltavimo reikės laukti šimtą metų. Todėl nenuostabu, kad kai imta svarstyti klausimus, susijusius su gatvių rekonstrukcija bei asfaltavimu, užvirė diskusijos, nors iki rekonstrukcijos dar labai toli. Patvirtintas ilgas gatvių rekonstrukcijos eiliškumo sąrašas, įrašytos 23 gatvės, pirmuoju numeriu įrašyta Saulės gatvė. Nepritarta R.Matemaičio siūlymui vietoje dešimtuoju numeriu įrašytos Signalo gatvės įrašyti Elektronikos gatvę.

Svarstant kitą klausimą – „Dėl Tauragės miesto centrinės dalies gatvių rekonstrukcijos“ R.Matemaitis siūlė, kad gatvė, turinti ypatingą – Kovos 11-osios – pavadinimą būtų įrašyta ne paskutinė – septinta sąraše, o užimtų aukštesnę poziciją. Valdantieji aiškino, kad eilė sąraše nieko nereiškia, bet kuriai iš šešių gatvių –  V.Kudirkos (nuo ligoninės iki Šilalės gatvės), Tauro, Pilaitės ir Kovo 11-osios – gali būti teikiama pirmenybė, o Spaustuvės gatvei jau iš karto pažadėta pirmenybė, nes yra pačiame miesto centre, joje yra nemažai svarbių objektų, tarp jų – ir kai kurių valdančiosios koalicijos atstovų pastatas, kuriame įsikūręs jiems priklausantis laikraštis.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras