Byla dėl viešųjų pirkimų pralaimėta(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2011-06-13 19:39

Gegužės 16 dieną Klaipėdos apygardos teismas paskelbė sprendimą, kuriuo atmetė VšĮ „Tauragės žinios“ ieškinį. Juo prašyta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės administracijos paskelbto viešosios informacijos paslaugos pirkimo sąlygas ir pritaikyti jas būtent šiam leidiniui.

Keistis patiems ar mėginti pakeisti viešojo pirkimo sąlygas?

Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės Tarybos viešosios informacijos skelbimo rajoninėje spaudoje paslaugos pirkimo konkursas buvo paskelbtas 2011-01-12. „Tauragės žinios“ prašė, kad Klaipėdos apygardos teismas sumažintų reikalavimus paslaugos tiekėjui – pakeistų pirkimo sąlygų reikalavimą taip, kad „tiekėjas per pastaruosius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau kaip trejus metus) būtų įvykdęs ne mažiau kaip 1 viešinimo paslaugų sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 5 000 Lt. Taip pat, kad pakeistų kitą pirkimo sąlygų reikalavimą, kad informacijos priemonės išleidimo dažnis turėtų būti ne retesnis kaip 1 kartą per savaitę. Be to, prašė pakeisti pirkimo sąlygas, kad preliminarios pirkimo sutartys būtų pasirašomos su visais pirkimo sąlygas atitinkančiais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais.

„Tauragės žinios“ ieškinyje nurodė, kad atsižvelgiant į redakcijos pretenzijas savivaldybės administracija sumažino šio viešojo pirkimo nuostatą – viešosios informacijos paslaugos tiekėjai per metus turi būti įvykdę viešinimo sutarties paslaugą, kurios vertė ne mažesnė kaip 20 tūkstančių litų (buvo 50 tūkstančių litų). Tačiau mano, kad ši pinigų suma taip pat per didelė, prašo, kad teismas ją sumažintų iki 5 tūkstančių litų, nes esą dirbtinai „riboja konkurenciją, monopolizuoja visuomenės informacijos priemones“. Ieškinyje rašoma, kad pirkimo sąlyga, numatanti, kad tiekėjo informacijos priemonės išleidimo dažnis turi būti ne retesnis kaip du kartus per savaitę, leidinio apimtis ne mažesnė kaip 2–3 spaudos lankai, neproporcingas, nepagrįstas ir dirbtinai riboja konkurenciją, nes vienas iš trijų rajone leidžiamų laikraščių („Tauragės žinios“) leidžiamas tik vieną kartą, todėl kitiems dviem laikraščiams suteikiamas pranašumas.

Viešiesiems pirkimams netaikomas Visuomenės informavimo įstatymas

„Tauragės žinios“, pasiremdamos Visuomenės informavimo įstatymu, kad viešoji informacija yra skirta viešai skleisti, reiškia įsitikinimą, kad siekiant su ja supažindinti kuo didesnę visuomenės dalį, negalima jos skelbimo riboti viena priemone, todėl savivaldybės viešoji informacija turėtų būti spausdinama visuose regiono laikraščiuose, pirkimo sutartį pasirašant visiems trims regioniniams laikraščiams kartu.

Bet paslaugos pirkimas vykdomas pagal Viešųjų pirkimų, o ne Visuomenės informavimo įstatymą, toks dalykas, kad sutartis būtų pasirašoma su visais pirkimo dalyviais, Viešųjų pirkimų įstatyme nenumatytas. O jei ir būtų galima, ar visos trys redakcijos sugebėtų susitarti, kaip reiktų pasidalinti pinigus, juk skirtingas laikraščių svoris – periodiškumas, tiražas.

Kam tuomet iš viso reikalingi viešieji pirkimai – savivaldybės administracija galėtų padalinti visiems po lygiai arba savo nuožiūra vykdydama visus viešuosius pirkimus.

Ieškinį atmetė

Klaipėdos apygardos teismo sprendime konstatuojama, kad perkamo objekto vertė – 180 tūkstančių litų, o nustatytas sumažintas reikalavimas vienos per metus atliktos viešinimo paslaugos vertė – 20 tūkstančių litų yra daug mažesnis nei nustatytas teisės aktuose (rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto vertės). Teismo nuomone, ieškovo nurodyta ir pageidaujama vertė – 5 000 Lt –  yra daugiau hipotetinio pobūdžio ir neparemta teisės aktų nustatytais reikalavimais. Todėl prašymas  mažinti atliktos viešinimo sutarties vertę atmestas. Atmestos ir pretenzijos, kad būtų panaikintas pirkimo sąlygų reikalavimas, jog paslaugos tiekėjo laikraščio periodiškumas gali būti tik vienas kartas per savaitę. Teismas vadovavosi savivaldybės atstovų paaiškinimais, kad būtina operatyviai pateikti aktualią informaciją savivaldybės gyventojams. Tai numatyta ir Savivaldos įstatyme.

Klaipėdos apygardos teismo sprendime rašoma: „Teismas, įvertinęs pateiktus duomenis, mano, kad konkurso sąlygose nustatytas dažnis bei leidinio apimtis yra nustatyti ne siekiant riboti konkurenciją ar sudaryti išskirtines sąlygas tik keliems pretendentams, tačiau sąlygota pačios perkančiosios organizacijos specifiškumo (savivaldybė) bei dėl nustatytų pareigų privalomumo (pareiga informuoti apie priimamus sprendimus)“.

Teismas visą ieškinį atmetė kaip nepagrįstą. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų po jo paskelbimo.

Viešuosius pirkimus siekia pritaikyti savo sąlygoms 

Tai ne vienintelė byla teisme dėl viešojo pirkimo. Šio pirkimo vertė – 180 tūkstančių litų, kitų ginčijamų pirkimų vertė – milijonai litų.

Rita Dumbliauskaitė, Savivaldybės Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, atsakinga už viešuosius pirkimus, paprašyta pakomentuoti susidariusią keblią situaciją dėl apskundžiamų viešųjų pirkimų, elektroniniu paštu atsiuntė tokį komentarą:

„Šiuo metu Tauragės rajono savivaldybės administracija turi tris teisminius ginčus dėl viešųjų pirkimų. Vienas – su UAB ,,Pireka“ dėl projekto ,,Tauragės dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Prašoma panaikinti Viešųjų pirkimo komisijos sprendimą, patvirtinantį konkurso preliminarią eilę ir konkurso nugalėtoju nepripažinti AB ,,Panevėžio statybos trestas“, nors rangos sutartis yra pasirašyta 2010-08-06, minėta bendrovė pradėjo ją  įgyvendinti.

Antroji byla – su UAB ,,Smulkus urmas“. Prašoma panaikinti diskriminacines konkurso sąlygas ir apginti tiekėjo teises viešajame pirkime.

Trečiasis ginčas – su VšĮ ,,Tauragės žinios“ dėl paskelbto pirkimo ,,Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos viešosios informacijos skelbimo rajoninėje spaudoje paslaugos pirkimas“, kurį Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo, todėl ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Šiuo metu yra susiklosčiusi ydinga situacija viešuosiuose pirkimuose, tiekėjai piktnaudžiauja, prisidengdami Viešųjų pirkimų įstatymo šiuo metu ypač madingu lygiateisiškumo principu,  kreipiasi į teismą, norėdami lemti perkančiąją organizaciją ir įtikinti teismą, kad pirkimo sąlygos yra diskriminacinio pobūdžio. Siekia, kad būtų sukurtos palankios sąlygos būtent tiekėjams, kurie neturi nei techninių, nei profesinių ar finansinių pajėgumų tinkamai vykdyti sutartis.

Kiek teismuose buvo nagrinėta bylų dėl viešųjų pirkimų, jas visas laimėjo Tauragės rajono savivaldybės administracija. Dėl to, kad buvo patirta nuostolių – reikėjo važinėti į teismus ir eikvoti mokesčių mokėtojų pinigus, savivaldybės administracija ketina – kreiptis į teismą, kad besibylinėjantys viešųjų pirkimų dalyviai atlygintų patirtus nuostolius už neteisingus ir nepagrįstus ieškinius, kurie netelpa į jokius įstatymų rėmus ar protingumo kriterijus, o buvo pateikti siekiant patenkinti savo interesus. Tokie nepagrįsti ieškiniai ilgina projektų vykdymo terminus, didina jų įgyvendinimo projektų kainą, kelia gyventojų nepasitenkinimą dėl bylinėjimosi užsitęsusio jų įgyvendinimo“.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras