Girtuoklių prieglobstis – ligoninė(2)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2011-04-20 14:31

Šalies medikai jau kuris laikas kalba apie problemas, kylančias dėl neblaivių asmenų apnakvydinimo. Pasak jų, ligoninėn atvežami išgėrę asmenys triukšmauja, agresyviai elgiasi, trukdo medikams ir drumsčia pacientų ramybę. Apsvaigusių problemą Vyriausybė užsimojo perkelti ant savivaldybių pečių. Jos turės pasirūpinti, kad alkoholio padauginę asmenys išsimiegotų specialiai įkurtuose nakvynės namuose. Ramų girtuoklių miegą joms tektų užtikrinti savo lėšomis. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, į ligonines kasmet patenka apie 5 tūkst. neblaivių asmenų. Jų „slaugymas“ Valstybinei ligonių kasai per metus atsieina apie 5 mln. litų. Tačiau tik 5–7 proc. „pacientų“ reikėjo medikų pagalbos, kitiems pakako lovos išsimiegoti. Daliai tokių „ligonių“ teko padėti drabužiais, avalyne ir higienos reikmenimis.

Blaivyklos neatgims

Vis pasigirsta siūlymų atgaivinti sovietmečiu veikusias blaivyklas. Iki 2000 metų Lietuvoje veikė 24 blaivyklos, vėliau jos buvo uždarytos. Atsisakyti blaivyklų Lietuva įsipareigojo prieš įstodama į ES. Priežastis – sulaikyti žmogų ilgiau nei keturioms valandos ne teismo sprendimu negalima, nes tai esą pažeidžia jo teises.

Ieškodama problemos sprendimo, Vyriausybė buvo sudariusi darbo grupę. Komentuodamas jos išvadas, Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis pareiškė, kad blaivyklos neatgims, ir jų niekas neketina vėl atkurti. Tačiau, pasak jo, savivaldybės turi imtis tos funkcijos – laikino apnakvydinimo, ir suteikti tam tikrą pagalbą tiems žmonėms, kurie gali patekti į tokias situacijas, kai reikia tokių paslaugų. Vyriausybės siūlymu nuspręsta pavesti Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ministerijoms ir Savivaldybių asociacijai parengti tam tikrą tvarką, kuri leistų išspręsti susidariusią problemą. „Dabar būna įvairių atvejų – būna asmenų, kuriems tereikia tik laikino permiegojimo vienai nakčiai, kitiems reikalinga ir medicininė pagalba. Tai tokie asmenys turi būti vežami į medicinines įstaigas, agresyvūs asmenys turės būti vežami į areštinę. Tai šiuo atveju reikalinga tam tikra tvarka“, – aiškino D.Matulionis.

Pasak jo, savivaldybėms yra pateikti trys siūlymai: „geroji praktika“ įsteigiant nakvynės namus, patvirtinti socialinių paslaugų suteikimo neblaiviems asmenims aprašą ir taisykles, o finansavimo klausimu kreiptis į Europos Sąjungą dėl pasinaudojimo regioninės plėtros parama. D.Matulionis mano, kad tokie nakvynės namai veiktų pusiau komerciniu pagrindu. Turėtų būti susimokama, kaip ir dabar kad yra nustatyta – 52 litai. „Tačiau tai galbūt neatrodo labai rimta, kai kalbama apie benamius žmones, tai turėtų būti numatytas ir kompensavimo mechanizmas. Šiuo metu neaišku, kur vežti tokį asmenį, tad jie dažniausia užpildo medicinos įstaigų priimamuosius, neretai juos tenka izoliuoti nuo kitų asmenų, o ligoninės dėl to turi labai daug problemų“, – tikino D.Matulionis. Konkretus priemonių planas turėtų būti patvirtintas per tris mėnesius.

Nuo „pacientų“ tenka ir sprukti

Kai kurios gydymo įstaigos net įsirengė specialias patalpas girtuokliams. Toks kambarėlis yra ir Tauragės ligoninės Priėmimo skyriuje.

„Tauragės kurjerio“ kalbinti Tauragės ligoninės Priėmimo skyriaus medikai sakė, kad ligoninė teikti socialinių paslaugų neprivalo, tačiau neblaivūs žmonės, kuriais nėra kam pasirūpinti, vežami į ligoninę. Pasak jų, labai sunku teikti pagalbą pacientui, kai jis keikiasi ir grasina. Iš patalpų, kuriose priglaudžiami atvežti neblaivūs žmonės, sklinda smarvė, triukšmas, šiek tiek atsigavę jie veržiasi bendrauti su ligoniais. Vis dėlto tai nėra tokia jau nepakeliama problema, kadangi tokių atvejų nėra itin daug.

Pasak Tauragės ligoninės direktoriaus pavaduotojo Dano Masiulionio, neaišku kodėl, tačiau pastaruoju metu, gal kokį pusmetį, neblaivių žmonių į ligoninę atvežama gerokai mažiau.

– Nežinau, kur jie dingo, tačiau jų pasitaiko tik vienas kitas, – stebisi medikas.

Už išblaivinimo paslaugas pernai Tauragės rajono savivaldybė ligoninei sumokėjo 10 tūkst. Lt. Susitarta, kad ligoninei už pagalbą apdraustiems gyventojams, už kuriuos nemoka Ligonių kasa, po tiek bus mokama kasmet. Tai iš dalies problema laikinai išspręsta, tačiau medikai gali tiems žmonėms suteikti tik medicininę pagalbą, išblaivinti, leisti pernakvoti, o socialinius reikalus turi spręsti kitos institucijos.

Ketina diskutuoti

Tauragės rajono savivaldybės meras P.Petrošius pripažįsta, kad dabartinė padėtis, kai girti žmonės vežami į ligoninę, nėra normali. Pasak jo, medikai tampa įkaitais – jie priversti tramdyti girtuoklius, kurie kelia sumaištį, trukdo darbui ir trikdo ligonius. Medicinos įstaigoje vis dėlto to neturėtų būti.

Paklaustas, ką mano apie tai, kad socialinėmis paslaugomis neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotikų žmonėms – jų apnakvydinimu, asmens higienos, buitinėmis paslaugomis – turėtų rūpintis savivaldybės, P.Petrošius sakė:

– Jei atvirai, šio klausimo dar nenagrinėjome. Manau, kad artimiausiu metu surinksiu visus Vyriausybės nutarimus, rekomendacijas šiuo klausimu ir pateiksiu Tarybai svarstyti. Padiskutuosime ir prieisime prie kokios nors išvados.

Vis dėlto meras nelabai įsivaizduoja, kaip savivaldybė tokią naštą pakeltų, jei už rajono biudžeto lėšas tektų steigti tokius nakvynės namus ir juos išlaikyti.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras