Mero pusryčiai buvo karštoki(26)

Eugenijus ŠALTIS

2010-02-22 08:47

R.Malycho foto

Praėjusį trečiadienį Tauragės verslo informacijos centre rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus iniciatyva buvo surengti pusryčiai su Tauragės verslininkais. Žinoma, jie buvo daugiau simboliniai, skirti rimtam pokalbiui.

 

 

Arbatos su meru išgerti panoro ne itin gausus verslininkų būrys (13), tačiau pokalbis tęsėsi pusantros valandos. Pradėdamas savo kalbą meras išreiškė viltį ir norą tokius susitikimus su verslo atstovais organizuoti bent kartą per ketvirtį, nes bendras problemas esą reikia spręsti kartu.

– Reikia kalbėti apie investicijas, kaip jas pritraukti. Artimiausiu metu ruošiuosi sudaryti darbinę grupę, kuri rūpintųsi investicijų pritraukimo klausimu. Joje turėtų dalyvauti įvairių sričių specialistai ir, žinoma, verslininkai, – sakė P.Petrošius.

Jis pastebėjo, kad vyksta gili diskusija dėl Tauragės verslo informacijos centro išlikimo, nes prie Ūkio ministerijos jau yra įkurta viešoji įstaiga „Eksportuojanti Lietuva“, kuri perimtų Verslo informacijos centro funkcijas. Su tokia ministerijos nuostata griežtai nesutinka rajono meras. Jis teigia, kad Ūkio ministerija nori spręsti viską vienašališkai. Pasak mero, turi dalyvauti ir savivaldybė, būti tos naujos struktūros, jei tokia bus Tauragėje, dalininke, nes vietoje geriausiai žinomos visos problemos.

– Verslo informacijos centro nepaversime „Eksportuojančia Lietuva“ , kol nebus visiškai aišku, – kategoriškas buvo meras. Mero duomenimis, Tauragės verslo informacijos centrui išlaikyti 2010 metams biudžetas yra numatytas.

Buvo kalbėta ir apie laisvas teritorijas, plotus, kur galėtų būti investuojama, pavyzdžiui, Vytauto g., kur buvo karinis dalinys. Pasak kalbėjusiųjų, trūksta kol kas tik idėjų. Skaudvilėje yra laisvos ambulatorijos patalpos (apie 400 kv. m), Kunigiškiuose – pagrindinės mokyklos. Taip pat yra daug galimybių rengti bendrus projektus su Kaliningrado sritimi.

Į mero pareikštą priekaištą, kad Tauragės verslininkų asociacija lyg ir savinasi Verslo informacijos centrą, asociacijos vadovas Darius Stankus atsakė, kad taip nėra. Jo teigimu, Verslo informacijos centras turi dirbti verslui, o ne tam, kad ruoštų tik tokius projektus, iš kurių galėtų patys išsilaikyti. D.Stankus keletą kartų akcentavo, kad labai aktualu tokį centrą, t.y. „Eksportuojančią Lietuvą“, išlaikyti Tauragėje, kur dirbtų 7–8 aukštos klasės specialistai. Pasak D.Stankaus, „Eksportuojančios Lietuvos“ struktūra jau sukurta, tik reikia pastangų, kad regiono centru išliktų Tauragė.

Verslininko Gedimino Maškausko nuomone, ši tema dar nėra gerai žinoma ir reikėtų gerai viską išsiaiškinti, o tada spręsti. Panašiai samprotavo ir verslininkas Juozas Kniukšta. Anot jo, juk dar niekam neaišku, ar nuo to bus geriau ir kam.

Daugelio dalyvavusių verslininkų nuomone, Tauragės verslo informacijos centras dirbo gerai, teikė informaciją, rengė seminarus. Ir pati Verslo informacijos centro direktorė Laura Stirbienė teigė, kad jų centras turi duomenų bazes, teikia pačias įvairiausias konsultacijas verslininkams, netgi verčiasi per galvą, kad tik padėtų, tarpininkautų, kai to reikia.

Mero pusryčiai buvo pagardinti nemenku politikos prieskoniu, kas labai gadino pusryčių „meniu“.

Verslininkas Vytautas Liutkus suabejojo dėl neapgalvotų investicijų pritraukimo, nes taip, jo nuomone, labai dažnai sužlugdomas vietinis verslas. Susitikime kalbėję verslininkai Sigitas Mičiulis ir Mečislovas Lenktaitis kėlė klausimus dėl rajono Tarybos darbo, dėl verslo inkubatoriaus steigimo, dėl viešųjų pirkimų, analizavo kitas problemas.

Pokalbio pabaigoje meras prižadėjo rengti tokius pusryčius kiekvieną ketvirtį, praplėsti dalyvių ratą, pakviesti Tarybos komitetų pirmininkus, daugiau verslininkų. Skirstydamiesi verslininkai bambėjo, kad nebereikia to, kas sukurta, griauti ir iš naujo kurti.

Skaityti komentarus (26) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras