Mero išrinkimo teisėtumu suabejojo konservatoriai(29)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-01-27 09:39

Per mero rinkimus Pranas Petrošius buvo susirūpinęs.

Penktadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje pirmiausia buvo pristatyta nauja Tarybos narė, partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovė Rasa Kancevyčienė, pakeitusi savo vyrą Sigitą Kancevyčių, pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai. Iš anksto buvo žinoma, kaip po valdančiosios koalicijos griūties ir naujos sukūrimo bus dalijamasi postais, atrodė, kad rajono Tarybos posėdyje netikėtumų nebus, tačiau visgi jų neišvengta. Už „borto“ likę liberalcentristai oficialiai pareiškė, kad valdžios perversmas vyko pasitelkiant ne pačius švariausius metodus. Mosuodami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išvadomis opozicijoje sėdintys konservatoriai įrodinėjo, kad Pranas Petrošius negali užimti mero posto. Apsvarsčius tik papildomus klausimus – pasidalijus postais, Tarybos posėdis buvo atidėtas trečiadieniui.

 

 

Pasidalijo valdžią ir atidėjo posėdį

Gal taip iš anksto buvo planuota – pasidalyti valdžia, o visus kitus darbotvarkės klausimus atidėti, nes posėdis pradėtas tik 14 valandą, o postų dalybos užtruko iki darbo dienos pabaigos, o gal skubėta švęsti pergalės?

Nerimą sukėlė keturių Liberalų ir centro sąjungos atstovų Taryboje perskaitytas kreipimasis – politinis pareiškimas ir Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų skyriaus pirmininko Antano Stankaus perskaitytas ir Tarybos nariams bei Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje įteiktas raštas, kad buvęs vicemeras Pranas Petrošius negali būti paaukštintas, išrinktas meru, nes Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2009 metų gruodžio 16 dieną nusprendė, kad komitetų ir Tarybos posėdžiuose balsuodamas už tai, jog Pagramančio miestelyje būtų asfaltuota gatvė, kurioje jis turi sodybą, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą.

 

Už tylos sienos

 

Liberalcentristų kreipimesi – politiniame pareiškime nepaaiškinta, kodėl įvyko valdančiosios koalicijos griūtis ir susikūrė nauja koalicija, nuskambėjo tik kai kurios užuominos.

„<...> Demokratinėje visuomenėje politinės koalicijos sudėties kitimai yra normalus ir net neišvengiamas reiškinys. Koalicijos sudėtis gali keistis dėl įvairių priežasčių: ir dėl atskirų partijų programinių nuostatų išsiskyrimo, ir dėl išimtinai konjunktūrinių sumetimų. Tačiau kai sutelkiame dėmesį į tikslingus žmonių veiksmus ir užduodame klausimą, kas verčia žmones paklusti valdžią turinčiųjų valiai, paaiškėja, kad yra vienintelis atsakymas – laiko patikrinta jėgos, pinigų ir proto trejybė, kitaip vadinama valdžios triada. Politikoje valdžios siekianti ar ją norinti išlaikyti jėga gali bandyti sukompromituoti oponentą, finansiškai bausti savo kritikus, papirkti rėmėjus ir manipuliuoti tiesa. Mūsų partijai, taip pat kaip ir kitoms valdžioje ir opozicijoje buvusioms politinėms organizacijoms, ne vieną kartą teko patirti šių politinės kovos priemonių poveikį. <...>“, – rašoma šiame dokumente. Liberalcentristai pasižadėjo toliau dirbti rajono žmonių labui.

Perskaičius mero Roberto Piečios atsistatydinimo prašymą, niekam nekilo jokių klausimų, niekas nekalbėjo. Už atsistatydinimą balsavo 23 Tarybos nariai, 2 buvo prieš (posėdyje iš 27 išrinktų narių dalyvavo 25).

Lygiai taip pat greitai, be jokių diskusijų, buvo patenkintas ir vicemero Prano Petrošiaus prašymas atleisti jį iš pareigų prieš terminą.

 

Didžiausias rūpestis – mažėjantis finansavimas

 

Pretendentas į mero postą socdemas Pranas Petrošius savo kalboje pabrėžė, kad jį daug kas pažįsta: jis – Tarybos narys nuo 1990 metų, ne vieną kadenciją vadovavo Finansų komitetui, buvo meru, vicemeru. P.Petrošius sakė, kad dabar didžiausias rūpestis – mažėjantis finansavimas.

– Pernai tvirtinome 114 milijonų litų dydžio rajono biudžetą, šiems metams gali tekti padalyti tik 84 milijonus, – konstatavo jis.

P.Petrošius nerimavo dėl to, kad stabdomas jau patvirtintų projektų įgyvendinimas, sakė artimiausiu metu ketinantis dėl to važiuoti į Vilnių aiškintis. P.Petrošius kalbėjo ir apie kitas problemas – Skaudvilėje dirbę ugniagesiai-gelbėtojai perduoti be pakankamo finansavimo, panaikinus apskritis teks perimti kai kurias įstaigas, neaišku, kaip bus su finansavimu.

Supainiojo viešuosius ir privačius interesus

 

Opozicijos atstovai pretendento į mero postą klausė, kaip ketina skatinti verslą, juk Tauragėje yra visos sąlygos jam plėtoti – apie 120 tūkstančių kvadratinių metrų laisvų gamybinių patalpų, bei kaip kovos su vis didėjančiu nedarbu. Norėjo sužinoti, kaip ketinama siekti, kad viešieji pirkimai būtų skaidrūs, priekaištavo, kad P.Petrošius supainiojo viešuosius ir privačius interesus.

P.Petrošius atsakė, kad gamybinės patalpos yra privačios, jų panaudojimu turi rūpintis patys savininkai, o nedarbo mažinimui savivaldybė neturi didelės įtakos, darbo vietų padaugėtų pritraukiant daugiau lėšų, įgyvendinant įvairius projektus.

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino, kad, balsuodamas už tos gatvės, kurioje gyvenu, asfaltavimą, prasilenkiau su įstatymu, tačiau nuobauda man nebuvo skirta. Tegu baudžia. Jei galėčiau, siekčiau, kad būtų išasfaltuota dar daugiau gatvių. Tada nemaniau, kad ką nors blogo darau balsuodamas už Mažonų seniūnijos gatvių, tai pat ir tos, kurioje pats gyvenu, asfaltavimą, juk ne aš vienas ten gyvenu, be to, prie jos yra svarbus gamtos objektas – Kuturių piliakalnis, – aiškino P.Petrošius.

 

Į postą negalėtų pretenduoti trejus metus

 

Tarybos narys Antanas Stankus buvo kitos nuomonės, be to, jis akcentavo, kad rajone iki šiol valdančiosios koalicijos buvo kuriamos ir griaunamos tamsiųjų jėgų. A.Stankus pareiškė:

– Pranas Petrošius negali būti nei meru, nei vicemeru, nes 2009 metų gruodžio 16 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą.

Pacitavo šio įstatymo 15 straipsnį: „Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o tarnybos santykiams pasibaigus bet kuriais pagrindais, trejus metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti priimami į valstybinę tarnybą“. Pasak jo, P.Petrošius savo noru pasitraukė iš vicemero pareigų, Tarybos nariai tam pritarė. Dėlto, kad VTEK pripažino, jog P.Petrošius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje derinimo įstatymą, jis iki 2012 metų gruodžio 16 dienos negali būti priimtas į valstybės tarnybą. A.Stankus raštą apie šią keblią situaciją įteikė Tarybos nariams ir Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje Viktorui Kovšovui. Pastarasis pažadėjo užklausti VTEK.

P.Petrošius į visa tai atsakė:

– Aš esu politikas, o ne valstybės tarnautojas. O jeigu ir būčiau, juk manęs VTEK nenubaudė. Aš nieko blogo nepadariau, nieko sau nepasiėmiau. Visi balsavo už gatvių Mažonų seniūnijoje asfaltavimą.

 

Vicemerui – jokių kliūčių

 

Tačiau opozicijos atstovo pareiškimas nieko nenulėmė, buvo rengiami mero rinkimai. Už P.Petrošių balsavo tik valdančiosios koalicijos nariai, jis gavo 15 balsų. Šeši Tarybos nariai balsavo prieš, 4 slapto balsavimo biuleteniai rasti sugadinti.

Naujasis meras, padėkojęs už pasitikėjimą, pažadėjo neapvilti, siekti, kad Tauragė būtų minima iš gerosios pusės, garantavo, jog bus dirbama stabiliai ir dalykiškai. Naujai išrinktas meras į vicemero postą teikė partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovą Silverijų Statkų.

Ši kandidatūra niekam neužkliuvo, apsieita be klausimų, pasisakymų, tik su trumpu prisistatymu. Už S.Statkų balsavo ne tik valdančiosios koalicijos nariai, jis surinko 17 balsų.

Tolesni valdžios pokyčiai vyko greitai ir lengvai – iš administracijos direktoriaus pareigų buvo atleistas Vidas Bičkus, į šias pareigas priimta Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovė Aušrinė Norkienė.

Skaityti komentarus (29) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras