Rinkimai artėja – meilė žiniasklaidai didėja(3)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-09-17 12:39

Praėjusį penktadienį rajono žiniasklaidos atstovai buvo pakviesti į savivaldybėje surengtą spaudos konferenciją. Apie rajono biudžetą, projektų įgyvendinimą ir investicijas jiems pasakojo ir atsakė į klausimus rajono meras Pranas Petrošius. Spaudos konferencijoje dalyvavo savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus ir atstovė spaudai Izolina Turauskienė.

„Spaudos draudimas“ – praeitis

Susirinkusiems buvo pateikta išsami medžiaga apie rajone įgyvendinamus projektus, nors visai neseniai, dar šiemet, iš kai kurių savivaldybės specialistų buvo neįmanoma sužinoti net menkiausio skaičiaus apie konkretaus projekto vykdymą. Paaiškinimas – esą jiems per gamybinį buvę uždrausta bendrauti su žiniasklaida, liepta perduoti, kad klausimus užduotų raštu, bendrautų per atstovę spaudai. „Tauragės kurjeriui“ rajono vadovams tai priminus, P.Petrošius ir A.Mosėjus patikino, kad jie visada pasirengę bendrauti su žiniasklaidos atstovais. Iš tiesų, nesužinojus ko nors iš specialistų tekdavo prašyti vadovų pagalbos.

Meras P.Petrošius pažadėjo, kad tokie susitikimai su žiniasklaida bus rengiami kas ketvirtį. Matyt, artėjant rinkimams susivokta, kad spaudos draudimais nieko gero nepasieksi, priešingai – bendravimas su žiniasklaida gera reklama, tuo labiau kad rajone vyksta daug dalykų, visa tai įdomu gyventojams. O savivaldybės interneto svetainėje informuojama ne apie visus projektus, be to, ne visi rajono gyventojai turi galimybę pasinaudoti šia galimybe.

 

Biudžeto planas vykdomas gerai

 

Meras konstatavo, kad sėkmingai vykdomas rajono biudžeto planas (šiemet jis gerokai mažesnis negu pernai), per 8 mėnesius jis viršytas 2 procentais, surinkta 70,9 milijono litų.

– Nors šių metų savivaldybės biudžetas ženkliai mažesnis negu praėjusių metų, galima pasidžiaugti, kad sekasi įgyvendinti viską, ką planavome, išskyrus valstybės deleguotą funkciją – socialinėms išmokoms pritrūko pinigų. Šiemet buvo suplanuota 4 milijonai litų, iš valstybės biudžeto papildomai per du kartus buvo skirta keturi ir puspenkto milijono litų, tačiau iki metų galo lėšų socialinėms išmokoms nepakaks, – teigė P.Petrošius.

Jis pasidžiaugė, kad rajono savivaldybė dar neišnaudojo galimybės skolintis, todėl gali įgyvendinti daug Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų, šiemet dar ketinama pasiskolinti 2 milijonus litų, nes prie šių projektų įgyvendinimo šiek tiek turi prisidėti ir savivaldybė. Kai kurios kitos savivaldybės tokios galimybės jau nebeturi.

 

Projektams įgyvendinti – 66,7 milijono litų

 

2010 – 2012 metais rajone įgyvendinamiems 29 projektams bus išleista 66,7 milijono litų, iš to skaičiaus 8,5 milijono litų – savivaldybės lėšos. Kur pažvelgsi, vykdomos rekonstrukcijos, įgyvendinamos energijos taupymo priemonės – vaikų darželiuose „Ąžuoliukas„ ir „Kodėlčius“, vaikų namuose „Šaltinėlis“, Jovarų ir „Šaltinio“ mokyklose, sporto mokyklos salėje „Modulis“, katalikų ir evangelikų liuteronų bažnyčiose, Skaudvilės kultūros namuose. Rekonstruojami Vytauto ir senasis miesto stadionai, centrinė miesto aikštė, Jūros gatvė, Vytauto ir Oranžerijos gatvių dalys, autobusų stotis. Vykdomas Taurų kaimo kompleksinis sutvarkymas. Įgyvendinami brangūs vandentvarkos projektai: Draudenių ežero ekologinės būklės gerinimo, Jūros upės tvarkymo ir pritaikymo turizmo reikmėms ir kiti.

 

Negaili lėšų miestelėnų gyvenimo kokybei gerinti

 

Pasak mero, nemažai projektų įgyvendinama ir vien tik už savivaldybės lėšas. Spręsti Ateities tako bei gretimų gatvių gyventojų problemoms – nebuvo kur statyti automobilių, pavojų kėlė siauras įvažiavimas – savivaldybė skyrė 2,3 milijono litų. Bus įrengtos 5 parkavimo aikštelės, kuriose bus galima pastatyti 189 automobilius. Tenkinant Vytauto g. 4A, B ir C namų gyventojų poreikius skirta 460 tūkstančių litų įvažiavimui, teritorijai prie šių namų sutvarkyti ir išspręsti automobilių statymo problemą.

Savivaldybės įmonėse dar įgyvendinama projektų, kurių bendra suma viršija 75 milijonus litų.

Savivaldybės administracijos direktorius A.Mosėjus teigė, kad tokią daugybę projektų nelengva administruoti, neigiamos įtakos turi netobulas viešųjų pirkimų įstatymas.

– Konkursą pralaimėjusieji apskųsdami jo rezultatus ilgam stabdo darbus. Kol konkursus laimi pasiūlęs mažiausią kainą, neišvengsime tokių nemalonių dalykų, kaip brokas renovuojant Kultūros rūmus ir Viešąją biblioteką. Viešųjų pirkimų įstatymą būtina tobulinti, – teigė A.Mosėjus.

Spaudos konferencijoje kalbėta ir apie investicijų pritraukimą, Pietų Korėjos verslininkų ketinimą kurtis Tauragėje. Bet šis klausimas dar bus nagrinėjamas susitikime su Ramovės ir aplinkinių gatvių gyventojais.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras