Už išlaidas turės atsiskaityti ir Tarybos nariai(4)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-07-19 08:16

V.Kubilienė: „Tarybos nariai privalės atsiskaityti ir už pirktus pieštukus“.

Birželio 30 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas, įpareigojančias savivaldybių tarybų narius atsiskaityti už iš biudžeto jiems skiriamas lėšas kompensuoti išlaidas, susijusias su pareigų atlikimu.

 

 

Įstatyme numatyta: „Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto paslaugoms, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama išmoka atsiskaitytinai. Šios išmokos dydis ir atsiskaitymo tvarka nustatoma reglamente“.

Iki šiol kiekviena taryba politikams skirdavo skirtingą pinigų sumą pareigoms vykdyti, už ją nereikėdavo atsiskaityti, gautos lėšos būdavo laikomos atlygiu už darbą taryboje. Be to, tarybos nariams priklauso atlygis už sugaištą laiką tarybų ir komitetų posėdžiuose. Šios sumos tiksliai apskaičiuojamos.

Priėmus Savivaldos įstatymo pataisą, už gaunamus pinigus išlaidoms padengti reikės atsiskaityti. Turėtų būti nustatyta panaši tvarka kaip ir Seime. Tarybos iki šių metų spalio turės savo reglamentuose numatyti tvarką, kaip politikai atsiskaitys už biudžeto dotacijas, skiriamas tarybos narių pareigoms vykdyti, kokias išlaidas bus galima jiems kompensuoti.

Apie rajono Tarybos nariams mokamas išmokas „Tauragės kurjeris“ pakalbino rajono savivaldybės Tarybos sekretorę Virgeniją Kubilienę. Pasak jos, 2009 metų sausį nuspręsta taikyti kitokį lėšų skyrimo modelį. Buvo priimtas sprendimas pakeisti Tarybos reglamentą ir kas mėnesį skirti tik vieną išmoką, lygią vienam minimalaus atlyginimo dydžiui, už darbą Taryboje ir atlyginti išlaidoms, susijusioms su Tarybos darbu. Prasidėjus krizei tų pačių metų gegužę vėl buvo keistas Tarybos reglamentas, ši išmoka sumažinta iki 500 litų.

– Ši pinigų suma Tarybos nariams kas mėnesį skiriama sumokėti už sugaištą laiką Tarybos ir komitetų posėdžiuose, taip pat atlyginti su Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms, už naudojimąsi internetu apmoka savivaldybės administracija, atskirai reprezentacijai lėšų neskiriama. Reglamente numatyta, kad už pastarąsias išlaidas nereikia atsiskaityti, – pasakojo V.Kubilienė.

Ji paaiškino, kad už sugaištą laiką posėdžiuose apskaičiuojama vadovaujantis Statistikos departamento nustatytu vidutiniu šalies atlyginimo dydžiu. Tačiau Tarybos narių atlygis už dalyvavimą posėdžiuose menkas – maždaug dešimtadalis visos numatytos sumos. V.Kubilienės nuomone, dėl atsiskaitymo už turėtas išlaidas problemų neturėtų kilti, nes pinigų suma nėra didelė. Pakeitus reglamentą, turės būti nustatyta atsiskaitymo tvarka – kokius dokumentus pateikti. Tačiau Tarybos sekretorė neatmetė galimybės, kad naujoji tvarka gali būti patogi ne visiems politikams, nes ne visoms išlaidoms galima gauti pateisinamus dokumentus, pavyzdžiui, jei gėlės ar dar kas nors perkama turguje, nes ten pigiau.

Skaityti komentarus (4) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras