Atsisveikinimas su apskrities viršininko administracija(6)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-06-14 14:51

Raimondas Matemaitis: „Apskričių viršininkų administracijos naikinamos, bet apskritys, kaip teritoriniai vienetai, išlieka, tai labai svarbu tolimesniam regionų vystymui“.

Penkiolika metų gyvavusi Tauragės apskrities viršininko administracija nuo šių metų liepos 1 dienos užtrenks duris. Apie paskutinius likvidavimo akordus „Tauragės kurjeris“ pakalbino apskrities viršininko pavaduotoją Raimondą MATEMAITĮ.

 

 

– Kuo Jūs užsiėmęs prieš baigiantis darbui šiame politinio pasitikėjimo poste?

– Šiuo metu naikinu nebereikalingas įvairių dokumentų kopijas, kol viršininkas išvykęs, iš jo pasiskolinau popierių smulkinimo prietaisą. Išeinant kabinetą reikia palikti švarų – reikalingus dokumentus perduoti, nereikalingus popierius sunaikinti. Žinoma, juokauju, yra kitų svarbių darbų, kuriuos reikia pabaigti, viską sutvarkyti, perduoti.

– Jums buvo pavesta rūpintis žemės reformos reikalais. Kaip vertinate jos rezultatus mūsų apskrityje?

– Vertinu teigiamai, nors pasitaikė įvairių kliuvinių. 99 procentai žemės jau grąžinta savininkams. Buvome priartėję prie 100 procentų, tačiau žmonės iš kitų rajonų, kur trūksta žemės, atsiveža išvadas ir prašo žemę (dešimtis hektarų) grąžinti Pagėgių savivaldybėje, nes ten dar yra pakankamai laisvų plotų, per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo iš šio regiono buvo išvaryti arba pasitraukė didžioji dalis vietinių gyventojų, žemės savininkų.

– Šiame poste dirbote daugiau kaip pusantrų metų, kur ketinate įsidarbinti po liepos 1-osios? Gal eisite pramintais takais – ieškosite politinio pasitikėjimo posto, o gal sulaukėte verslininkų kvietimų?

– Turiu įvairių sumanymų, pasiūlymų, bet pirma reikia pabaigti visus darbus. Juos baigęs galbūt niekur greitai nepulsiu įsidarbinti, reikėtų ir paatostogauti, nes pusantrų metų neturėjau apmokamų atostogų, pernai – tik penketą dienų nemokamų atostogų.

– Kaip vertinate apskričių viršininkų administracijų sukūrimą ir jų naikinimą?

– Kuriant apskričių viršininkų administracijas buvo kalbama, kad vyks decentralizacija, valdžia priartės prie žmonių, lengviau bus spręsti daugelį reikalų. Bet prognozės nevisiškai išsipildė, nes apskričių viršininkų administracijoms buvo perduotos tik kai kurios savivaldybių funkcijos, o ministerijos nieko neperdavė. Todėl kaip pilietis turėčiau teigti, kad apskričių viršininkų administracijų sukūrimas ne visiškai pasiteisino. Apie jų naikinimą pradėta kalbėti 2000 metais. Tačiau kaip tauragiškis visgi džiaugiuosi, kad apskrities centru buvo pasirinkta Tauragė, ji dėl to labai daug laimėjo – buvo vystomas tarptautinis bendradarbiavimas, įgyvendinami tarptautiniai projektai, mūsų miesto, kaip apskrities centro, vystymui 2007–2013 metais skirti 42 milijonai litų. Noriu pabrėžti, kad, nors naikinamos apskričių viršininkų administracijos, apskritys, kaip teritoriniai vienetai, išliks, taip pat ir dėmesys bei parama regionų centrams, nes lieka regioninės plėtros padaliniai ir regioninės plėtros tarybos.

– O kaip ateityje bus su jau užmegztais kontaktais?

– Labai norėčiau, kad jie išliktų, nes buvo įdėta daug darbo plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą – su Lenkijos Varmijos Mozūrijos vaivadija, Rusijos Kaliningrado sritimi, Ukrainos Ternopolio sritimi. Nors su kai kuriais partneriais – ukrainiečiais, lenkais – jau atsisveikinome, tikiuosi, kad abiem pusėms naudingas tarptautinis bendradarbiavimas išliks, tuo rūpinsis regiono plėtros taryba ir įkurtas regiono plėtros skyrius.

– Kokie padaliniai dar išlieka ir kam jie bus pavaldūs?

– Liko civilinės saugos padalinys (4 darbuotojai, anksčiau jų buvo daugiau), jis pavaldus Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Rajono Žemėtvarkos skyrius bus perkeltas iš savivaldybės pastato, jis bus pavaldus Nacionalinei žemės tarnybai. Jau suformuotas teritorijų planavimo ir statybos padalinys (dirba 10 žmonių), pavaldus Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Kaip minėjau, vietoje regiono plėtros departamento liks skyrius, kuris bus pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM), o nuo 2011 metų prie VRM turi būti įkurta atskira įstaiga. Šiame skyriuje jau dirba viena specialistė – Asta Levickaitė, buvusi apskrities viršininko administracijos darbuotoja. Jame dar bus 3 darbuotojai ir skyriaus vedėjas. Apskrityje bus vienas politinio pasitikėjimo postas – Vyriausybės įgaliotas darbuotojas. Kai kas klaidingai galvoja, kad tai bus asmuo, einantis Vyriausybės atstovo pareigas apskrityje. Šios tarnybos skirtos savivaldybių priežiūrai, ir čia niekas nesikeičia.

– Nemažai tarnybų išlieka, bet atsilaisvins gana daug patalpų, kam jas ketinama panaudoti?

– Bus įkeltos kai kurios įstaigos – Hipoteka, Ne maisto produktų kokybės inspekcija, apsaugos policija.

– Kas perims pavaldžias įstaigas, pastatą, kitą turtą?

– Tauragės rajone Socialinės pagalbos ir invalidų reabilitacijos centrą bei Adakavo pensioną perims Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Skaudvilės specialiąją mokyklą ir apskrities ligoninę sutiko perimti rajono savivaldybė. Pagėgių savivaldybė perims vaikų namus. Šilalės rajone nebuvo apskrities viršininko administracijai pavaldžių įstaigų. O Jurbarko rajono savivaldybė pasielgė labai savotiškai – kategoriškai atsisakė perimti Viešvilės vaikų namus ir Smalininkų specialiąją mokyklą. Esą tai būsianti per sunki našta rajono biudžetui. Vaikų namus perims Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Specialiąją mokyklą ketinta likviduoti, netgi tokį raštą buvome gavę iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Dabar jis atšauktas, ministerijoje svarstoma galimybė šią mokyklą jungti su vietos verslo mokykla.

Noriu pasidžiaugti, kad visi pastatai, išskyrus Smalininkų bendrabutį, buvo suremontuoti, juos perduodame geros būklės. Apskrities viršininko administracijos pastatas taip pat suremontuotas, jį perims Valstybės turto fondas, o ne rajono savivaldybė, kaip anksčiau buvo kalbama. Padaliniai, kurie toliau veiks šiame pastate, liks tuose pačiuose kabinetuose, jiems lieka baldai ir įranga. Dalį nereikalingo turto – automobilius pardavėme.

– Sprendimai dėl pavaldžių įstaigų perėmimo priimti, kada ir kaip vyks perdavimas?

– Kai ką galbūt mes dar spėsime perduoti, o nuo liepos 1-osios turi pradėti dirbti Vyriausybės paskirtas likvidatorius ir likvidacinė komisija.

– Kam galėtų būti pavestas šis darbas?

– Manau, kad likvidatorius ir 3–4 likvidacinės komisijos nariai bus parinkti iš buvusių apskrities viršininko administracijos darbuotojų.

– Per pusantrų metų, kai dirbate apskrities viršininko administracijoje, dėl įvairių priežasčių buvo atleisti, patys išėjo maždaug pusė darbuotojų (buvo 150). Ką atsisveikindamas norėtumėte pasakyti savo kolegoms?

– Padėkoti, kad nepaisydami užklupusio nerimo – nežinios, ar ateityje turės darbą, jie dirba kaip dirbę. Tikiuosi, kad taip bus iki galo: ir paskutinę mūsų darbo dieną – birželio 30-ąją atėjęs lankytojas turi būti priimtas taip, lyg administracija dar ruoštųsi ilgai gyvuoti.

Skaityti komentarus (6) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras