Aerodromo likimas vėl sprendžiamas teismuose(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2010-06-29 07:14

FOTO: R.Malychas

Vėjo jėgaines Žygaičių ir Lauksargių seniūnijose statanti Vilniuje įsikūrusi UAB „LAE Group“ siekia, jog būtų panaikintas Lietuvos civilinės aviacijos administracijos išduotas šio aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas. Minėta byla šiame teisme jau buvo nagrinėta, bet ieškinys atmestas. Tuomet „LAE Group“ su skundu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kuris priėmė nutartį, įpareigojančią Vilniaus apygardos administracinį teismą bylą nagrinėti iš naujo. Teismo verdikto su nerimu laukia ne tik aerodromo savininkas ir vietiniai aviatoriai, bet ir Kęsčių bendruomenė „Elbenta“.

 

 

Nepripažįsta aerodromo

Šiemet „Tauragės kurjeryje“ ne kartą buvo rašyta apie susikirtusius Kęsčių bendruomenės „Elbenta“, vietinių aviatorių ir vėjo jėgainių statytojų – UAB „LAE Group“ interesus. Bendruomenė, baimindamasi neigiamo poveikio, kovoja, kad vėjo jėgainės nebūtų statomos arti kaimo, jog jos netrukdytų Girininkų kaime įsikūrusiam vieninteliam rajone privačiam aerodromui. Dėl to dar žiemą buvo diskutuota bendruomenės susirinkime bei susitikime su rajono savivaldybės vadovais. Atrodė, kad pasiseks rasti bendrą kalbą. Bet „LAE Group“ nusprendė klausimą dėl privataus aerodromo likimo spręsti ne derybų būdu, o per teismus. Tuo pačiu metu ji derasi ir su Kęsčių bendruomene.

Trečiuoju asmeniu į teismą kviečiamas aerodromo savininkas Kostas Bastakys pasakojo parašęs teismui atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti. Jis, kaip ir bendruomenės „Elbenta“ atstovai, mano, kad tuščiuose Žygaičių seniūnijos laukuose puikiausiai gali išsitekti ir aerodromas, ir vėjo jėgainės, tik jos turi būti patrauktos šiek tiek toliau, kad netrukdytų aerodromui.

 

Vėjo jėgaines galima „pastumti“ į kitą vietą

 

– Girininkuose aerodromas įkurtas 1983 metais, aš tik jį privatizavau ir atnaujinau. Jis įregistruotas šių metų sausį. Šiuo metu rengiamas detalusis planas. Manau, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas į visa tai atsižvelgs, priims teisingą sprendimą. Juk negali nukentėti nemažo būrio vietinių aviatorių interesai, be reikalo pražūti išleistos nemažos lėšos. Aerodromas negali pasitraukti kitur, o planuojamas vėjo jėgaines galima patraukti toliau, kad vieni kitiems netrukdytume, – kalbėjo K.Bastakys.

Kai kovo mėnesį apie vėjo jėgainių statytojų, vietinių aviatorių ir Kęsčių bendruomenės interesų susidūrimą buvo kalbamasi rajono savivaldybėje, meras Pranas Petrošius pasisakė už tai, kad aerodromas išliktų, jog būtų surastas kompromisas. Bet, kaip matome, vėjo jėgainių statytojai jo neieško – kreipėsi į teismą, kad būtų panaikintas aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimas, nors aviatoriai įrodė, kad veikia ne tik savo malonumui – per potvynį Pagramantyje talkino apžvelgdami iš oro užtvindytus plotus, įvertindami susidariusią grėsmingą situaciją. Šiemet aerodrome rajono bendruomenei jau surengtos dvi įspūdingos šventės.

Lietuvos civilinės aviacijos administracijos Aviacijos skyriaus viršininkas Saulius Paulauskas „Tauragės kurjeriui“ sakė apgailestaujantis, kad vėjo jėgainių statytojai dėl Girininkų aerodromo kreipėsi į teismą, esą geriau būtų visus reikalus spręsti derybų būdu.

– Palaikome aerodromo savininką ir vietinius aviatorius, tačiau netrukdome ir vėjo jėgainių statybai. Su vėjo jėgainių statytojais visuomet surandame bendrą kalbą, esant reikalui, sudarome technines sąlygas jų statybai. Tačiau šį kartą yra kitaip – „LAE Group“ ketinamos statyti vėjo jėgainės trukdytų aerodromo veiklai – jos būtų per arti (saugumo zona – 2,7 km), per aukštos (apie 120 m aukščio). Lauksime teismo sprendimo ir tikėsimės geriausio, – sakė S.Paulauskas.

 

Jei nereikš jokių pretenzijų, statys mažiau vėjo jėgainių

 

Gegužę „Elbentos“ padangėje švystelėjo pragiedruliai – „LAE Group“ pasiūlė pasirašyti susitarimą dėl vėjo jėgainių parko statybos. Parengtame susitarimo projekte teigiama, kad vietoje 34 vėjo jėgainių Žygaičių ir Lauksargių seniūnijose bus statoma tik 10. Toks pat susitarimas buvo pasiūlytas ir pasirašytas su Lauksargių kaimo bendruomene.

Kęsčių bendruomenei užkliuvo vienas susitarimo punktų: „Bendruomenė patvirtina, kad pretenzijų dėl bendrovės planuojamos ūkinės veiklos – vėjo jėgainių parko statybos nebeturi ir ateityje jų nebereikš“, bei pasigesta konkretumo.

– Kaip galima ką nors pažadėti dėl ateities, nežinant, kas bus daroma. Pažadama statyti mažiau vėjo jėgainių, tačiau nieko nepasakyta apie jų galingumą. Pažadas „atitraukti vėjo jėgaines kiek įmanoma toliau nuo tankiai apgyvendintų Kęsčių bei Lauksargių kaimų ir nuo Tauragės rajono aerodromo“ visiškai nekonkretaus. Nebuvo aišku, kur tos jėgainės būtų statomos, nes susitarimo priede nurodyti statybai reikalingi sklypai buvo išsinuomoti. Be to, žinojome, kad bylinėjamasi dėl aerodromo. Todėl mes pasiūlėme savo susitarimo variantą, – pasakojo Kęsčių bendruomenės pirmininkė Laimutė Sugintienė.

Jame įrašyta, kad „LAE Group“ įsipareigoja vėjo jėgaines statyti ne arčiau kaip 1 km nuo gyvenamųjų namų ir ne arčiau kaip 2,7 km nuo Girininkų kaime esančio Tauragės rajono aerodromo.

Tačiau vėjo jėgainių statytojai su šiuo susitarimo variantu nesutiko ir pasiūlė dar kitą, kuris nuo bendruomenės pasiūlyto varianto iš esmės skiriasi vienu punktu: „Dėl bendruomenių kaltės susitarimo priede Nr.1 nurodytuose žemės sklypuose nepastačius vėjo jėgainių, bendruomenės įsipareigoja atlyginti bendrovei visą padarytą žalą (turtinę bei neturtinę), atsiradusią dėl įsipareigojimų pagal šį susitarimą nevykdymo“.

„Elbentos“ vadovai nepakliuvo į gudriai paspęstas žabangas, nepasižadėjo milijonus vartančiai bendrovei atlyginti nuostolius, jei ji dėl kokių nors priežasčių dar neišsinuomotuose sklypuose nepastatytų vėjo jėgainių.

– Tokio susitarimo negalėjome pasirašyti. Spaudimui nepasidavėme ir nepasiduosime. Mes nieko iš vėjo jėgainių statytojų neprašome, tik norime apginti savo interesus. Lauksargiškiai susitarimą pasirašė, nes jėgainių statytojai jų statybą atitraukė nuo gyvenvietės, – sakė L.Sugintienė, tikėdamasi, kad vis dėlto pavyks rasti bendrą kalbą.

 

Teismai dėl aerodromo – spaudimas „Elbentai“?

 

Visa ši situacija atrodo labai keista – „LAE Group“ sutinka tartis, jog vėjo jėgainių statybą atitrauks bendruomenės prašomu atstumu nuo gyvenamųjų namų ir aerodromo, tačiau tuo pačiu metu bylinėjasi teismuose, kad būtų panaikintas Lietuvos civilinės aviacijos administracijos aerodromui išduotas tinkamumo naudoti pažymėjimas. Kaip čia išeina – ir tariasi, ir bylinėjasi? O gal čia kaip šachmatuose ėjimas žirgu: jei teismas panaikintų aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimą, susitarimo punktas dėl aerodromo taptų nebegaliojantis? Ar tik nesiekiama daryti spaudimo bendruomenei?

„Tauragės kurjerio“ pakalbintas „LAE Group“ direktorius Saulius Velička įsitikinęs, kad su bendruomene „Elbenta“ susitarti pavyks. Užsiminė, jog netrukus šie reikalai vėl bus aptariami pas rajono merą. Paklaustas, kodėl vienu metu ir bylinėjasi dėl aerodromo, ir bando susitarti su Kęsčių bendruomene, iš pradžių bylinėjimosi fakto nenorėjo pripažinti. Paskui aiškino, jog esą tik norėję išsiaiškinti, kaip buvo gautas tas pažymėjimas. Priminus, jog reikalai dar nebaigti – kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, byla bus nagrinėjama iš naujo, neturėjo ką atsakyti.

O vėliau pats paskambinęs pasakė:

– Jei bendruomenė pasirašys susitarimą, mes nutrauksime bylinėjimąsi dėl aerodromo.

Jau ir taip praradome labai daug laiko ir pinigų.

Priminsime, kad praėjusią žiemą, kai vyko „LAE Group“ diskusijos su bendruomenių atstovais, buvo bandoma neigti aerodromo egzistavimą Girininkuose. Įsitikinus, kad jis šių metų sausį buvo įregistruotas Lietuvos civilinės aviacijos administracijoje, turi tinkamumo naudoti pažymėjimą, teigta, kad tai padaryta neatlikus visų reikalingų procedūrų – neparengtas ir nepatvirtintas detalusis planas, kuriuo turi būti nustatytos aerodromo apsauginė ir sanitarinė zonos. Tačiau „LAE Group“ taip pat neturi patvirtinto detaliojo plano bei vėjų jėgainių poveikio aplinkai vertinimo, kurį, prašant Kęsčių bendruomenei, privertė atlikti aplinkosaugininkai.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras