Valdžia atlyginimų nesusimažino(0)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2009-02-06 13:30

Prieš Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį kalbėta, kad rajono vadovai ir politinio pasitikėjimo darbuotojai susimažins atlyginimus, tačiau tai nepasitvirtino – tarp papildomų klausimų, įrašytų į darbotvarkę, tokio nebuvo.

Bet apie pinigus visgi kalbėta, kai buvo keičiami kai kurie reglamento punktai. Taupant lėšas sprendimo projekte buvo numatyta, kad Tarybos nariai, atlyginant jiems kanceliarines ir kitas išlaidas, susijusias su darbu Taryboje, ir už posėdžiuose bei susitikimuose su gyventojais sugaištą laiką, kas mėnesį galės gauti tik minimalaus mėnesinio atlyginimo dydžio (800 Lt) išmoką. Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų atstovas Darius Bredelis pateikė siūlymą – šią išmoką mažinti per pusę, tačiau už šį pasiūlymą balsavo tik penki Tarybos nariai iš 25 dalyvavusių posėdyje. Pritarta sprendimo projektui dėl 800 Lt išmokos.

Taupant lėšas priimtas sprendimas, kuriuo nustatyti tarnybiniai priedai švietimo įstaigų vadovams 2009 metams, jie šiemet per pusę mažesni – 5–10 procentų, 15 procentų skirta tik vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ direktorei. Ikimokyklinių įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktoriams priedai iš viso nenumatyti.

Taryba pritarė, kad nuo liepos 1 dienos rajone būtų įvesta visuotinė rinkliava už atliekų surinkimą ir išvežimą. Nuspręsta pavesti rajono savivaldybės administracijai kartu su Tauragės regiono atliekų tvarkymo centru organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo paslaugų viešojo pirkimo konkursą, vietinės rinkliavos nuostatų ir kitų su vietinės rinkliavos įvedimu susijusių dokumentų parengimą.

Ateityje už atliekų surinkimą privalės mokėti visi. Kol kas už atliekų surinkimą privalo mokėti tik daugiabučių gyventojai, nuosavų namų savininkai moka tik tie, kurie savanoriškai sudarė sutartis su UAB „Dunokai“. Ne paslaptis, kad daugelis nesudariusiųjų tokių sutarčių atliekas gabena į konteinerius prie daugiabučių. 

Kitų apskričių patirtis rodo, kad įvedus visuotinę rinkliavą ši paslauga dar labiau pabrangsta, mat turime Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį sąvartyną, į jį atliekos bus gabenamos iš tolimiausių apskrities kampelių.

Rajono meras Robertas Piečia neslėpė susirūpinimo, kad visuotinės rinkliavos įvedimas sukels nemažai problemų: reikia parengti jos nustatymo tvarką, visoms apskrities savivaldybėms apsispręsti, pagal ką skaičiuoti mokestį – būsto plotą ar jo gyventojų skaičių, kiek operatorių atliekoms vežti reikėtų parinkti konkurso būdu, geriausia – vieną apskrityje, ar dėl visko pavyks laiku susitarti keturioms savivaldybėms, nes apskrityje turėtų galioti vienoda tvarka. Neatmestina, kad priimto sprendimo įgyvendinimą gali tekti atidėti.

Net ir sunkmečiu neketinama atsisakyti Europos Sąjungos finansuojamų projektų, svarbių daugeliui miesto gyventojų, įgyvendinimo. Priimtas sprendimas pritarti parko prie Jūros upės sutvarkymui ir pritaikymui viešosioms turizmo reikmėms. Taip pat Taryba pritarė, kad būtų rengiamas Tauragės miesto dalies, ribojamos Naujosios, Dariaus ir Girėno bei Gedimino gatvių, urbanistinės plėtros ir infrastruktūros išvystymo specialusis planas. Šiems projektams įgyvendinti 15 procentų lėšų bus skirta iš rajono biudžeto.

Tarybos posėdyje kaip įprasta buvo pasveikinti gimusieji sausio mėnesį – rajono meras Robertas Piečia, Tarybos nariai Kristina Jonušiene ir Jonas Dungveckis, švenčiantis šešiasdešimtmetį.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras