Mūšį dėl vandens laimėjo(1)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2009-01-22 12:01

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijų pirmininkai Edmundas Blažys (kairėje) ir Petras Kasminas gina Šilumos įstatymu suteiktą teisę pasirinkti karšto vandens ruošimo būdą.

Pernai gruodį daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijos Gedimino g. 8 ir „Centras“ gavo UAB „Tauragės vandenys“ ultimatumą, kad dėl susikaupusių didelių skolų po 20 dienų šių bendrijų namams bus nutrauktas vandens tiekimas, reikalingas karštam vandeniui ruošti. Praėjo daugiau negu dvidešimt dienų nuo ultimatumo įteikimo, tačiau vandens tiekimas dar nenutrauktas.

 

 

Konfliktas tarp šių bendrijų ir vandens tiekėjų kilo dėl to, kad jos panoro pasinaudoti Šilumos ūkio įstatymo nauja pataisa, leidžiančia vartotojams patiems savo įrenginiais ruošti karštą vandenį. Tačiau vandens tiekėjai su tuo nenori sutikti, nesudaro su gyventojais vandens tiekimo sutarčių, nors tokias sutartis sudaryti įpareigoja Civilinis kodeksas.

Sąskaitos už šaltą vandenį, sunaudotą karštam vandeniui ruošti, ir toliau buvo siunčiamos UAB „Tauragė šilumos tinklai“. Dėl to nuo balandžio susikaupė didelės gyventojų skolos: bendrijoje Gedimino g. 8 – 7939,67 Lt, „Centro“ – 3501,57 Lt. Nuo šio ginčo sprendimo priklauso, kiek gyventojams kainuos karštas vanduo, kam atiteks vandens nuostoliai.

Sausio 5-ąją šių bendrijų pirmininkai sulaukė vandens tiekėjų telefono skambučių su pranešmais, kad rytojaus dieną bus užplombuotas vamzdis. Bendrijų pirmininkai Edmundas Blažys ir Petras Kasminas į pranešimus atsakė, kad tai leis padaryti tik tuomet, kai jiems bus įteikti teismo sprendimai, atvyks antstolis ir policija.

Po tokio bendrijų pirmininkų demaršo „Tauragės kurjerio“ pakalbintas bendrovės „Tauragės vandenys“ direktorius Rimantas Veisas atsakė:

– Reikalus su šiomis bendrijomis teks spręsti teisinėmis priemonėmis, kreipsimės į teismą.

R.Veisui priminus, kad tokį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą numato Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, kurias Ūkio ministerija 2008 metų gruodį patvirtino, R.Veisas atsakė, jog vandens tiekėjai turi atsižvelgti į Aplinkos, o ne Ūkio ministerijos nustatytą tvarką.

„Tauragės šilumos tinklų“ direktorius Donatas Simaitis paaiškino, jog šilumininkai pasiryžę aukoms, kad tik būtų išspręsta užsitęsusi nemaloni konfliktinė situacija su bendrijomis – sutinka su vandens tiekėjais dalytis vandens nuostoliais.

Savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Mosėjus situaciją įvertino trumpai ir aiškiai:

– Dėl vandens tiekimo ir atsiskaitymo už jį buvo daug painiavos, bet dabartiniu metu įstatymai yra bendrijų pusėje, jos turi teisę rinktis ir tokį karštu vandeniu apsirūpinimo būdą, kokį pasirinko tos dvi bendrijos, todėl vandens tiekėjai turės nusileisti. Ar nusileis? Privalės, nes savivaldybės įpareigotos rūpintis geriamojo vandens tiekimu gyventojams, o „Tauragės vandenys“ yra savivaldybės įmonė.

Po šio pokalbio dar vyko ilgos derybos su vandens tiekėjais, o trečiadienį A.Mosėjus „Tauragės

kurjeriui“ pranešė, kad „Tauragės vandenų“ administracija sutiko nusileisti, tik laukia, kad Aplinkos ministerijos specialistai patikslintų su šia problema susijusius įstatymus.

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijų Gedimino g. 8 ir „Centras“ pirmininkai E.Blažys ir P.Kasminas „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad kol kas iš rajono savivaldybės neturi jokių naujų žinių, sakė, kad dėl susidariusios sudėtingos situacijos su vandens tiekimu karštam vandeniui ruošti sausio 9-ąją raštu kreipėsi į Lietuvos Vyriausybės vadovą Andrių Kubilių, į tauragiškių rinktą Seimo narį Stasį Šedabarą ir Vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojo rašte Aplinkos, Ūkio ir Teisingumo ministerijoms (kopijas gavo abi bendrijos ir Tauragės rajono savivaldybė) rašoma: „Ministro pirmininko pavedimu prašyčiau kartu išnagrinėti DNS bendrijos Gedimino g. 8 ir DNS bendrijos „Centras“ pagrįstai keliamą klausimą dėl Šilumos ūkio įstatyme numatyto apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kuomet karštas vanduo ruošiamas daugiabučio namo šilumos punkte (šilumą karštam vandeniui ruošti perkant iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti perkant iš geriamojo vandens tiekėjo) įgyvendinimo ir iki šių metų vasario 2 d. joms atsakyti (kopiją – Vyriausybei)“.

Bendrijų pirmininkai svarsto, kad galbūt šis raštas privertė nusileisti Tauragės vandens tiekėjus.

Skaityti komentarus (1) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras