Už socialinę paramą teks atidirbti(50)

Karina SĖRIKOVA | karina@kurjeris.lt

2009-08-14 11:38

R.Malycho foto

Rugpjūčio 10 dieną Tauragės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbtas naujas sprendimas – nuo šiol darbingi darbo neturintys socialinės paramos gavėjai už piniginę savivaldybės paramą turės atidirbti. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Algirdo Mosėjaus, naujasis sprendimas įsigalios jau šį mėnesį:

 
 

– Nuo rugpjūčio visose rajono seniūnijose įsigalioja liepos 23-ąją savivaldybės Tarybos priimtas sprendimas įdarbinti visus darbingus nedirbančius socialinės paramos gavėjus. Šiuo metu socialinę paramą gauna asmenys, kurių mėnesio pajamos neviršija 350 litų. Tam, kad gautų piniginę paramą, asmuo turės penkis kartus per mėnesį po keturias valandas dirbti visuomenei naudingus darbus, – „Tauragės kurjeriui“ sakė administracijos direktorius.

Visuomenei naudingi darbai – telktinės neapmokamos nedidelės visuomeninės paslaugos, kurias gyventojai turės atlikti Tauragės rajono bendruomenės labui. Tauragės rajono savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos apraše minima, kad visuomenei naudingi darbai Tauragės rajono savivaldybėje yra kultūrinių ir sportinių renginių organizavimo pagalbiniai darbai, duobės kasimas laidojant vienišus asmenis, pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, kapinių tvarkymas, aplinkos tvarkymo darbai (teritorijų, skirtų visuomenės poreikiams, tvarkymo darbai), tarp jų gėlynų priežiūros darbai, sniego valymas žiemą, griovių, pakelių šienavimas ir valymas pavasario, vasaros ir rudens laikotarpiu, medelių sodinimas, medžių genėjimas nemechanizuotu būdu, paplūdimių, paežerių, šaltinių pakrančių tvarkymas, šiukšlių rinkimas bei kiti žmogaus gyvybei ir sveikatai pavojaus nekeliantys, specialaus pasiruošimo bei kvalifikacijos nereikalaujantys darbai.

A.Mosėjaus teigimu, per dieną piniginės socialinės paramos gavėjas dirbs keturias valandas, todėl kad, dirbant ilgiau, savivaldybei tektų  rūpintis darbininkų maitinimu.

Visuomenei naudingų darbų organizatoriai Tauragės rajono savivaldybėje – seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys. Būtent jie sudarys piniginės socialinės paramos gavėjų, nedalyvaujančių aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse, sąrašą ir skirs jiems visuomenei naudingus darbus.

– Visuomenei naudingų darbų atlikėjas privalo per penkias darbo dienas nuo pažymos dėl visuomenei naudingų darbų atlikimo išdavimo dienos nuvykti pas visuomenei naudingų darbų organizatorių ir pagal sudarytą sutartį atlikti šiuos darbus. Piniginės socialinės paramos gavėjui be pateisinamos priežasties atsisakius atlikti visuomenei naudingus darbus ar neįvykdžius sutartyje numatytų įsipareigojimų, socialinė pašalpa bus teikiama ne pinigine forma: maisto produktais, drabužiais ir kitomis reikalingomis prekėmis, – laikraščiui aiškino A.Mosėjus.

Anot savivaldybės administracijos direktoriaus, naujoji socialinės paramos politika tikriausiai sumažins piniginės socialinės paramos gavėjų.

– Visuomenėje jau seniai kyla pasipiktinimas, kad darbingi asmenys naudojasi padėtimi ir gauna socialinę paramą už nieką. Šis sprendimas įpareigos žmones, kurie gali dirbti, įdėti darbo į visuomenės gerovės kūrimą, o ne tik naudotis mokesčių mokėtojų lėšomis, – tikino savivaldybės administracijos vadovas.

A.Mosėjaus ir kitų Tauragės savivaldybės „galvų“ nuomone, socialinės išmokos apskritai turėtų būti skirtos tik pensininkams, neįgaliems asmenims, vienišoms motinoms ir besilaukiančioms moterims. Darbingi asmenys už socialinę pašalpą turėtų atidirbti.

Visuomenei naudingų darbų už piniginį atlygį neturės atlikti nedidelė dalis socialinių išmokų gavėjų. Tai asmenys, slaugantys šeimos narius, artimus savo ar sutuoktinių giminaičius, jei jiems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, motinos arba tėvai, namuose auginantys nelankančius ugdymo įstaigų vaikus, nėščios moterys ir asmenys, besigydantys ambulatorinėje, stacionarioje, reabilitacinėje sveikatos priežiūros įstaigoje (gydymosi laikotarpiu).

Skaityti komentarus (50) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras