Taryba patvirtino degalinių išdėstymo schemą(0)

Kostas MAČIONIS

2009-06-25 09:34

Naująja jaunimo mokyklos direktore patvirtinta Loreta Dmitrijevienė.

Birželio 18-ąją, pusantros valandos trukusiame posėdyje, Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai visus planuotus 28 ir 2 papildomus klausimus patvirtino vienbalsiai, vieną jų atidėję, pačiam pranešėjui prašant. Posėdyje nedalyvavo atostogaujanti Tarybos narė Birutė Bagdonavičienė ir po trumpų atostogų susirgęs rajono savivaldybės meras Robertas Piečia.

 

 

Laikinai valdžios vadžias perėmęs ir dėl to, matyt, itin gerai nusiteikęs Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Pranas Petrošius posėdį pradėjo nuo malonių dalykų. Tarybos narių ir Tauragės sportininkų vardu jis pasveikino „Bastilijos“ komplekso kolektyvą dešimtmečio sukakties proga. Savivaldybės padėkos įteiktos „Bastilijos“ vadovei Birutei Jokšienei ir darbuotojams Mindaugui Ivanauskui, Nijolei Marčiauskaitei, Ingridai Balčienei ir Pranui Poškai.  

Pirmuoju klausimu Tarybos nariai turėjo patvirtinti Tauragės jaunimo mokyklos direktorių. Ši postą užimti Tarybai buvo pristatyta iki šiol apie metus savivaldybės administracijoje vyriausiąja specialiste dirbusi Loreta Dmitrijevienė. Po keleto klausimų L.Dmitrijevienė buvo patvirtinta Jaunimo mokyklos direktore.

Svarstant sprendimo projektą „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo 2009 metams“, pasisakydama Tarybos narė B.Jokšienė pažymėjo, kad savivaldybė skiria nemažą dėmesį žemės ūkyje dirbantiems žmonėms ir rajono verslininkams, kurių nemažai atleidžiama nuo mokesčių arba mokestis sumažinamas. Jai antrindamas vicemeras P.Petrošius apgailestavo, kad tokie sprendimai, kaip šiandieninis, dažnai nepelnytai užmirštami ir dėl to esą traktuojama, kad savivaldybė neremia žemdirbių ir verslininkų.

Taryba šiek tiek stabtelėjo prie sprendimo projekto, kuriuo ketinta patvirtinti mokamas paslaugas Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre. Pranešėja, savivaldybės gydytoja Dalė Bertulienė paprašė, kad šio sprendimo projekto svarstymas būtų atidėtas mėnesiui. Taryba atidėjo šio klausimo svarstymą.

Svarstant sprendimo projektą „Dėl žemės sklypo Tauragėje, Mitaujos take 6, detaliojo plano patvirtinimo“ balsavime pareiškė norą nedalyvauti Tarybos narys Silverijus Statkus. Arūnas Gendrolius, kuris posėdžio metu padėjo pirmininkauti vicemerui, juokaudamas nenorintįjį balsuoti išprašė iš posėdžių salės. Suinteresuoti Tarybos nariai iš salės išėjo neprašomi.

Svarstant žemės sklypo Tauragėje, Jūros g. 33, detalųjį planą, trumpam salę paliko Gediminas Maškauskas. Ilgiausiai už durų pabūti teko Tarybos nariui Antanui Stankui, kai Taryba antrą kartą bandė priimti degalinių išdėstymo schemos pakeitimą. Baigus visas planavimo ir projektavimo procedūras, Stankų šeimai priklausanti degalinė turėtų atsirasti Dariaus ir Girėno gatvėje, ties 67-uoju namu. Tarybai savivaldybės administracija pateikė du sprendimo projektus. Viename siūloma netvirtinti degalinių schemos todėl, kad parengtas degalinių išdėstymo schemos pakeitimas neatitinka Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 2008 m. gegužės 26 d. išduotų planavimo sąlygų specialiojo planavimo dokumentui rengti, specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų.

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento direktoriaus bei apskrities viršininko patvirtintos teigiamos išvados privaloma tvirtinti specialųjį planą. Jei jis netvirtinamas, per 20 darbo dienų privaloma pateikti motyvuotą atsakymą. Jei Taryba nepriimtų degalinių tinklo specialiojo plano, šis sprendimas ir būtų motyvuotas atsakymas. Anot Tarybos nario Sigito Mičiulio, Taryba, siekdama pritraukti investicijas į Tauragės miestą, administracijos specialistų darbo dėka tapo įkaite ir yra priversta šiandien priimti politinį sprendimą. Beveik visi šiuo klausimu kalbėję Tarybos nariai pritarė Stankų degalinės statybai ir vienas kitą ragino balsuoti už. Kitame projekte jau nebėra jokių trūkumų ir jame siūloma patvirtinti degalinių schemą su papildymu. Tik viena bėda – ant šio projekto nė vieno reikiamo specialisto parašo. Tai ir sukėlė didžiausias diskusijas. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Šarūnė Beitaitė liko nepalenkiama ir užsispyrusiai laikėsi pirmojo sprendimo projekto. Pasak architektės, tik šis sprendimas būtų teisėtas, nes specialusis planas – su klaidomis. Pamatę, kad architektės nepalenks, Tarybos nariai pasikvietė Juridinio ir personalo skyriaus vedėją Redutę Masolienę. Juristė aiškino, jog dviejų sprendimų būtinybė atsirado todėl, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymą po Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus ir

Vos ne prievarta išsireikalavę, kad juristė pripažintų, jog klaidos specialiajame plane yra neesminės, Tarybos nariai po beveik valandos klausimų ir pasisakymų vienbalsiai nusprendė patvirtinti degalinių išdėstymo schemos pakeitimą, papildant ją planuojama statyti skysto kuro ir dujų degaline.

Dar vienas klausimas, kuris kiek ilgiau pristabdė Tarybos darbotvarkę, buvo mažinti Tauragės gyventojams šilto vandens ir šildymo kainas. Šildymo kainas Taryba sumažino. Mažiau negu procentu, bet vis tiek pigiau.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras