Taryba pritarė rajono strateginės veiklos planui(0)

Gintaras GRAŽINSKAS | gintaras@kurjeris.lt

2008-01-25 11:51

Vakar vykusiame rajono Tarybos posėdyje, be kitų klausimų, buvo tvirtinamas Tauragės rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2008-2010 metams. Tačiau rajono gyventojams svarbaus sprendimo pristatymu Tarybos nariai nė nesidomėjo. Edita Gaižauskienė, viena plano rengėjų, buvo paprašyta nutraukti plano pristatymą.

Tarybos posėdis prasidėjo sveikinimais. Posėdžiui pirmininkavęs vicemeras Raimondas Matemaitis įteikė gėlių puokštę Virginijai Rudienei – rajono Tarybos narei ir Norkaičių kaimo bendruomenės pirmininkei. Sveikinimų ji nusipelnė jubiliejinio gimtadienio proga.

Dar nepradėjus svarstyti darbotvarkėje numatytų klausimų, Tarybos narys Pranas Petrošius, socialdemokratų ir socialliberalų frakcijos Taryboje vardu pateikė paklausimą. Paklausime tvirtinama, kad praėjusių metų pabaigoje rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Balašaičio įsakymais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo grąžinta daugiau kaip 600 tūkstančių litų nepanaudotų lėšų. Frakcija prašo paaiškinti, kodėl lėšos nepanaudotos.

Tarybos posėdyje K.Balašaitis nedalyvavo, posėdžiui pirmininkavęs R.Matemaitis sakė žinantis apie tai, ko klausia frakcijos nariai. Trumpai jis paaiškino, kad paklausime įvardyta ne tokia suma. Pasak R.Matemaičio, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai metų gale buvo grąžinta apie 22 tūkstančius litų nepanaudotų lėšų.

Tarybos nariai pritarė, kad iš posėdžio darbotvarkės būtų išbrauktas vieno sprendimo priėmimas, todėl darbotvarkėje liko 21 klausimas ir šešios informacijos.

Nuo šiol Tauragės miesto daugiabučių naudojimą reglamentuos taisyklės. Taryba patvirtino taisykles, kurios bus privalomos visiems daugiabučių savininkams. Jos apibrėžia, kam priklauso daugiabučiai, kokios jų savininkų teisės ir pareigos, kas galima ir kas draudžiama bendrojo naudojimo patalpose daugiabučiuose namuose.

Edita Gaižauskienė, Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Tarybos nariams buvo parengusi strateginio veiklos plano pristatymą. Tačiau darbotvarkės pabaigoje numatyto klausimo pristatymo Tarybos nariams neprireikė. Rajono gyventojų išrinktieji tikino, kad pristatymo jiems nereikia. E.Gaižauskienė bandė tęsti pristatymą, tačiau dėl salėje kilusio šurmulio to padaryti jai nebepavyko. Tik nutraukus plano pristatymą buvo pateikti klausimai ir pastebėjimai, esą kai kurie plano duomenys neatitinka realybės. Tačiau Tarybos nariai balsavo ir už tokį plano projektą. Ir tik įsikišus posėdyje dalyvavusiam Vyriausybės atstovui Tauragės apskrityje Viktorui Kovšovui balsavimas buvo pripažintas negaliojančiu. Buvo priimti kai kurių netikslumų pataisymai ir strateginės veiklos planas priimtas iš naujo.

Tarybos nariai taip pat patvirtino švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir priedus, paskirstė numatytas lėšas vietinės reikšmės keliams tiesti ir prižiūrėti, patvirtino trijų žemės sklypų detaliuosius planus, 2008 metų prioritetinių melioracijos darbų sąrašą.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras