Konkursas atskleidė konkurentų melą(11)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2008-01-19 12:11

Į antrąją pusę persirito sausis. Pirmą kartą per daugelį metų savo skaitytojams vis dar negalime pateikti viešosios informacijos, kurią privalo visuomenei skelbti Tauragės rajono savivaldybės administracija. Nors konkursas šiai informacijai skelbti įvyko, jį laimėjo UAB „Tauragės kurjeris", laikraščio konkurentai nepraranda vilties jo rezultatus atšaukti.

Reikalauta pagrįsti tiražą

Nors ir kaip savo vadovaujamame laikraštyje mus įžeisti bando „Tauragiškių balso" redaktorius Linas Jegelevičius, iki šiol jokių viešų atsakymų jam nerašėme. Galbūt tie, kas skaito abu rajono laikraščius, mano, kad tylėdami sutinkame su laikraščio vadovo teiginiais. Tačiau po vieno paskutiniųjų šio autoriaus straipsnių nutarėme paaiškinti, kas vyksta.

2007-ųjų gruodžio 28 dieną įvyko Tauragės rajono savivaldybės administracijos skelbtas viešas konkursas savivaldybės administracijos informacijai rajono leidiniuose skelbti. Konkurse dalyvavo abu rajono laikraščiai - „Tauragės kurjeris" ir „Tauragiškių balsas". Viešųjų pirkimų komisijai susipažinus su abiejų redakcijų pateiktais siūlymais, tąkart nutarta abu juos atmesti, nes abu neatitiko konkurso sąlygų - nė vienos redakcijos leidinių tiražai nėra audituoti, ko buvo reikalaujama.

Antrąkart konkursas, jau pakeitus jo sąlygas, vyko iškart po Naujųjų. Šįkart nebebuvo reikalaujama pateikti nepriklausomų auditorių išvadų apie tiražą, o jį pagrįsti kitais dokumentais - spaustuvės, kurioje spausdinami šie laikraščiai, paskutinių trijų mėnesių redakcijoms pateiktų sąskaitų kopijomis.

Laikraštyje - vienoks, realus - kitoks

Deja, būtent šios sąlygos neatitiko seniausias rajono laikraštis „Tauragiškių balsas". Viešųjų pirkimų komisijai dokumentais jis tegalėjo įrodyti vos 2000 egzempliorių savo leidinio tiražą (tai yra tiek egzempliorių atspausdinama spaustuvėje), nors savo leidinio metrikoje ir skelbiasi, kad „Tauragiškių balsas" spausdinamas 3500 egzempliorių tiražu.

Kaip „Tauragės kurjerį" trečiadienį informavo Tauragės rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas Kęstutis Balašaitis, dalyvaudama informacijos viešinimo konkurse „Tauragiškių balso" redakcija neįvykdė konkurso sąlygų, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas. Viena sąlygų buvo ta, kad konkurse gali dalyvauti tos bendrovės, kurių leidžiamo leidinio mažiausias tiražas yra 3000 egzempliorių. Paklaustas, kodėl buvo reikalaujama būtent tokio tiražo, K.Balašaitis atsakė:

- Peržiūrėjome abiejų rajono laikraščių metrikas, paskaitėme, kokį tiražą viešai skelbia abi redakcijos. Laikraščiuose nurodoma, kad jų tiražai didesni nei 3000 egzempliorių, todėl kaip vieną konkurso sąlygų ir nurodėme šį skaičių.

Konkurso rezultatus jį pralaimėjusi „Tauragiškių balso" redakcija apskundė Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkui K.Balašaičiui ir rajono Tarybai. Skundas, pasak Viešųjų pirkimų komisijos narės Ritos Dumbliauskaitės, jau išnagrinėtas, atsakymas „Tauragiškių balso" redakcijai išsiųstas. Tačiau koks jis, viešai neskelbiama, tai, R.Dumbliauskaitės teigimu, konfidenciali informacija. Galima numanyti, kad jis mūsų konkurentams nėra palankus, nes, R.Dumbliauskaitės žodžiais, „Tauragiškių balsas" per 10 dienų turi teisę apskųsti ir jį.

„Negi aš dabar jums aiškinsiuos?"

Galima numanyti, kad viešoji savivaldybės administracijos informacija nėra labai įdomi daugumai rajono gyventojų, laikraščio skaitytojų. Tačiau ji labai svarbi, skelbti ją visuomenei privalu. Kuris rajono leidinys įgys tokią teisę, ir turėjo išaiškinti viešas konkursas. Būtent šio konkurso dėka galų gale paaiškėjo ilgai slėpta tiesa: 3500 egzempliorių „Tauragiškių balso" tiražas - tik metrikoje. Kodėl redakcija meluoja savo skaitytojams - prenumeratoriams, reklamos užsakovams? Jei meluoja svarbiausią leidinio gyvavimo faktą - tiražą, galbūt negalima pasitikėti ir kita pastarojo laikraščio skelbiama informacija?

Skaitytojams ir reklamos agentūroms pateikiame trumpą neredaguotą interviu su „Tauragiškių balso" redaktoriumi Linu Jegelevičiumi (pokalbis iš diktofoninio įrašo).

- Neseniai savo laikraštyje rašėte apie konkurso savivaldybės informacijai skelbti rezultatus. Savo straipsnyje nurodėte kainas, kokias Viešųjų pirkimų komisijai pateikėte jūs, kokias mes. Kodėl neužsiminėte apie savo laikraščio tiražą? Juk viena konkurso sąlygų buvo pateikti duomenis apie laikraščio tiražą.

- Mes aiškinomės su teisininkais. Paprasčiausiai Viešųjų pirkimų komisija pažeidė įstatymą Viešųjų pirkimų, nes jie nustatė ne minimalias sąlygas. Nustatė kitas sąlygas.

- O ką Jūs turite omenyje sakydamas „minimalios sąlygos"?

- Ta prasme tam tikras leidinio susiejimas su tiražu tai buvo to įstatymo pažeidimas. Taip mums paaiškino teisininkai.

- Bet Jūs savo laikraščio metrikoje skelbiate, kad tiražas - 3500 egzempliorių.  

- Jis neaudituotas. Taip, kaip ir jūsų.

- Tačiau Viešųjų pirkimų komisijai pateikdami duomenis apie savo leidinio tiražą nurodėte jį gerokai mažesnį. Tai reikštų, kad Jūs meluojate savo skaitytojams, prenumeratoriams, reklamos užsakovams?

- Taip, palaukit, negi aš dabar jums aiškinsiuos?

- Jūs galite nesiaiškinti, žinoma. Tačiau man, kaip Jūsų laikraščio skaitytojai, įdomu sužinoti, kodėl Jūs meluojate tiražą.

- Mes nemeluojame. Mes nieko nemeluojam.

- Tai koks Jūsų laikraščio realus tiražas? 

- Galima pasakyti kitais žodžiais tuos dalykus. Kai bus priimtos įstatymo pataisos, numatančios, kad kiekvienas leidinys skelbtų audituotą tiražą, tuomet mes skelbsime audituotą tiražą, o kai tos pataisos nėra, tada dalykai tie visai kitaip aiškinami.

- Minimali konkurso sąlyga buvo 3000 egzempliorių tiražas. Jei Jūs nurodote, kad 3500 egzempliorių spausdinate, mes kiek daugiau, tai lyg ir vienodos tos sąlygos buvo. Kodėl Jūs tada skundėte konkurso rezultatus?

- Aš bijau, kad jūs mane įrašinėjate. Būdinga tas Jūsų kolegoms. Ir aš manau, kad aš daugiau jums nieko neatsakinėsiu. Aš nemanau, kad aš pažeidžiau jūsų interesus tame rašinyje, o dėl viešųjų pirkimų mes aiškinsimės kitais būdais su savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija.

- Tai negalite pasakyti, kokios konkurso sąlygos buvo pažeistos?       

- Neatsakinėsiu į tuos klausimus.

- Tai vis dėlto gal galite pasakyti, koks Jūsų laikraščio tiražas?

- Tai ne Jums pasakysiu.

- O kam?

- Teisme atskleisčiau.

- Bet tiražas - viešas dalykas. Skaitytojai turėtų tai žinoti.

- Ačiū, sėkmės.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos informaciją apie sausio 24 dieną vyksiantį savivaldybės Tarybos posėdį šios dienos „Tauragės kurjerio" numeryje spausdiname nemokamai. Tokį sprendimą priėmėme dėl to, kad esame įsitikinę, jog pastaroji informacija svarbi ir būtina žinoti Tauragės rajono visuomenei. Kadangi esame tikri, kad konkursą laimėjome sąžiningai ir teisėtai, rajono gyventojams svarbią informaciją iš rajono savivaldybės administracijos stengsimės pateikti laiku ir operatyviai.

Skaityti komentarus (11) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras