Taryba bandė įsiklausyti į tėvų prašymus(2)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2008-03-17 07:13

Ketvirtadienį vykusios rajono Tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 51 klausimas, bet ne visi jie buvo apsvarstyti.

Ką bedarytų – neįtiks

Trys tarpusavyje susiję klausimai – dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo tvirtinimo, dėl mokyklinių grupių steigimo Tauragės rajono mokyklose ir dėl pailgintos dienos grupių steigimo – atidėti kitam posėdžiui. Tam turėjo įtakos, kad į posėdį atėjo grupė tėvų, ir vaiko teisių apsaugos kontrolierės Rimantės Šalaševičiūtės raštas, panešantis, kad vienai mamai prašant bus atliekamas tyrimas, ar rajone yra būtinybė ikimokyklinio vaikų ugdymo grupes iš darželių perkelti į mokyklas. Tačiau dėl to pasijuto nuskriausta kita grupė tėvų, kurie siekia, kad jų atžalos būtų priimtos į darželį. Šioje eilėje laukia maždaug 400 vaikų.

Kritikavo ataskaitas 

Posėdis pradėtas mero Roberto Piečios ir administracijos direktoriaus Kęstučio Balašaičio 2007 metų veiklos ataskaitomis. Opozicijos atstovai buvo nusiteikę kritiškai. Arūnas Beišys nerimavo, kad per trumpą laiką savivaldybėje pasikeitė daug darbuotojų: 38 atleisti, 48 priimti. Birutė Jokšienė reiškė nuomonę, kad ataskaitose per daug „kalbėta“ skaičiais, beveik nieko nepasakyta apie problemas. Rimantas Parnarauskas minėjo, kad trūko analizės, išvadų, bet pripažino:

- Savivaldybės administracija egzaminą išlaikė, sveikinu, siūlau veiklą įvertinti teigiamai.

Mero ir administracijos direktoriaus ataskaitos patvirtintos.

Tebesitęsia mokyklų nykimas 

Priimtas sprendimas nuo šių metų rugsėjo 1 dienos reorganizuoti Kunigiškių pagrindinę mokyklą ją prijungiant prie Gaurės pagrindinės mokyklos. Pakviesta į tribūną mokyklos direktorė Audronė Bartušienė sakė, kad gražioje didelėje gyvenvietėje neliks net pradinių klasių skyriaus, nes kitais mokslo metais į mokyklą ateitų tik šeši pradinukai.

Tarybos nariams rūpėjo, kam bus panaudotas mokyklos pastatas, baiminosi, kad jis ilgam neliktų tuščias ir nebūtų nuniokotas. Rajono Tarybos narys, bendruomenės „Kunigiškietis“ pirmininkas Benediktas Antanavičius sakė, kad bendruomenės nariai norėtų, jog pastatas būtų panaudotas socialinėms reikmėms.

Priimtas sprendimas nuo kitų mokslo metų pradžios Jovarų vidurinę mokyklą reorganizuoti į pagrindinę.

Priimtas kompromisinis sprendimas dėl mokinių priėmimo į rajono bendrojo lavinimo mokyklas ir ugdymo įstaigas sukėlė Vyriausybės atstovo Viktoro Kovšovo nerimą, kad jis gali lemti korupcijos pasireiškimą, nes numatoma, kad priimant į „Versmės“ gimnaziją turi būti atsižvelgiama į mokinių gyvenamąją teritoriją ir mokymosi rezultatus.

Priėmus sprendimą, kad bus kompensuojamos kelionės išlaidos mokytojams, nuosavu transportu važinėjantiems į darbą nuo 5 iki 40 kilometrų, ne vienas jų lengviau atsiduso, nes Švietimo ir mokslo ministerija buvo numačiusi kompensuoti tik važiuojantiems į darbą visuomeniniu transportu.

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras