Rajono laikraštis pamynė žurnalistinę etiką(14)

2008-04-30 14:57

Žurnalistų etikos pažeidimus tirianti institucija - Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija posėdyje tyrė abiejų Tauragės rajono laikraščių publikacijas. Nustatyta, kad „Tauragės kurjeris“ etikos nepažeidė, „Tauragiškių balsas“ vienu savo rašinių pažeidė net penkis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnius.

Komisija posėdyje svarstė „Tauragiškių balso“ redaktoriaus Lino Jegelevičiaus, laikraščio akcininkų Dariaus Petrošiaus, Vaclovo Karbauskio ir Prano Petrošiaus prašymą įvertinti „Tauragės kurjerio“ publikaciją „Politikų vilionės – atlyginimas „voke“. L.Jegelevičius, D.Petrošius, P.Petrošius, V.Karbauskis ir „Tauragiškių balsas“ prašė įvertinti prieš metus spausdintą „Tauragės kurjerio“ publikaciją. Pareiškėjai teigė, kad straipsnyje pateikta tikrovės neatitinkanti, iškreiptai interpretuota ir neleistinomis priemonėmis surinkta juos šmeižianti informacija. Komisija nusprendė, kad laikraščio „Tauragės kurjeris“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso – informacija straipsniui buvo renkama vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, kuris žurnalistui suteikia teisę filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti pokalbį be pašnekovų sutikimo, jei įtariamas teisės pažeidimas.

Taip pat buvo svarstytas ir „Tauragės kurjerio“ žurnalisto G.Gražinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“. G.Gražinskas prašė įvertinti pernai balandį „Tauragiškių balse“ išspausdintą publikaciją „Apie vokelį, kurio nebuvo...“ Žurnalisto teigimu, šiame L.Jegelevičiaus straipsnyje buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti garbę ir orumą, paskelbti duomenys apie privatų gyvenimą.

Komisija nusprendė, kad laikraščio „Tauragiškių balsas“ redakcija, publikuodama straipsnį „Apie vokelį, kurio nebuvo...“, pažeidė penkis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnius. Pažeista 22 straipsnio 2 dalis, kurioje teigiama, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė - galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją. Taip pat pažeistas 36 straipsnis, draudžiantis skelbti žinias apie privatų žmogaus gyvenimą be jo paties sutikimo. Pažeistas ir 43 bei 46 etikos kodekso straipsniai, taip pat draudžiantys skelbti asmenines privataus gyvenimo aplinkybes. Komisija nusprendė, kad „Tauragiškių balsas“ pažeidė ir 59 etikos kodekso straipsnį, kuriame sakoma, kad žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, leidėjas skelbdamas kritinius kūrinius neturi suvedinėti asmeninių sąskaitų.

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija – viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija. Komisija rūpinasi žurnalistų profesinės etikos ugdymu, nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos įvykdė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę, nagrinėja žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų ar leidėjų tarpusavio ginčus dėl Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų.

Skaityti komentarus (14) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras