Tarybos posėdyje – vienas papeikimas ir du pasiaiškinimai(8)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2007-10-29 10:35

Ketvirtadienį vykusio Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 54 klausimai ir viena informacija, priimti 52 sprendimai, dviejų klausimų svarstymas atidėtas.

Paprašė Vyriausybės pagalbos

Ankstesniame posėdyje Taryba buvo informuota apie tai, kad savivaldybė iš valstybės iždo negauna visų priklausančių lėšų, taip pat į rajono biudžetą nesurenkama gyventojų pajamų mokesčio planuota pinigų suma. Panaši padėtis ir kitose nedidelėse šalies savivaldybėse - 54 savivaldybės negauna visų planuotų lėšų, kiekvienai trūksta vidutiniškai 3 milijonų litų. Taryba vienbalsiai pritarė kreipimuisi į LR Vyriausybę ir Finansų ministeriją, kad padėtų išspręsti šią problemą.

Dėmesys poilsio sąlygoms

Priimtas sprendimas, įpareigojantis savivaldybės administraciją pasirūpinti paraiškos parengimu ir jos pateikimu finansinei paramai gauti projektui, pagal kurį būtų suremontuota Ančios užtvanka Skaudvilės mieste. Iš kitų metų biudžeto paraiškai parengti ir projektui įgyvendinti administravimo paslaugoms apmokėti skirta 50000 Lt.

Tenkinant bendruomenės „Karšuva" prašymą nuspręsta apskrities viršininko administracijos prašyti suformuoti žemės sklypą Eičių kaime visuomenės poreikiams - rekreacinėms zonoms įrengti.

Darželio vedėja leido vietomis pasikeisti pusbroliams

Nors nustatyta centralizuota vaikų priėmimo į darželius tvarka, kai kuriuos vaikus „Ąžuoliuko" darželio vedėja Rūta Jakovlevienė priėmė į darželį be eilės, savo nuožiūra dėl įvairiausių priežasčių: vaiko mama turėjo greitai gimdyti, grėsė komplikacijos; mama gavo darbą, tėvai yra paėmę paskolą namo statybai; dviem atvejais vaikams vietas užleido pusbroliai.

Už vaikų į darželius priėmimo tvarkos pažeidimą „Ąžuoliuko" vedėjai R.Jakovlevienei skirtas papeikimas, ji, padedama savivaldybės administracijos, iki gruodžio 1 d. įpareigota pašalinti komisijos nustatytus pažeidimus.

Po publikacijų - pasiaiškinimai

Opozicija nepritarė, kad būtų priimtas sprendimas iš Kultūros centro vedėjo Petro Jokubausko pareikalauti pasiaiškinimo dėl „Tauragės kurjerio" publikacijoje „Kultūros centro vedėjas lepinasi valdišku transportu" pateiktų faktų. Aiškinta, esą pasiaiškinimo nereikia, administracijos direktorius gali viską ištirti. Tačiau Kultūros centro vedėjo darbdavys yra ne direktorius, o rajono Taryba, todėl priimtas sprendimas - iš Kultūros centro vedėjo pareikalauti pasiaiškinimo dėl valdiško transporto naudojimo savo reikmėms.

Dėl publikacijų spaudoje buvo sudaryta komisija „Šaltinio" pagrindinės mokyklos direktoriaus Povilo Petkaus tarnybinei veiklai patikrinti. Vadovaujantis šios komisijos išvadomis parengtas sprendimo projektas - pareikalauti iš P.Petkaus pasiaiškinimo raštu dėl šios komisijos nurodytų aplinkybių. Nors opozicija nepritarė, sprendimas priimtas.

Skaityti komentarus (8) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras