Tarybos posėdis - trumpas ir neramus(8)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2007-10-15 13:44

Spalio 9 dieną vykęs Tauragės rajono savivaldybės tarybos neeilinis posėdis buvo trumpas, bet gana neramus. Nesukėlė diskusijų privalomi svarstyti klausimai - dėl valstybės turto (informacinių stendų) perėmimo, ikimokyklinių grupių vaikų maitinimo normų tvirtinimo, nepanaudotų specialių socialinių dotacijų naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti. Tačiau diskutuota dėl klausimų, kurie buvo susiję su savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojais.

Opozicija pažadėjo paskelbti pareiškimą

Socialdemokratų atstovai įžvelgė kažką negero dėl siekio pareikalauti, kad vaikų darželio „Ąžuoliukas" vedėja Rūta Jakovlevienė pateiktų pasiaiškinimą dėl centralizuoto vaikų priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos pažeidimo (priimti devyni vaikai). Darželio vedėjos ginti atėjo vieno vaiko mama. Ji sakė, kad dėl to, jog nebegali lankyti darželio, sūnus patyrė psichologinę traumą. Sunku esą suprasti, kada vaikas bus priimtas į darželį, nes internetinėje eilėje laukiančiųjų pavardės šokinėja pirmyn ir atgal. Posėdyje nuskambėjo kaltinimas, kad kai kurių mokytojų vaikai į „Ąžuoliuką" taip pat priimti be eilės, tačiau tai niekam neužkliuvę.

Vyriausybės atstovas Tauragės apskrityje Viktoras Kovšovas ir opozicijos atstovai piktinosi, kad ne visa Tarybos posėdžių medžiaga pateikiama iš anksto - internete, dalis jos išdalijama prieš pat posėdį. Pranas Petrošius klausė, kodėl Tarybos nariams vis dar nesuteikiama tinkamai įrengta patalpa, kur jie galėtų susitikti su rinkėjais, pažadėjo paskelbti pareiškimą apie opozicijos dalyvavimą Tarybos darbe.

Meras Robertas Piečia pažadėjo, kad dėl „Ąžuoliuko" viskas bus nuodugniai išsiaiškinta. Priminė, kad nevalia pažeidinėti kitų tėvų teisių, kurių vaikai laukia eilėje. O laukiančiųjų daug - apie 370.

Meras patikino, kad netrukus bus įsigytas skeneris, tuomet atsiras galimybė visą posėdžių medžiagą pateikti iš anksto, taip pat būsią sprendžiama ir dėl kabineto Tarybos nariams. Priminta, kad kai Tarybai vadovavo dabartinis opozicijos lyderis P.Petrošius, toks klausimas išvis nebuvo keliamas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pavedė sudaryti komisiją

Iš opozicijos neigiamo vertinimo sulaukė ir siekis vykdyti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pavedimą - sudaryti komisiją „Šaltinio" pagrindinės mokyklos direktoriaus Povilo Petkaus tarnybinei veiklai patikrinti. Iš opozicijos kampo nuskambėjo replika apie buldozerinį principą.

VTEK šį pavedimą davė vadovaudamasi dienraščio „Lietuvos rytas" publikacijoje „Mokslai - tarp keturių sienų" pateikta informacija apie „Šaltinio" pagrindinės mokyklos direktoriaus veiksmus, galimai pažeidžiančius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Rašyta, kad dėl tvarkos ir moksleivių saugumo mokykla rakinama, tačiau kilo svarstymų, kad mokyklos durys gali būti rakinamos norint moksleivius priversti valgyti mokyklos valgykloje ir bufete, mat šios mokyklos mokinių maitinimu rūpinasi direktoriaus P.Petkaus sūnaus įmonė. Apie tai rašė ir „Tauragės kurjeris".

Tokia komisija sudaryta, jos pirmininke tapo savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja Redutė Masolienė, nariais - Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas ir vyriausioji specialistė Vitalija Okienė.

Sugrįžusį į ankstesnį postą siūlė išbandyti

Beveik prieš pusantrų metų iš Sporto centro vedėjo pareigų savo noru pasitraukęs Gediminas Sakalauskas laimėjo konkursą šioms pareigoms eiti. Taryba turėjo apsispręsti dėl šio žmogaus priėmimo į darbą, nustatyti tarnybinio atlyginimo koeficientą.

Sprendimo projekte buvo numatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas - 16. Tarybos narys Sigitas Mičiulis, priminęs, kad Sporto centro vedėjui reikia dirbti vakarais, savaitgaliais, per šventes, o atlyginimas nėra didelis, pasiūlė G.Sakalauskui skirti 100 procentų tarnybinį priedą. Šis siūlymas taip pat sulaukė socialdemokratų prieštaravimo - Palmyra Gylienė siūlė sugrįžusįjį į buvusį postą  išbandyti - pradžioje skirti mažesnį priedą. P.Petrošius ironizavo:

- Skirkite 200 procentų priedą.

Tarybos dauguma balsavo už G.Sakalausko paskyrimą Sporto centro vedėju, nustatant tarnybinį atlyginimo koeficientą - 16, kas mėnesį mokant 100 proc. tarnybinio atlyginimo priedą.

Po posėdžio pakalbinau Gediminą Sakalauską.

- Kas paskatino prieš pusantrų metų šio posto atsisakyti, o dabar grįžti?

- Netenkino atlyginimas ir rajono sporto sistema. Nenorėjau tuščiai leisti laiko, būti stebėtojas. Grįžtu, nes tikiuosi sulaukti pokyčių, kad pavyks įgyvendinti daug sumanymų, be to, ir atlyginimas dabar kitoks.

- Kaip praėjo laikas atsisakius vadovo posto?

- Naudingai. Pailsėjau, ramiai treniravau jaunuosius krepšininkus, buvome išvykę į Čekiją ir Bulgariją.

- Kokie ateities planai?

- Svarbu gauti daugiau lėšų iš įvairių fondų projektams įgyvendinti. Išsikėliau uždavinį sutvarkyti sporto bazę, visų pirma - Vytauto ir Jaunimo stadionus, „Modulio" sporto salę. 

Skaityti komentarus (8) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras