Rajono etikos sargai – palankūs buvusiam merui(6)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2007-07-23 06:30

Pranas Petrošius. Renaldo Malycho nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, rajono mero kadenciją balandį baigęs socialdemokratas Pranas Petrošius - švarus. Siūlydamas žurnalistui, jei šis sutiktų dirbti jo sūnaus bendrovėje, mokėti atlygį iš „asmeninių lėšų" P.Petrošius politiko vardo nesuteršė. Taip nustatė rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisija.

Rekomendavo tiksliau kalbėti

Šių metų balandžio 24-ąją „Tauragės kurjerio" redakcija kreipėsi į rajono savivaldybės Tarybą prašydama išsiaiškinti, ar Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys P.Petrošius, žurnalistui Gintarui Gražinskui siūlydamas mokėti neoficialų atlyginimą, jei šis sutiktų dirbti jo sūnui priklausančioje bendrovėje „Tauragiškių balsas", nepažeidė savivaldybės Tarybos nario etikos.

Liepos 17-ąją „Tauragės kurjerio" redakcija gavo Etikos komisijos pirmininko Stasio Lapės pasirašytą raštą, kuriuo pranešama, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija 2007 m. liepos 9 d. komisijos posėdyje apsvarsčiusi klausimą „Dėl savivaldybės Tarybos nario Prano Petrošiaus galimai padaryto pažeidimo" nusprendė konstatuoti, jog Tarybos narys P.Petrošius nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politikų elgesio principų ar reikalavimų. Tačiau tame pačiame posėdyje Etikos komisija nusprendė rekomenduoti Tarybos nariui P.Petrošiui, kalbant kaip politikui, vartoti tikslesnes sąvokas, kad nekiltų panašių precedentų.

400 litų dar - iš asmeninių lėšų

Precedentas, apie kurį rašoma komisijos išvadose, kilo šių metų balandžio 20 dieną. Tądien UAB „Tauragiškių balsas" redaktorius Linas Jegelevičius, bendrovės akcininkai (vienas jų Seimo narys Vaclovas Karbauskis) ir vieno jų tėvas Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys P.Petrošius pasiūlė laikraščio „Tauragės kurjeris" žurnalistui G.Gražinskui pereiti dirbti korespondentu į jų bendrovę. Kalbėdamas apie atlyginimą, kurį gautų G.Gražinskas, P.Petrošius žurnalistui sakė, kad „popieriuje" rašytų jam tūkstantį litų ir su Seimo nariu V.Karbauskiu kiekvieną mėnesį duotų „grynais po du šimtus". Seimo narys patikslino, kad papildoma suma - grynaisiais iš viso būtų 400 litų dar. Trečiąją atlyginimo dalį sudarytų honoraras.

Tokią mokėjimo formą - pasak P.Petrošiaus, „iš savo asmeninių lėšų" politikai G.Gražinskui siūlė iki Naujųjų metų. Vėliau, jei laikraštis, P.Petrošiaus teigimu, „pakiltų", visas atlygis už darbą būtų mokamas oficialiai.

Pokalbį žurnalistas, įtardamas įstatymo pažeidimą, įrašė į diktofoną. Įrašą ir oficialų pranešimą apie siūlymą mokėti nelegalų atlyginimą G.Gražinskas perdavė Tauragės apskrities mokesčių inspekcijai ir Generalinei prokuratūrai. Tyrimas tebevyksta.  

Politiko pareiga - didinti pasitikėjimą valstybe

Valstybės politikų elgesio kodekso, kurio, kaip teigia Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, nepažeidė P.Petrošius, 4 straipsnis - Valstybės politikų elgesio principai sako, kad valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi šiais elgesio principais:

pagarba žmogui ir valstybei - (...) didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis;

teisingumu - vienodai tarnauja visiems žmonėms (...);

sąžiningumu - pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą;

skaidrumu ir viešumu - nekelia abejonių dėl sąžiningumo priimdamas sprendimus, taip pat pateikia visuomenei savo elgesio ir sprendimų motyvus, visada laikosi atvirumo ir viešumo (...);

padorumu - elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų (...);

pavyzdingumu - deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų;

nesavanaudiškumu- tarnauja valstybei ir visuomenės interesams, vengia tariamų ar tikrų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, (...), nenaudoja savo pareigų ar padėties siekdamas daryti įtaką kito asmens sprendimui, kuris galėtų būti naudingas politikui ar jo artimam asmeniui;

nešališkumu- (...) yra objektyvus ir vengia išankstinio nusistatymo;

atsakomybe - atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei.

Skaityti komentarus (6) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras