Ginčai Taryboje išprovokavo dosnumą(12)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2007-12-24 10:56

Praėjusią savaitę vykusiame rajono Tarybos posėdyje apsvarstytas 31 klausimas. Svarstant daugumą klausimų pritarta parengtiems sprendimų projektams. Daugiausia diskusijų kilo dėl personalinių priedų skyrimo kitiems metams savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams. Rūpestingai skaičiuojanti biudžeto pinigus opozicija reiškė nepasitenkinimą, kad Sporto centro vadovui sprendimo projekte buvo numatytas 100 procentų pareigybinės algos priedas, nes kitų biudžetinių įstaigų vadovams buvo numatyti keletą kartų mažesni priedai.

Kilus diskusijai, ne kartą perbalsavus dėl vieno ar kito priedo, laimėjo vaikų globos namų „Šaltinėlis", Lauksargių senelių globos namų, Socialinių paslaugų centro, Viešosios bibliotekos direktoriai ir Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas - jiems paskirti nuo 100 iki 400 litų didesni priedai, negu buvo numatyta sprendimo projekte. Pritarta ir Sporto centro vedėjui siūlytam priedui.

Kai buvo svarstomas klausimas dėl Vytauto stadione išnuomotų teniso kortų nuomos sutarties pakeitimo, opozicijos lyderio Prano Petrošiaus nuskambėjusi pastaba apie galimas korupcijos apraiškas sulaukė nuostabos. Mat padėtis nepanaši į korupcinę -  teniso kortus praėjusią vasarą išsinuomojęs UAB „Suktukas" į juos investavo 262146,66 Lt (su PVM). Objektas buvo apleistas, juo niekas nesidomėjo, be to, Tauragėje iš sporto biznį vargu ar padarysi. Meras Robertas Piečia, šiltai atsiliepęs apie sporto paramai nemažai lėšų ir laiko aukojančius Tarybos narius Sigitą Mičiulį, Gediminą Maškauską, Algimantą Macijauską, Tomą Alijošių, Juozą Kniukštą, paragino investuoti ir kitus, nes Vytauto stadione tokių galimybių dar yra. Pozicijos ir opozicijos balsais pritarta „Suktuko" vadovo Jauniaus Šetkaus prašymui mažinti teniso kortų nuomos kainą.

Skaityti komentarus (12) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras