„Ditmos projektų“ edukacines kelionės kritikuotos pagrįstai(3)

Jovita STRIKAITIENĖ | jovitas@kurjeris.lt

2007-12-13 11:54

Kaip visuomet prieš Tarybos posėdžius, penktadienį taip pat skirta šiek tiek laiko to nusipelniusiems žmonėms. Rajono meras Robertas Piečia pristatė į Tauragę atvykusią Ostrodos miesto (Lenkija) delegaciją. Miesto, su kuriuo tauragiškiai dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamame bendradarbiavimo tarp sienų projekte INTERREG, burmistras Jan Nocievič padėkojo už vaisingą bendradarbiavimą. Kita maloni pareiga - rajono vadovas pasveikino Tarybos narį, verslininką Juozą Kniukštą 50-mečio proga.

Ar galima mokykloje gaminti baldus?

Klausimas, ar bendrojo lavinimo mokykloje gali veikti baldų gamybos cechas, Tarybos posėdyje buvo iškeltas prieš keletą mėnesių. Tuomet atsakymas buvo vienareikšmis - negali, todėl „Aušros" pagrindinės mokyklos administracija buvo įpareigota individualios įmonės savininką V.Ilonį įspėti, kad sutartis dėl 325 kv. m patalpų nuomos bus nutraukta. Pasibaigus trijų mėnesių įspėjimo terminui Tarybai buvo pateiktas svarstyti sprendimo projektas dėl įpareigojimo mokyklos direktoriui šią sutartį nutraukti. Prie jo buvo pridėta Tauragės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojo Vlado Liekio rašto kopija. Rašte teigiama: „Vadovaujantis Statybos reglamento STR2.02.02:2004 30 str.30.3 p. visuomeninės paskirties pastatų rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti dirbtuves mokymo įstaigose. Remiantis šiuo reglamentu siūlome įmonę iš mokyklos patalpų iškelti".

Mokyklos direktorius Edvardas Kochas prašė, kad baldų cechui mokykloje būtų leista veikti, esą mokyklai praverčia nuompinigiai, o cechas praversiąs moksleiviams mokyti. Klausimo svarstymas atidėtas.

Pirks pastatą bendruomenei

Ne vienerius metus buvo svarstomi įvairūs variantai dėl patalpų Taurų kaime. Bendruomenė „Taurų žiburys" prašė bendruomenės reikmėms nuomojamą pastatą pirkti, savininkai sutiko jį parduoti, tačiau rajono savivaldybė vis nerado lėšų. Šį kartą priimtas sprendimas vykdyti negyvenamojo pastato Taurų kaime pirkimą neskelbiamų derybų būdu priskirtoms savivaldybės funkcijoms atlikti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui). Šiam tikslui iš kitų metų biudžeto numatyta skirti 508 tūkstančius litų. 

Patenkintas ne tik šis Taurų bendruomenės prašymas, atsiliepta ir į kitą - parengta informacija apie lėšų poreikį naujai seniūnijai kurti. Naujai steigiamoje seniūnijoje turėtų dirbti seniūnas, jo pavaduotojas, specialistas, valytoja. Žemės ūkio specialisto, socialinio darbo organizatoriaus, socialinio darbuotojo ir kitomis pareigybėmis būtų dalijamasi su Tauragės kaimiškąja seniūnija. Darbo užmokesčiui per metus reikėtų 200,4 tūkst. Lt, seniūnijos išlaikymo išlaidoms - 170 tūkst.Lt.

Be eilės priimti vaikai liko „Ąžuoliuke"

Kai Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl pažeidžiant nustatytą tvarką į „Ąžuoliuko" darželį priimtų vaikų, opozicija piktinosi, kad direktorei skirta nuobauda, teigė, jog nukentės vaikų tėveliai - jų atžalos nebegalės lankyti darželio. Šiame posėdyje Taryba pritarė direktorės pateiktam veiksmų planui, kaip pašalinti nustatytus pažeidimus. Jame numatyta, kad devyni vaikai, į darželį priimti pažeidžiant nustatytą tvarką, toliau jį galės lankyti.

Dėl vienkartinių išmokų - beveik vieningai

Priimti trys sprendimai Kalėdų proga skirti vienkartines išmokas savivaldybei priklausančių biudžetinių iš viešųjų įstaigų vadovams nuo 15 iki 50 procentų tarifinio atlyginimo dydžio, neviršijant šių įstaigų darbo užmokesčio fondo. Merui ir vicemerui už viršvalandinį darbą, darbo poilsio ir švenčių dienomis skirtos jų pareiginės algos dydžio vienkartinės priemokos. Už tai beveik vieningai balsavo ir pozicija, ir opozicija, tik pastarosios atstovas prikišo vicemerui, kad jis, anksčiau būdamas opozicijoje, dėl tokių išmokų rajono vadovams yra pareiškęs kritinių pastabų, tačiau Raimondas Matemaitis tai paneigė.

Dalį lėšų už edukacinę kelionę teks grąžinti?

Nemažai triukšmo sukėlė šių metų rugpjūčio 17 d. „Tauragės kurjerio" publikacija „Pedagogai kvalifikaciją kėlė... Šveicarijos viršukalnėse". Verta paminėti, kad Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas šiai edukacinei kelionei, už kurią sumokėta moksleivių krepšelio lėšomis, nepritarė. Kai kurie kritikuoti asmenys šioje publikacijoje įžvelgė susidorojimo su jais užuomazgų.

Paskutiniajame rajono Tarybos posėdyje buvo pateiktas į administracijos direktoriaus Kęstučio Balašaičio paklausimą atsiųstas Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriaus Alvydo Puodžiuko atsiųstas atsakymas. Jame yra ir tokios eilutės: „Kelionių agentūra „Ditmos projektai" neturi įgaliojimų rengti kvalifikacijos tobulinimo programų (...). Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos šveitimo įstatymu, pagal kurį mokyklos steigėjas atsako už valstybinės švietimo politikos, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių mokyklos veiklą, vykdymą (...) ir teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri mokyklos veiklą (...), prašytume įvertinti, ar teisėtai apmokėtos edukacinės išvykos „Šveicarijos ir Vokietijos sistemos ypatumai mokyklų vadovams" išlaidos".

Gali būti, kad už kelionę dalį išlaidų gali tekti grąžinti.

Meras R.Piečia informavo, kad gautas VŠį „Tauragės futbolas" direktoriaus Andriaus Bendiko Tarybai adresuotas prašymas tapti jo vadovaujamos įstaigos dalininke, kolegoms siūlė apie tai pagalvoti.

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras