Inžinierius, tapęs įmonės vadovu(0)

Stasys ROŽKA | srozka@zebra.lt

2008-03-11 10:00

Darbų verpetuose radęs laisvą valandą, verslininkas Algimantas RAVINKA sutiko pasikalbėti su „Tauragės kurjerio“ korespondentu Stasiu ROŽKA.- Kodėl kūrėte individualiąją įmonę, kas paakino? - 1991-aisias dar dirbau Valstybinėje elektros energijos realizavimo priežiūros inspekcijoje. Buvau inžinierius. Bet vakarais jau planuodavau, skaičiuodavau, pats savy ieškojau argumentacijos. O nuo 1993 metų atsidėjau tik verslui, nes derinti jį su valstybine tarnyba buvo labai keblu.

- Vienas daug nenuveiksi...  

- Buvo susibūręs arti dvidešimties darbuotojų kolektyvas, bet laikas atsijoja. Gera matyti, kaip kvalifikuotai, stropiai, kokybiškai dirba Darius Grašelis, Alvydas Akromas, Eugenijus Milašauskas, Mindaugas Steponaitis, Tomas Žilaitis ir kiti. Mūsų nedaug, bet vyrai turi auksines rankas, tad įmonei niekad nepritrūksta klientūros.

- Iš kokių valstybių parsivežate lengvųjų automobilių?

- Individualioji įmonė „Vairas“ automobilių neveža. Veža kita firma - „Migelis“. Taip jau susiklostė, kad tenka vadovauti abiem kolektyvams. Remontuotini lengvieji automobiliai į Tauragę vežami iš Prancūzijos. Čia, „Vaire“, jie remontuojami: lyginamos skardos, dengiama specialiomis dervomis, šlifuojama, dažoma, perrenkami varikliai, važiuoklės, derinama elektros instaliacija, pertvarkomos tepimo, aušinimo, dinamikos ir kitos sistemos. Turime dvi kokybiškas dažymo kameras, patikėkite, jos niekad nestovi tuščios. Naudojame specialius dažus, atskiedžiamus vandeniu. Toks produktas labai švarus, neteršia aplinkos, atitinka visas tarptautines ekologines normas. Buvo metas, kai iš Prancūzijos parsivežtas mašinas Tauragėje suremontuodavome, o po to parduodavome tiems paties prancūzams, nes taip buvo paranku, ekonomiškai naudinga. Dabar suremontuotus lengvuosius automobilius parduodame Rusijoje, Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje ir, žinoma, Lietuvoje. Tauragėje, Pramonės gatvėje, turime automobilių pardavimo aikštelę.

- Kaip pakito Jūsų verslo sąlygos, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare?

- Gerų darbų atlieka Tauragės apskrities verslininkų asociacija, Verslo informacijos centras, rajono savivaldybė. Įvairiuose susitikimuose, seminaruose, konferencijose besidomintys gali rasti ir gauti įdomios, reikalingos informacijos, brandinti ir realizuoti naujus sumanymus ir idėjas. Tauragės regiono, o tuo pačiu ir „Vairo“ bei „Migelio“ verslas dabar dinamiškesnis, į rytojų žvelgiame optimistiškiau.

- Nejaugi viskas taip puiku?

- Verslą kontroliuojančių institucijų daug, nors vežimu vežk, priskaičiuojama 152. Bet pastebėjau, kad verslo sąlygos vis daugiau liberalizuojamos. Dabar mokesčių politika mums, verslininkams, suprantama, aiškesnė, nebereikia drebėti dėl kiekvieno kablelio ataskaitoje, kaip kad būdavo prieš aštuonerius ar dešimt metų. Kontroliuojantys pareigūnai mandagesni, tai negali nedžiuginti. Lietuvoje, ir Tauragėje taip pat, verslo galimybes labai suvienodintų kiek griežtesnės kontroliuojančių institucijų, kad ir Mokesčių inspekcijos, sankcijos nelegaliam verslui. Galiu parodyti - prieš „Vairo“ įmonę jau keleri metai dirba privatus žmogus, remontuoja automobilius, bet jokių mokesčių, kiek žinau, jis valstybei nemoka. O juk tai iškreipia verslo sąlygas, be to, valstybės iždas praranda daug pinigų, už kuriuos galėtų pakelti algas gydytojams, mokytojams, kultūros darbuotojams.

- Ypač gabūs, kvalifikuoti darbuotojai dabar brangintini, ar jų netrūksta?  

- Puikiai suprantu, kad net padori alga čia, Tauragėje, negali sukliudyti gabiam jaunuoliui išvykti pabandyti laimės užsienyje, ypač dabar, kai kone visos Europos valstybių sienos atviros. Kvalifikuotų žmonių paieška mums, darbdaviams, bus vis didesnis galvos skausmas, turėsime rasti būdų šiai opiai problemai spręsti, antraip teks mažinti gamybos apimtis arba visiškai uždaryti savo verslą. Keturi jauni vyrai, „Vaire“ perpratę lengvųjų automobilių remonto subtilybes ir paslaptis, dabar sėkmingai darbuojasi Vokietijoje. Ten, aišku, moka geriau. Turėjau ir kitokių. Ateina, energija netrykšta, gamybos dalykų nesimoko, o po darbo dar ieško butelio alaus – sunku, bet su tokiais kartais tenka atsisveikinti, nes už dyką dabar niekas nemoka.

- Gal atvertumėte įmonės piniginę - pelną, metų apyvartą?

- Komercinių paslapčių viešinti nesiruošiu. Galiu pasakyti, kad bankų paslaugomis nesinaudojame, stengiamės apsieiti su tuo, ką turime. Tai rizikinga, nes bankas - institucija, kurioje žodžio „sentimentai“ neišgirsi, tik skaičiai, palūkanų normos ir kalendoriniai skolų mokėjimo tvarkaraščiai. 2007 metais „Migelio“ metinė apyvarta buvo apie 3 milijonus litų, „Vairo“ - šiek tiek mažesnė.

- Ketinate plėsti gamybos apimtis?

- Laikas teka spėriai, viskas kinta. Atsiradus tikresniam stabilumo jausmui, tikiuosi, kad į „Vairą“ dar galėtų ateiti 4-6 darbuotojai, nes norėtume ir toliau kokybiškai, greitai remontuoti lengvuosius automobilius. „Vairas“ - patikima įmonė ir pirkėjai tai puikiai žino. Per vieną mėnesį suremontuojame 12-14, kartais 20 automobilių, žinia, viską lemia darbų apimtis ir reikalingos darbo sąnaudos. Dirbame taip, kad, reikalui iškilus, žmonės vėl pas mus sugrįžtų.

- Ko palinkėtumėte sau, kolektyvui, Tauragės miestui?

- Sau – sveikatos, miestui – klestėjimo, kad būtų tęsiami gražinimo, restauracijos darbai. Kolektyvui, tiek „Vairui“, tiek „Migeliui“, linkiu nuoširdžių santykių, susiklausymo, geros darbo nuotaikos. Turime per 1500 kvadratinių metrų gamybinių patalpų, penkias automobilių paruošimo dažyti vietas, tris tempimo stendus, žibintų derinimo ir reguliavimo įrangą, kitus mechanizmus. Gerės ir tikrai europietiškos taps ir mūsų buitinės patalpos, kuriose darbuotojai pietauja, ateina trumpam atsikvėpti, pailsėti. Jau greitai pertvarkysime rūbinę, įrengsime dušo kabiną. Virduliais, mikrobangų krosnelėmis darbuotojai naudojasi jau dabar, mėgėjai gali išbandyti jėgas biliardinėje. „Vairo“ ir „Migelio“ žmonės - kaip viena didelė, darni šeima, kuri turi gražių tradicijų, gilios pagarbos pasirinktam amatui.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras