Priedai / Ūkio bitės / 2008 m. - gruodžio

2008-12-17 14:08

Manoma, kad arklio pasaga neša laimę, todėl ją radę lietuviai namo parsineša ir matomoje vietoje pakabina. Tauruose gyvenantis kalvis Valerijonas Verpečinskas per 55-erius darbo kalvėje metus yra nukalęs ne vieną dešimtį tūkstančių pasagų, matyt, tarp jų buvo ...