Priedai / Taurragis / 2012 m. - rugsėjo

Edmundo Mažrimo rinkinio nuotrauka
2012-09-30 16:18

Ne visuomet susimąstome, kaip mūsų protėviai 1918 m. pradėjo kurti Lietuvos valstybę, kokiomis sąlygomis tai buvo daroma. Iš pradžių reikėjo apginti kraštą, išvalyti nuo visokio plauko plėšikų. Visa tai buvo daroma su meile ir pakiliai. Mūsų tautiečiai, vyžoti, ...

2012-09-15 13:24

Kodėl Martyno Mažvydo bažnyčios fasado nišose nestovi Antano Bagdono sukurtos skulptūros? Ar tai vien bažnyčios reikalas? Diskutuoti sudėtinga, bet aš, kaip pilietis, dabar turiu rodyti svečiams tuščias nišas ir aiškinti, kad čia stovėjo skulptūros. Dabar ...