Priedai / Taurragis / 2010 m. - kovo

2010-03-26 13:00

Tauragės miesto urbanistinė raida glaudžiai susieta su istoriniais įvykiais ir geografine padėtimi. Šio krašto archeologiniai ir istoriniai tyrimai rodo, kad gyvenvietės augimui įtakos turėjo pasienis bei vykę gaisrai. Tauragė, nuo seno būdama pasienyje, turėjo ...

2010-03-26 07:00

Šiemet beveik grėsmingai į mūsų gyvenimą įsiveržė potvynis. Pavasarinį polaidį pirmieji pajuto lietuviai prie Lėvens ir Nevėžio. Iš ledo pančių besivaduojanti gamta, nepaisydama geografinių platumų, politinių valdžios įsitikinimų bei paprastų žmonių socialinės padėties, ...