Priedai / Taurragis / 2009 m. - rugsėjo

2009-09-29 13:54

Jeigu būtų gyva poetė Birutė Baltrušaitytė, iš Vilniaus ar gimtųjų Lomių ateitų į paskutines Jono Vanagaičio ir Marijos Brožaitės-Vanagaitienės laidotuves. Vilkyškių bažnyčioje arba Bitėnų kapinaitėse poetė būtų atsistojusi ir pasakiusi maždaug šitaip: „Pareinate ...

2009-09-24 13:24

Šįkart prisiminkime Tauragės gimnazijos direktoriaus Broniaus Kačiušio gyvenimą ir skaudžias jo mirties aplinkybes 1948-aisiais. ...

2009-09-24 13:24

Šįkart prisiminkime Tauragės gimnazijos direktoriaus Broniaus Kačiušio gyvenimą ir skaudžias jo mirties aplinkybes 1948-aisiais. ...

2009-09-23 12:26

Tautinis, kartu ir kultūrinis lietuvių atgimimas Tauragėje ir jos apylinkėse prasidėjo XIX a. pabaigoje. Lietuviška veikla sustiprėjo po 1905 m. judėjimo. 1906 m. lapkričio 22 d. surengtas pirmasis lietuviškas vakaras. Vakare suvaidinta Šatrijos Raganos „Nepasisekė ...