Priedai / Laisvas plotas / 2012 m. - balandžio

Margaritos Pūdžiuvienės nuotrauka
2012-04-26 08:29

Mūsų miesto gimnazijose mokosi gausus būrys vien devintukus ir dešimtukus renkančio jaunimo. Visi jie – galbūt būsimieji verslininkai, medikai, mokytojai, inžinieriai ar kitokie aukštos kvalifikacijos specialistai. Viena jų, Deimantė Orentaitė, Žalgirių gimnazijos mokinė, ...