Reikia dirbti konkrečiai – bus ir dujų, ir investicijų(23)

Darius PETROŠIUS | LR Seimo narys

2015-07-04 12:54

Seimo narys Darius Petrošius

Prieš mėnesį buvau sukvietęs visų suinteresuotų pusių atstovus tartis, kad Tauragę pasiektų gamtinės dujos. Bet iš pradžių – apie esmę: gamtinių dujų reikalai juda į priekį. O gamtinės dujos reikštų ir naujas darbo vietas, ir dešimtis milijonų investicijų.

Paruošiamieji darbai padaryti

Valstybei įgyvendinus strateginius energetinius projektus, rajono teritorijoje, keli kilometrai nuo Tauragės, paklotas AB „Amber Grid“ perdavimo sistemos vamzdynas.

Tauragės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendiniuose yra numatyta magistralinio dujotiekio atšaka Tauragės miesto link, numatyta galima dujų skirstymo stoties vieta. Taip pat Bendrojo plano inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų sprendiniuose numatyta skirstomųjų dujotiekių tinklų plėtra.

Taigi skirstomųjų dujotiekių plėtrai nereikia ruošti papildomų teritorijų planavimo dokumentų ir specialiųjų planų. Kitaip tariant, visas paruošiamasis darbas dėl magistralinio dujų vamzdyno padarytas.

Laukia svarbus sprendimas

Sprendimą leisti įrengti naujas dujų sistemas, vadovaujantis įstatymais, priima Valstybinė kainų ir energetikos komisija. Dar 2014 metų rugsėjį AB „Vilkyškių pieninė“ pateikė šiai Komisijai prašymą dujofikuoti naują teritoriją – Tauragės rajono savivaldybę.

Komisija sprendimą dėl Tauragės dujotifikavimo priėmė birželio 26 dieną.

Žadamos didžiulės investicijos

Kiek Tauragėje būtų gamtinių dujų vartotojų? Preliminarios sutartys pasirašytos tik su 14 potencialių įmonių. Norą prisijungti išreiškė tik 65 buitiniai vartotojai. Neaišku, ar visi jie realiai naudotųsi gamtinėmis dujomis. Vis dėlto, Tauragės rajonui dujos gyvybiškai svarbios.

AB „Vilkyškių pieninė“, jei pavyktų atvesti dujų atšaką, žada didžiules investicijas – apie 22 milijonus eurų. Iki 2016 metų pabaigos bendrovė ketina sukurti 40-50 naujų darbo vietų kvalifikuotiems darbuotojams. Be to, gamybai plėtoti ir vykdyti būtų naudojama miesto infrastruktūra (vanduo, nuotekos, elektra). Tai taip pat būtų naudinga rajonui.

Jei dujų atšakos nepavyksta atvesti, bendrovė gamybą ketina plėtoti kitame rajone. Ten, kur yra dujos.

Labai svarbūs – finansiniai klausimai

Labai svarbūs šiame procese šiandien yra finansiniai projekto reikalai. Iš viso reikia suprojektuoti ir pastatyti apie 5,9 km skirstomojo dujotiekio tinklų, o AB „Lietuvos dujos“ investicijų projekto vertė sudarytų 1,9 mln. eurų. Iš šios sumos investicijos į perdavimo sistemos įrengimą – AB „Amber Grid“ dalis, susidedanti iš investicijų dujų skistymo stoties pastatytą ir atšakos iki šio stotelės nutiesimo 1,57 km, sudaro 1,3 milijono eurų.

AB „Vilkyškių pieninė“ priskiriama investicijų dalis sudarytų 703 tūkstančius eurų. Pagal Prijungimo įkainių metodiką apskaičiuotas prijungimo įkainis, užtikrinantis investicijų dalies atsipirkimą per 15 metų, sudarytų 404 tūkstančius eurų.

Projekto kaina gali mažėti

Jau dabar buvusi rajono valdžia ir intensyvus darbas Vilniuje su Vyriausybe leido išsikovoti geras pozicijas, nes AB „Lietuvos dujos“ perspektyvai (kitiems galimiems vartotojams) numatomos investicijos sudaro 1,2 milijono eurų. Pasirašytos preliminarios sutartys taip gali ir likti preliminariomis sutartimis, nes šiandien norinčių prisiimti įsipareigojimus apart AB „Vilkyškių pieninė“ daugiau nėra.

Šiuo metu asmeniškai dedu visas pastangas, kad net ir šias sąlygas palengvinti. Vyriausybė negali tiesiogiai dengti ar kitaip mažinti AB „Vilkyškių pieninė“ įstatymiškai priklausančios mokėti dalies. Kelias, kurio dabar ieškome, yra galimybė AB „Amber Grid“ dalį dengti iš struktūrinių fondų paramos arba tikslinio Vyriausybės finansavimo. Šia kryptimi kartu su Vyriausybe bei Premjeru dabar ir dirbama. Pavykus tai iškovoti, reikšmingai sumažėtų visų dalyvių, tarp jų ir AB „Vilkyškių pieninė“, mokėjimo dalis šiame projekte.

Reikia kalbėtis konkrečiai

Štai kodėl prieš mėnesį buvau visus sukvietęs, nors meras ir nesuprato, kodėl. Į Premjerą kreiptis būtina tik gerai pasiruošus, reikia siūlyti konkrečius sprendimo variantus. Nagrinėjamu klausimu reikia būti geriau pasiruošus net už Premjerą. Suprantu, kad tik taip reikia siekti rezultato. O siūlymai papbrėžti investicijų naudą, eksporto svarbą, šlovingą Tauragės pramonės istoriją yra labiau panašūs į apibendrintą kalbėjimą, kuri greičiausiai pasikalbėjimu ir baigtųsi.

Su Premjeru ir Vyriausybe reikia kalbėti konkrečiai, argumentų kalba.

Skaityti komentarus (23) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras