Nuomonės / Nuomonių skiltis / 2012 m. - gegužės

2012-05-22 08:25

Šiandien Lietuvoje galima surasti aibę visokiausių politinių mitų apie pavojus, suokalbius ir nusikaltimus. Žmonės mėgsta save kaitinti panašiomis įtampomis, tai paįvairina gyvenimą, padaro jį prasmingesnį (sukuria iliuziją) ir leidžia priskirti save prie gerosios ...

2012-05-16 13:06

Kartais ir pačios didžiausios kvailystės gimsta iš gana racionalių minčių. Tokia kvailystė yra Lietuvos politikoje vis dar vyraujanti nuostata, kad mokesčių lengvatos yra blogis. Ši kvailystė yra tuo juokingesnė, kuo labiau ją ginantieji apeliuoja į sveiką ...

2012-05-12 13:36

Kartais net keista, nes TS-LKD atstovai paskutines savaites atrodo nutilę. Šiandien tikrai sunku išgirsti ar pamatyti kažkokį reikšmingą, bent jau neprapuolantį įvykių bei informacijos srautuose konservatorių balsą ar veiksmą. Seimo konservatorius galima būtų ...