Technologijų mokytojų išvyka į Nacionalinę mokslinę konferenciją(2)

2015-11-11 08:29

Mokytojas Albinas Šlimas pristato stendinį pranešimą. Fabijono Srugio nuotrauka

Lapkričio 6 dieną dešimt technologijų mokytojų lankėsi Lietuvos edukologijos universitete surengtoje Nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“. 

Konferencijos dalyvius sveikino dr. Rolandas Zuoza, LR Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras, prof. dr. Virginijus Sruoga, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos matematikos ir technologijų fakulteto dekanas, Dalia Švelnienė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Konferensijos dalyvius pasveikino universiteto choro grupė „Ave vita“.

Plenarinis posėdis, kuriame svarstyti klausimai: Technologinis žvilgsnis – kaip kitaip ir kodėl, kaip prisitaikyti prie naujų iššūkių švietime, projekto „Namuose su gamta“ strateginės partnerystės, „Virtuvės mitų griovėjai“, „Technologinės inovacijos ir ekodizaino iššūkiai“.

Po plenarinio posėdžio vyko stendinių pranešimų pristatymas ir kūrybinių darbų parodos peržiūra. Stendinius pranešimus parengė šių eilučių autoriai, „Versmės“gimnazijos mokytojos Rasa Leškienė ir Audra Paulauskienė. Pranešimą parengė bei skaitė ir M.Mažvydo progimnazijos mokytoja Daiva Danienė.

Po oficialiosios dalies visi konferencijos svečiai galėjo apžiūrėti vaizdinę, informacinę medžiagą, parodą.

Fabijonas Srugys, Martyno Mažvydo progimnazijos technologijų mokytojas

Albinas Šlimas, „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytojas 

Skaityti komentarus (2) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras