Informacija / SKELBIMAI / KITOS PREKĖS | PERKA

KITOS PREKĖS | PERKA

* Brangiai bulius, karves, telyčias (gali būti brokuoti). Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Miežius, kviečius, kvietrugius, avižas, mišinius, pelėžirnius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 671 52 660.