Elektroninės laikraščio versijos prenumerata

Balsavimas

Už kurią partiją balsuosite artėjančiuose savivaldos rinkimuose?

 Rezultatai

Informacija / SKELBIMAI / KITOS PREKĖS | PERKA

KITOS PREKĖS | PERKA

* Brangiai traumuotus bulius, karves, telyčias. Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* 1–2 t pašarinių grūdų. Tel. 8 623 69 174.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 658 97 372.

* Fermų gelžbetonines sienų plokštes (14 vnt., ilgis 6 m, aukštis 1,5–1,8 m). Tel. 8 662 18 324.

* Šieną, šienainį, šiaudus, pašarinius grūdus, žirnius. Tel. 8 614 51 985.