Fotosavaitė / 2015 05 30. Respublikinė dainų ir šokių ansamblių šventė